Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

Të drejtat e pasagjerëve të ajrit

Të drejtat tuaja të pasagjerëve të ajrit mbrohen nga Rregullorja (EC) 261/2004. Kjo rregullore parashikon të drejta të përbashkëta për kompensimin e fluturimit për pasagjerët në rast vonese më shumë se 3 orë, anulimi dhe mbirezervimi.

Njihni të drejtat tuaja

Sipas Rregullores EC 261/2004, ju keni tre të drejta kryesore kur fluturimi juaj ndërpritet:

E drejta për kujdes kur fluturimi juaj vonohet me më shumë se 2 orë, anulohet ose mbirezervohet

Rregullorja EC 261/2004 kërkon që linjat ajrore të kujdesen për ju gjatë ndërprerjes së fluturimit duke ofruar:

Dy telefonata pa pagesë

Email ose faks pa pagesë

Vakte dhe pije pa pagesë

Akomodim në hotel

Transporti për në/nga aeroporti

Për më tepër, shpenzimet tuaja duhet të kompensohen nëse linja ajrore nuk ka ofruar kujdes

Nëse keni pasur shpenzime shtesë për shkak të mungesës së kujdesit nga kompania ajrore, ju keni të drejtë për një rimbursim për sa kohë që shpenzimet mund të konsiderohen të arsyeshme - shampanjë ose qëndrime në hotele me pesë yje nuk do të konsideroheshin të tilla.

Fluturimi u vonua, por ju ofruan ri-drejtim

Fluturimi u vonua, por ju ofruan rimbursim i biletës së fluturimit

Fluturimi u anulua, por ju ofruan ri-drejtim

Fluturimi u anulua, por ju ofruan rimbursim i biletës së fluturimit

Nuk ju lejuan të imbarkonit, por ishte faji i linjës ajrore

Nuk ju lejuan të imbarkonit, por ishte faji juaj (vonesë për në portë, probleme me pasaportën, etj.)

Pyetje të shpeshta

Disa njerëz (anëtarë të familjes, miq që udhëtojnë së bashku, etj.) rezervuan biletat së bashku dhe të gjithë emrat janë në një formular të vetëm rezervimi. Cili person duhet të plotësojë kërkesën?

Kur plotësoni formularin, mund të plotësoni një kërkesë në emër të çdo pasagjeri, bileta e të cilit është rezervuar së bashku me tuajën. Do t’ju duhet të vendosni të dhënat për secilin pasagjer dhe ne do t’i dërgojmë lidhjet me kërkesën tuaj të plotësuar dhe me dokumentin që ata do të duhet të nënshkruajnë, në mënyrë që ne të përfaqësojmë të drejtat e tyre.

Përveç kësaj, çdo pasagjer mund të zgjedhë të plotësojë një kërkesë për veten e tij.

Cili ligj rregullon pagesën e kompensimit për fluturimet e vonuara apo të anulluara?

Të drejtat e pasagjerëve ajror dhe detyrimet e linjave ajrore janë të përshkruara në ligjin e BE-së me Rregulloren (KE) Nr. 261/2004. Dokumenti detajon rregullat për kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rast të refuzimit të hipjes dhe anullimit ose vonesës së gjatë të fluturimeve.

Unë nuk jam një qytetar i BE-së. A mund të pres kompensim për një fluturim të anulluar ose të vonuar?

Po. Pavarësisht nga kombësia e pasagjerit, rregullorja zbatohet për të gjithë pasagjerët që janë nisur nga çdo aeroport brenda BE-së ose kanë mbërritur në BE me një linjë ajrore të regjistruar në Bashkimin Evropian.

A mund të më refuzohet kompensimi i hipjes për shkak të rezervimit të tepërt? Cilat janë të drejtat e mia të tjera?

Në këtë rast, mund të prisni që:

  • Rikuperoni çmimin e plotë të biletës brenda 7 ditëve nga data e incidentit
  • Merrni një biletë tjetër për në destinacionin tuaj përfundimtar, me kushte të ngjashme
  • Zgjidhni një fluturim të mëvonshëm në kushte të ngjashme.

Nëse zgjidhni të udhëtoni në një rrugë tjetër dhe duhet të prisni, operatori duhet t’ju ofrojë ushqime dhe pije falas, akses në dy telefonata falas, t’ju lejojë të përdorni email ose të dërgojë një faks falas. Kur ju duhet të prisni për një fluturim për një ose më shumë netë – duhet t’ju jepet akomodimi falas në një hotel, duke përfshirë transportin për në/nga aeroporti.

A ishte udhëtimi juaj me probleme?

Kthejeni fluturimin tuaj të vonuar, të anulluar ose të mbirezervuar në një kompensim deri në 600 €!