Kërkoni kompensim për fluturimin e vonuar

Ju mund të keni të drejtën e një kompensim për vonesën e fluturimit deri në 600 € për fluturimin tuaj të vonuar. Plotësoni detajet e fluturimit tuaj më poshtë dhe bëni kërkesën tuaj tani!

Kur keni të drejtë për kompensim për vonesën e fluturimit në BE?

Skycop operon sipas Rregullores (EC) Nr. 261/2004 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 11 shkurt 2004. Rregullorja EC 261/2004 vendos rregulla të përbashkëta për kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët që përjetojnë vonesa në fluturime. Sipas rregullores së BE-së, ju keni të drejtë për një kompensim për vonesën e fluturimit nëse: 1. Fluturimi juaj është vonuar; 2. Fluturimi juaj ishte në ose nga BE; 3. Vonesa e fluturimit tuaj ishte faji i linjave ajrore.

Fluturimi juaj i vonuar ishte për/nga BE

Fluturimi juaj i vonuar ishte nga ose brenda BE-së ose mbërriti në BE dhe operohej nga një linjë ajrore e BE-së.

Fluturimi i vonuar ishte faji i linjës ajrore

Së fundi, fluturimi kualifikohet për kompensim si fluturim i vonuar nëse linja ajrore ishte përgjegjëse për ndërprerjen. Lista e vonesave të fluturimeve të shkaktuara nga linja ajrore zakonisht përfshin çështje operacionale, çështje teknike me aeroplanin, çështje të rrotullimit të avionit dhe çështje të tjera që lidhen me linjën ajrore. Ketu jane disa shembuj:

Sa kompensim mund të merrni për fluturimin e vonuar?

Kompensimet për fluturime të vonuara lëshohen në vlerë prej 250 €, 400 € dhe 600 €. Kompensimi i fluturimit varet nga distanca e fluturimit - sa më i gjatë të jetë fluturimi, aq më i madh është kompensimi.

Si funksionon e gjithë kjo?

Për të kërkuar kompensimin e fluturimit tuaj të vonuar nëpërmjet Skycop, ndiqni një proces të thjeshtë me tre hapa:

 1. 1

  Dërgoni kërkesën tuaj

  Duhen vetëm minuta për ta përfunduar! Në këtë mënyrë ju do të zbuloni kualifikimin tuaj paraprakisht - dhe shumën e kompensimit.

 2. 2

  Ne luftojmë për të drejtat tuaja

  Ekspertët tanë do të kontrollojnë me imtësi se sa kualifikoheni, do të kontaktojnë linjat ajrore, do të punojnë me autoritetet etj.

 3. 3

  Merrni kompensimin tuaj

  Pasi të marrim kompensimin, ne do t'ju transferojmë paratë, minus tarifën tonë. Ju nuk paguani nëse ne nuk fitojmë.

FAQ

Cili ligj rregullon pagesën e kompensimit për fluturimet e vonuara apo të anulluara?

Të drejtat e pasagjerëve ajror dhe detyrimet e linjave ajrore janë të përshkruara në ligjin e BE-së me Rregulloren (KE) Nr. 261/2004. Dokumenti detajon rregullat për kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rast të refuzimit të hipjes dhe anullimit ose vonesës së gjatë të fluturimeve.

Fluturimi im ishte me një linjë ajrore jo-BE. A mund të pres kompensim nëse një fluturim ndërpritet?

Po, mund të prisni kompensim nëse fluturimi është nisur nga ndonjë aeroport brenda territorit të BE-së.

Sa tarifon Skycop për një kërkesë kompensimi të refuzuar?

Ne nuk tarifojmë asgjë për një kërkesë kompensimi të refuzuar.

Sa kohë pas ndërprerjes së fluturimit tim duhet të kërkoj kompensim?

Ju duhet të kërkoni kompensim kurdoherë që është e përshtatshme pas ndërprerjes së fluturimit tuaj – në mënyrë ideale brenda një viti, megjithëse kjo periudhë mund të jetë më e gjatë, në varësi të vendit. Sipas rregullores (EC) 261/2004, nuk ka një kornizë kohore universale për paraqitjen e kërkesave për kompensim pasi kjo ia lë këtë kushteve të kërkesave të secilit vend. Kjo mund të ndryshojë nga, p.sh., 1 vit në Belgjikë dhe 10 vjet në Luksemburg. Pra, pse të prisni kur mund të kërkoni kompensim tani?

A ishte udhëtimi juaj me probleme?

Kthejeni fluturimin tuaj të vonuar, të anuluar ose të mbirezervuar në një kompensim deri në 600 €!