We stand with Ukraine

Pogoji in Določila SmartDelay

Preden se registrirate za storitev SmartDelay (»Storitev«), natančno preberite te pogoje in določila.

Družbe za vročitev

Storitev v imenu UAB SkyCop (»Stranka«) izvaja Collinson Service Solutions Limited (»mi/nas/naš«), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. S sklenitvijo teh pogojev se strinjate, da ste pravno sposobni skleniti zavezujočo pogodbo in ste stari vsaj 18 let. Prav tako se strinjate z našim pravilnikom o zasebnosti, ki ga najdete tukaj

Upravičenost

Ta Storitev je na voljo vsem Strankam z naročnino na Skycop Care in drugim strankam, ki jih izbere Skycop. Po nakupu Programa Skycop Care boste samodejno registrirani za Storitev. Strinjate se, da vsi leti niso primerni za registracijo

Kako uporabljati Storitev

Do Storitve boste upravičeni, če svoj let registrirate 2 uri pred načrtovanim odhodom. Pridržujemo si pravico, da Storitve ne zagotovimo, če svojih podatkov ne registrirate pravilno. Odhod vašega leta bo spremljal naš sistem za sledenje leta. V primeru uspešne predhodne registracije vam bomo po e-pošti posredovali vavčer za dostop do Salona, če naš sistem za sledenje leta ugotovi, da ima vaš let več kot 120 minutno zamudo (»Prag Zamude«). Prejeli boste tudi SMS, ki vas bo obvestil o takih e-poštnih sporočilih. Dostop do e-poštnega računa, ki ga navedete ob registraciji, in možnost prikaza vašega kupona za dostop do Salona sta pogoj za uporabo storitve. 

Zakasnitev, ki doseže ali preseže Prag Zamude, se lahko razume kot eno samo obdobje zakasnitve ali kot posledica več inkrementalnih krajših zakasnitev, ki skupaj presegajo mejni Prag Zamude.

Pri ugotavljanju, ali ste upravičeni do dostopa do Salona, se bomo zanašali izključno na naš sistem za sledenje letom. Strinjate se, da ne jamčimo za točnost sistema za sledenje leta in da se ne boste zanašali nanj pri spremljanju časa odhoda vašega leta.

V primeru kvalificirane zamude pri potovanju bo na vaš e-poštni naslov za vas in za največ še 1 potovalnega spremljevalca poslan kupon za dostop do Salona na isti dan vašega leta. Ni ga mogoče uporabiti na noben drug dan vašega potovanja. 

Samo posamezniki, imenovani v potrditveni e-pošti, bodo upravičeni do prejema Storitve. 

Storitev vam je na voljo na podlagi neprenosljivosti, vračila in nespremenljivosti. Na voljo ne bo gotovine ali kredita. 

Izrecno sprejemate vse pogoje uporabe, ki veljajo za Storitev (»Pogoji Uporabe«), ki jo nudimo. Naše pogoje in določila za dostop do Salona najdete tukaj: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Če se nanaša na vas, se z dostopom do letališkega Salona strinjate, da boste spoštovali pravila in politike Salona.

Cena in plačilo

Ta Storitev je brezplačna. Stranka si pridržuje pravico do občasne spremembe pristojbine.

Odgovornost

Če ne upoštevamo teh pogojev in določil, smo odgovorni le za izdajo nadomestnega kupona za dostop do Salona. Nadomestni boni so nepovratni in jih ni mogoče zamenjati za gotovino. Ne bomo vam dolžni povrniti nobenih lastnih stroškov ali izdatkov ali stroškov dostopa do Salona, ki jih imate na letališču, če se odločite za dostop do Salona na lastne stroške.

Ne bomo odgovorni za izgube, ki so posledica našega neupoštevanja teh določil in pogojev, ki spadajo v naslednje kategorije:

  •  izpad dohodka ali prihodka;
  •  izguba posla;
  •  izguba dobička; ali
  •  izguba pričakovanih prihrankov. 

Ne bomo odgovorni za kakršno koli neizpolnjevanje ali zamudo pri izvajanju katere koli od naših obveznosti v skladu s temi pogoji in določili, ki jih povzroči dogodek izven našega nadzora. Dogodek izven našega nadzora pomeni vsako dejanje ali dogodek izven našega razumnega nadzora, vključno s stavkami, zaklenitvijo ali drugimi industrijskimi akcijami tretjih oseb, civilnimi nemiri, nemiri, invazijo, terorističnim napadom ali grožnjo terorističnega napada, vojno (ne glede na to, ali je razglašena ali ne) ali grožnjo ali pripravo na vojno, požarom, eksplozija, neurjem, poplavo, potresom, pogrezanje vod, epidemijo ali drugo naravno nesrečo ali izpadom javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij.

Nič v teh pogojih in določilih ne izključuje ali omejuje naše odgovornosti za katero koli zadevo, za katero bi bilo nezakonito, če bi izključili ali poskusili izključiti svojo odgovornost.

Če uporabljate Storitve katerega koli sodelujočega letališkega Salona, so vse izgube ali odgovornosti, ki izhajajo iz ali v povezavi z uporabo takšnega Salona, odgovornost sodelujočega Salona. Ne bomo sodelovali v nobenem sporu med vami in katerim koli sodelujočim Salonom. Ne dajemo nobenega jamstva za blago ali storitve, do katerih dostopate prek sodelujočih Salonov.

Strinjate se, da boste nas ter naša podjetja, direktorje, uradnike, zaposlene in zastopnike (skupaj ‘odškodovane stranke’) branili pred vsemi odgovornostmi, odškodninami, izgubami, zahtevki, tožbami, sodbami, stroški in izdatki (vključno z razumnimi pravnimi stroški) za poškodbo ali smrt katere koli osebe ali škodo ali uničenje katerega koli premoženja, ki izhaja iz vaše uporabe Storitve, razen če se taka odškodnina nanaša na dejanja hude malomarnosti ali namerno kršitev odškodovanih strank.

Trajanje in prekinitev

Veljavnost teh pogojev preneha veljati, če naročnik Storitev prekliče.

Obvestila

Strinjate se, da bo komunikacija z nami v glavnem elektronska. Strinjate se s tem elektronskim komunikacijskim sredstvom in potrjujete, da so vse pogodbe, obvestila, informacije in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, v skladu z vsemi pravnimi zahtevami, da morajo biti takšna sporočila v pisni obliki. Ta pogoj ne vpliva na vaše zakonske pravice.

Pravica do spremembe in preklica teh pogojev in določil

Pravico imamo kadar koli spremeniti ali prekiniti te pogoje in določila s takojšnjim učinkom.

Storitev za stranke

Če imate pritožbo glede katerega koli vidika Storitve, se obrnite na: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com 

Drugi pomembni pogoji

Naše pravice in obveznosti v teh pogojih lahko prenesemo na drugo organizacijo, o čemer vas bomo pisno obvestili, vendar to ne bo vplivalo na vaše pravice ali naše obveznosti glede na te pogoje.

Ta pogodba je med vami in nami. Nobena druga oseba nima nobenih pravic za uveljavljanje katerega koli od pogojev. 

Vsak izmed odstavkov teh pogojev poslovanja deluje ločeno. Če katero koli sodišče ali ustrezni organ odloči, da je kateri koli od njih nezakonit, ostanejo preostali odstavki v polni veljavi.

Če ne vztrajamo, da izpolnite katero koli od svojih obveznosti v skladu s temi pogoji, ali če ne uveljavljamo svojih pravic proti vam, ali če s tem odlašamo, to ne pomeni, da smo se odpovedali svojim pravicam do vas in ne pomeni, da vam ni treba izpolnjevati teh obveznosti. Če se bomo odpovedali vašemu neizpolnjevanju obveznosti, bomo to storili samo v pisni obliki, kar pa ne pomeni, da se bomo samodejno odpovedali morebitnemu kasnejšim pravicam do vaših obveznosti. 

Če obstaja kakršno koli navzkrižje v pomenu med angleško jezikovno različico teh pogojev in določil ter katero koli različico ali prevodom teh pogojev in določil, prevlada angleška različica.

Te pogoje ureja angleško pravo. Vi in mi se strinjamo, da se bomo podredili izključni pristojnosti angleških sodišč.

Pogoji uporabe

V teh pogojih uporabe imajo naslednje besede in izrazi pomene, ki so navedeni spodaj:

Stranka                      pomeni vsako osebo, ki sodeluje v Programu.
Salon/i pomeni tretjega ponudnika letaliških ali potovalnih Salonov, ki so na voljo Strankam, ki sodelujejo v Programu.
Sredstva za dostop pomeni ustrezno kodo QR, LoungeKey Pass ali katero koli drugo obliko dostopa, ki jo Priority Pass občasno pisno navede po lastni presoji.
Evidenčni trgovec pomeni organizacijo, ki je odgovorna za obdelavo plačil Strank za dostop do Salona prek Programa, vključno z, vendar ne omejeno na, prednostnime vozovnice podružnice:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (AP) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru SAC; in
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. doo

Priority Pass pomeni Priority Pass Limited Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, št. podjetja 02728518.
Program pomeni program LoungeKey Pass™, ki ga nudi Priority Pass in je zasnovan tako, da Stranki omogoči dostop do Salona z uporabo Sredstev za dostop.

2. Pogoji uporabe: S sodelovanjem v Programu se Stranka strinja s temi Pogoji uporabe in jih sprejema. Ti Pogoji uporabe bodo prevladali nad vsemi drugimi pogoji in določili, zagotovljenimi Stranki v zvezi z nakupom ali uporabo Programa. Priority Pass si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe. Stranka se strinja, da lahko Priority Pass poda obvestilo z objavo Pogojev uporabe na spletnem mestu Programa in da se Stranka z uporabo Programa strinja s trenutnimi Pogoji uporabe. Strankam svetujemo, da si pred uporabo Programa ogledajo te pogoje uporabe. Pogoji uporabe veljajo od 1. marca 2023 in bodo veljali za uporabo Programa od te točke naprej.

3. Pogoji: Ti Pogoji uporabe določajo pogoje v zvezi s Programom in uporabo Salona. Vsak Salon bo imel svoje posebne pogoje, ki bodo opisani v opisu Salona na spletni strani Programa. Z uporabo Salona Stranka sprejema pogoje Salona. Stranka mora pred uporabo Salona natančno prebrati pogoje Salona.

4. Evidenčni trgovec: Glavni subjekt, ki zagotavlja dostop do Salona za Program je naslednji:

(i) Priority Pass Limited za storitve v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki;

(ii) Priority Pass, Inc. za storitve v Severni Ameriki, Južni Ameriki (brez Peruja) in Latinski Ameriki;

(iii) Priority Pass (AP) Limited za storitve znotraj azijsko-pacifiškega območja (razen Ljudske republike Kitajske, Indije in Tajvana);

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd za storitve znotraj Ljudske republike Kitajske;

(v) Collinson Services India LLP za storitve v Indiji;

(vi) Collinson Peru SAC za storitve v Peruju; in

(vii) Priority Pass (Azija) Pte. Ltd. za storitve znotraj Tajvana.

5. Dokumentacija: Vstop v Salon je strogo pogojen s tem, da imajo Stranke (i) veljavno Sredstvo za dostop, (ii) veljaven vstopni kupon in (iii) kakršno koli dodatno identifikacijo, ki jo lahko Salon zahteva od Stranke in njenih gostov, kar lahko vključuje potni list, nacionalno osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje. Fotografija Sredstev dostopa ne bo sprejeta kot nadomestek. Nekateri Saloni v Evropi se nahajajo znotraj določenih schengenskih območij letališča, kar pomeni, da je dostop do teh lokacij zagotovljen le, če Stranka potuje med Schengenskimi državami (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).

6. Uporaba Salona: ob predložitvi Sredstev za dostop ob vstopu v Salon morajo Stranke obvestiti osebje, da želijo vstopiti v Salon z uporabo Programa, tako da navedejo »LoungeKey Pass« . Osebje bo preverilo upravičenost do vstopa v Salon tako, da bo vizualno preverilo načine dostopa in nato elektronsko zabeležilo načine dostopa prek čitalnika kartic/kode ali drugače vneslo podrobnosti v varen sistem. Osebje bo vneslo tudi število morebitnih gostov, ki spremljajo Stranko. Na zahtevo mora Stranka podpisati zaslon čitalnika kartic. Elektronski zapis o Sredstvih za dostop Stranke se bo štel za veljaven dokaz o dostopu Stranke do Salona.

7. Sredstva za dostop do naprave: Sredstva za dostop na Strankinem pametnem telefonu, tablici ali drugi napravi lahko zahtevajo pregled s strani osebja, vključno s potrebo, da član osebja prevzame napravo. Priority Pass ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki jo povzroči osebje Salona.

8. Uporaba in potek veljavnosti: Sredstva za dostop niso prenosljiva, Stranka lahko uporablja Salon le do vključno datuma poteka, ki je prikazan na Sredstvu za dostop. Sredstva za dostop ne sme uporabljati nobena druga oseba razen imenovane Stranke.

9. Otroci: Možnost dostopa do Salona za otroke se razlikuje glede na posamezno politiko Salona. Stranki svetujemo, da pred uporabo Salona preveri opis Salona na povezavi Lounge Finder v e-pošti Programa za posebne določbe v zvezi z otroki. Vključitev otrok v zvezi z upravičenostjo do Salona je odvisna od lastne presoji Salona.

10. Standardi vedenja: Uporaba Salona je odvisna od tega, ali se Stranka, gost in otroci obnašajo in oblačijo v skladu s pogoji in določili Salona, vsako osebo, ki ne upošteva teh pogojev in določil, lahko zaprosimo, da zapusti Salon. Priority Pass ni odgovoren za kakršno koli izgubo, ki jo utrpi Stranka, če je Salon zavrnil vstop v Salon ali uporabo Salona, ker Stranka ali kateri koli gost ni ravnal v skladu s pogoji tega Programa ali pogoji in določili Salona.

11. Stroški porabe: Ponudba alkoholnih pijač, kjer to dovoljuje lokalna zakonodaja, je urejena po lastni presoji posamezne lokacije Salona in je v nekaterih primerih lahko omejena ali nedostopna. V takšnih primerih je Stranka odgovorna za plačilo kakršnih koli stroškov dodatne porabe ali porabe vrhunskih alkoholnih pijač neposredno Salonu. Za podrobnosti si oglejte opise posameznih Salonov.

12. Telefon in Wi-Fi: Razpoložljivost telefona in Wi-Fi-ja se razlikuje v vsakem Salonu in je na voljo po presoji Salona. Brezplačna uporaba telefona je običajno omejena samo na lokalne klice. Stroški za morebitne druge storitve so zaračunani po lastni presoji posameznega Salona, Stranka pa je odgovorna, da jih plača neposredno Salonu.

13. Napovedi letov: Saloni niso dolžni objavljati informacij o letih in Stranka se strinja, da Priority Pass ne bo odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo, ki je posledica neprihoda Stranke ali gosta na let. Odgovornost Stranke je, da preveri ustrezne vstopne zahteve za katero koli državo, ki jo obiskuje, in da ima pravilno potovalno dokumentacijo za potovanje.

14. Spremembe Programa: Priority Pass lahko kadar koli spremeni Program, če o spremembi obvesti 30 dni vnaprej. Če Stranka prejme Program prek ponudnika plačilne kartice ali druge organizacije, bo o vseh spremembah obveščen ponudnik plačilne kartice, ki je odgovoren za svetovanje Stranki. V primeru, da Stranka ne sprejme sprememb, bo imela Stranka pravico prekiniti svoj Program s 30-dnevnim pisnim obvestilom neposredno ponudniku plačilne kartice ali drugi organizaciji, ki bo odgovorna za obveščanje Stranke o Priority Pass in za morebitne stroške. 

15. Druge organizacije: Saloni so v lasti in upravljanju organizacij tretjih oseb. Stranka in gostje morajo spoštovati pravila in pravilnike vsakega Salona, Stranka se strinja, da zagotavljanje Sredstev za dostop do Salona ne zagotavlja dostopa in da smo predmet omejitev zmogljivosti. Stranka se strinja, da Priority Pass nima nadzora nad odločitvijo Salona o tem, ali bo sprejel katero koli Stranko, številom oseb, ki jim je dovoljen vstop, ponujenimi objekti, časom odpiranja/zapiranja, časom, ki ga lahko Stranke preživijo v Salonu, kakršnimi koli stroški, ki jih je treba plačati, ali zaposlenim osebjem. Priority Pass si bo razumno prizadeval zagotoviti ugodnosti, ki so oglaševane, vendar se Stranka strinja, da Priority Pass na noben način ne jamči, da bodo katere koli ali vse ugodnosti na voljo v času Strankinega obiska.

16. Povezave in spletna mesta tretjih oseb: Spletno mesto Programa lahko vsebuje povezave do spletnih mest, ponudb ali programov, ki jih upravljajo ali so v lasti tretjih oseb, ki niso del ali niso pod nadzorom Priority Pass. Priority Pass ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih mest tretjih oseb ali v zvezi z uporabo katerega koli Salona ali za unovčenje ponudb tretjih oseb. Priority Pass ne bo odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi Strankine uporabe spletnih strani, ponudb ali programov tretjih oseb.

17. Izguba: Stranka se strinja, da Priority Pass ni odgovoren za nobeno neposredno ali posredno izgubo Stranke ali katerega koli gosta, ki izhaja iz zagotavljanja ali nezagotavljanja, v celoti ali delno, katere koli od oglaševanih ugodnosti. Stranka se strinja, da Priority Pass ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali osebno poškodbo, ki jo v Salonu utrpi katera koli oseba, ki je vstopila preko Programa.

18. Osebne stvari: V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, Priority Pass ne prevzema nobene odgovornosti za dejanja Stranke ali katerega koli gosta, ko uporablja kateri koli Salon ali sodeluje v Programu, in ne bo odgovoren za nobene osebne stvari, ki jih Stranka ali njegov gost prineseta v Salon.

19. Izgubljeni ali ukradeni načini dostopa: Priority Pass ni odgovoren za zamenjavo izgubljenih, ukradenih, poškodovanih ali drugače nedelujočih Sredstev za dostop in ni odgovoren za morebitno nezmožnost dostopa Stranke do Salona med katerim koli obdobjem, ko se katero koli Sredstvo za dostop zamenja ali posodobi.

20 Spori: Priority Pass ni odgovoren za kakršne koli spore ali zahtevke, do katerih lahko pride med Stranko in Saloni, niti za morebitne izgube, stroške, škodo ali izdatke, ki nastanejo. Vse zahtevke ali vprašanja, ki izhajajo iz ali v povezavi s Programom v zvezi z dostopom do Salona, mora obravnavati Priority Pass. Stranke s pritožbami v zvezi z dostopom do Salona morajo v šestih mesecih od dostopa do Salona vložiti pritožbo prek enega od navedenih kanalov. Kontaktirajte Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass

21. Odškodnina: Stranka se strinja, da bo branila podjetje Priority Pass in njegove direktorje, uradnike, zaposlene in zastopnike (skupaj ‘odškodovane stranke’) proti vsem odškodninam in jih zaščitila pred kakršno koli odgovornostjo, škodo, izgubami, zahtevki, tožbami, sodbami, stroški in izdatki (vključno z razumnimi pravnimi stroški) za poškodbe ali smrt katere koli osebe ali škodo ali uničenje katere koli lastnine, ki izhaja iz uporabe dostopa do Salona s strani Stranke ali katere koli druge osebe, ki spremlja Stranko, razen če se odškodnina nanaša na dejanja hude malomarnosti ali na namerno napačno ravnanje odškodovanih strank.

22. Davčna obveznost: Priority Pass ne daje nobenih zagotovil glede kakršnega koli dohodka, uporabe, trošarin ali drugih davčnih obveznosti Strank zaradi njihovega dostopa do Salona. Strankam svetujemo, da se glede dodatnih informacij pozanimajo pri svojem računovodji ali davčnem svetovalcu. Stranka je odgovorna za kakršno koli davčno obveznost zaradi nakupa ali uporabe Salona ali Programa.

23. Osebni podatki: S sodelovanjem v Programu Stranka soglaša z uporabo vseh osebnih podatkov v skladu s pravilnikom o zasebnosti, ki je na voljo na pisno zahtevo Priority Pass Limited na Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK.

24. Sankcije: Stranka izjavlja in jamči, da (i) se Stranka ne nahaja v državi, za katero velja embargo vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA označila za državo, ki »podpira teroriste«; in (ii) Stranka ni navedena na nobenem vladnem »nadzornem seznamu« prepovedanih ali omejenih strank, vključno s seznamom Posebej določenih državljanov, ki ga objavlja Urad za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance ZDA, ali seznamom zavrnjenih oseb, ki ga objavlja Ministrstvo za trgovino ZDA.

25. Spremljanje: Priority Pass poskuša nenehno izboljšati storitve, ki jih zagotavlja Strankam, zato lahko občasno spremlja telefonske klice Strank, da vzdržuje in izboljša svoje storitve. Če se klici snemajo, lahko Stranka dostopa do lastnih telefonskih posnetkov in stroškov klicev tako, da svojo pisno zahtevo odda Priority Pass.

26. Pristojnost: V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja ali uredba, se te Pogoje uporabe ureja in razlaga v skladu z angleško zakonodajo, Priority Pass in Stranka pa se podvržeta izključni pristojnosti angleških sodišč za reševanje kakršnih koli sporov, ki nastanejo iz njih.

27. Izvršljivost: Vsaka določba teh Pogojev uporabe, ki jo kateri koli pristojni organ ali sodišče razglasi za nično ali neizvršljivo, se v obsegu takšne neveljavnosti ali neizvršljivosti šteje za ločljivo in ne vpliva na druge določbe teh Pogojev uporabe.

28. Nasprotje: Če obstaja kakršno koli navzkrižje v pomenu med angleško jezikovno različico teh Pogojev uporabe in katero koli različico ali prevodom, prevlada angleška različica.