Fluturimi juaj u anulua?

Kërkoni deri në 600 € si kompensim për fluturimin tuaj të anuluar!

Çfarë është anulimi i fluturimit?

Anulimi i fluturimit ndodh kur një fluturim i planifikuar nuk kryhet për arsye të ndryshme, të tilla si moti i keq, çështje teknike, shqetësime sigurie ose sulme në aeroport.

Kur keni të drejtë për një kompensim fluturimi të anuluar?

Ju keni të drejtë për një kompensim fluturimi të anuluar nëse plotësohen këto 3 kushte:

Fluturimi juaj ishte për/nga BE-ja

Fluturimi juaj i ndërprerë ishte nga ose brenda BE-së ose mbërriti në BE dhe operohej nga një linjë ajrore e BE-së.

Ndërprerja e fluturimit ishte faji i linjës ajrore

Së fundi, fluturimi ka të drejtë për kompensim fluturimi vetëm nëse linja ajrore ishte përgjegjëse për ndërprerjen.

Sa mund të marr si kompensim fluturimi?

Kompensimet e fluturimit lëshohen në vlerë prej 250 €, 400 € ose 600 €.

Si funksionon e gjithë kjo?

Për të kërkuar kompensimin e fluturimit tuaj të vonuar nëpërmjet Skycop, ndiqni një proces të thjeshtë me tre hapa:

 1. 1

  Dërgoni kërkesën tuaj

  Duhen vetëm minuta për ta përfunduar! Në këtë mënyrë ju do të zbuloni kualifikimin tuaj paraprakisht - dhe shumën e kompensimit.

 2. 2

  Ne luftojmë për të drejtat tuaja

  Ekspertët tanë do të kontrollojnë me imtësi se sa kualifikoheni, do të kontaktojnë linjat ajrore, do të punojnë me autoritetet etj.

 3. 3

  Merrni kompensimin tuaj

  Pasi të marrim kompensimin, ne do t'ju transferojmë paratë, minus tarifën tonë. Ju nuk paguani nëse ne nuk fitojmë.

FAQ

Unë nuk jam një qytetar i BE-së. A mund të pres kompensim për një fluturim të anulluar ose të vonuar?

Po. Pavarësisht nga kombësia e pasagjerit, rregullorja zbatohet për të gjithë pasagjerët që janë nisur nga çdo aeroport brenda BE-së ose kanë mbërritur në BE me një linjë ajrore të regjistruar në Bashkimin Evropian.

Më dhanë si para ashtu edhe një kupon për një shumë të vogël parash nga linja ajrore që më anuloi fluturimin. Edhe pse besoj se kam të drejtë për kompensim për një fluturim të anuluar sipas Rregullores (KE) Nr. 261/2004. A mund të paraqes ende një kërkesë për të?

Po. Thjesht merrni formularin tonë të kërkesës dhe ne do të shqyrtojmë rastin tuaj pasi të plotësoni të dhënat tuaja dhe të na siguroni dokumentet e nevojshme. Megjithatë, është shumë e zakonshme që vlera e kompensimeve të propozuara nga linjat ajrore është më e vogël se ajo që ju takon sipas Rregullores (KE) Nr. 261/2004. Edhe nëse keni marrë tashmë një kupon dhuratë, zbritje për udhëtimin ose një shumë parash të propozuar nga linja ajrore, etj., ju ende mund të keni të drejtë për kompensim të mëtejshëm sipas Rregullores, por ai mund të reduktohet, në varësi të vlerës së kompensimin që keni marrë tashmë. Nëse keni pranuar ndonjë formë kompensimi nga linja ajrore, ju lutemi na njoftoni për këtë sa më saktë që të jetë e mundur, duke përfshirë informacionin për çdo dokument që ju është kërkuar të nënshkruani kur pranoni kompensimin.

Cili ligj rregullon pagesën e kompensimit për fluturimet e vonuara apo të anulluara?

Të drejtat e pasagjerëve ajror dhe detyrimet e linjave ajrore janë të përshkruara në ligjin e BE-së me Rregulloren (KE) Nr. 261/2004. Dokumenti detajon rregullat për kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rast të refuzimit të hipjes dhe anullimit ose vonesës së gjatë të fluturimeve.

Sa kompensim mund të pres për një fluturim të vonuar ose të anulluar?

Në varësi të distancës që keni planifikuar të udhëtoni, mund të prisni kompensim që varion nga 250 deri në 600 €.

Në cilat raste më takon vetëm 50% e kompensimit?

Nëse një pasagjer ka rënë dakord të zgjedhë një fluturim tjetër në vend të fluturimit të anulluar, linjat ajrore mund të ulin shumën e kompensimit deri në 50%, por vetëm nëse diferenca midis kohës kur pasagjeri duhej të arrinte destinacionin e tij dhe kur ai në të vërtetë e ka arritur atë, është më pak se 3 orë.

A ka një detyrim për një linjë ajrore që të paguajë një rimbursim në një afat kohor të caktuar?

Po. Nëse vendosni të merrni rimbursimin e fluturimit për udhëtimin tuaj, linja ajrore duhet të dërgojë rimbursimin brenda 7 ditëve. Duhet të paguhet me para në dorë, me transfertë elektronike bankare, me urdhër bankar ose me çeqe bankare.
Përndryshe, linjat ajrore mund të ofrojnë kompensim edhe me anë të kuponëve të udhëtimit ose shërbimeve të tjera, por vetëm me marrëveshje të nënshkruar të pasagjerit. Nëse dëshironi të merrni rimbursimin tuaj në para, kontrolloni gjithmonë se cilat dokumente po nënshkruani përpara se të pranoni ndonjë kupon nga operatori.

Kthejeni fluturimin tuaj të vonuar, të A ishte udhëtimi juaj me probleme?

Kthejeni fluturimin tuaj të vonuar, të anulluar ose të mbirezervuar në një kompensim deri në 600 €! ose të mbirezervuar në një kompensim deri në 600 €!