Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

Të drejtat e pasagjerëve të ajrit

Të drejtat tuaja të pasagjerëve të ajrit mbrohen nga Rregullorja (EC) 261/2004. Kjo rregullore parashikon të drejta të përbashkëta për kompensimin e fluturimit për pasagjerët në rast vonese më shumë se 3 orë, anulimi dhe mbirezervimi.

Njihni të drejtat tuaja

Sipas Rregullores EC 261/2004, ju keni tre të drejta kryesore kur fluturimi juaj ndërpritet:

E drejta për kujdes kur fluturimi juaj vonohet me më shumë se 2 orë, anulohet ose mbirezervohet

Rregullorja EC 261/2004 kërkon që linjat ajrore të kujdesen për ju gjatë ndërprerjes së fluturimit duke ofruar:

Dy telefonata pa pagesë

Email ose faks pa pagesë

Vakte dhe pije pa pagesë

Akomodim në hotel

Transporti për në/nga aeroporti

Për më tepër, shpenzimet tuaja duhet të kompensohen nëse linja ajrore nuk ka ofruar kujdes

Nëse keni pasur shpenzime shtesë për shkak të mungesës së kujdesit nga kompania ajrore, ju keni të drejtë për një rimbursim për sa kohë që shpenzimet mund të konsiderohen të arsyeshme - shampanjë ose qëndrime në hotele me pesë yje nuk do të konsideroheshin të tilla.

Fluturimi u vonua, por ju ofruan ri-drejtim

Fluturimi u vonua, por ju ofruan rimbursim i biletës së fluturimit

Fluturimi u anulua, por ju ofruan ri-drejtim

Fluturimi u anulua, por ju ofruan rimbursim i biletës së fluturimit

Nuk ju lejuan të imbarkonit, por ishte faji i linjës ajrore

Nuk ju lejuan të imbarkonit, por ishte faji juaj (vonesë për në portë, probleme me pasaportën, etj.)

Pyetje të shpeshta

A ishte udhëtimi juaj me probleme?

Kthejeni fluturimin tuaj të vonuar, të anulluar ose të mbirezervuar në një kompensim deri në 600 €!