We stand with Ukraine

Skycop Care чланство

1. Опште одредбе

Сви овде наведени услови писаним великим словима су детаљно описани у Skycop Правилима и условима услуга.

2. Услови чланства у Skycop Care

2.1. Клијент се може учланити у Skycop Care тако што ће га купити.

2.2. Цена чланства за Skycop Care ће бити дата Клијенту у тренутку куповине, коју Клијент мора да плати да би постао члан и уживао погодности наведене у овом документу. Цена чланства у Skycop Care ће бити плаћена на средства која су обезбеђена и наведена у тренутку куповине.

2.3. Скицоп нуди чланство у Skycop Care као a) претплату по резервацији или b) месечно, годишњу, полугодишњу или тромесечну претплату. Skycop Care чланство ће покрити захтеве који потичу од резервације за коју је Клијент купио Skycop Care чланство или потичу од резервација у датом временском периоду.

2.4. Skycop Care чланство почиње даном куповине. Skycop Care чланство као месечно, годишња, полугодишња или тромесечна претплата ће се наплаћивати месечно, годишње, полугодишње или тромесечно и аутоматски ће се обнављати за једном месечно, годину, шест месеци или три месеца након тога све док Члан не откаже Skycop Care чланство. Отказана претплата ће остати активна током периода за који је Члан платио. Ако Члан купи Skycop Care чланство за друга лица, само Члану ће бити издата једна фактура и само Члан ће бити наплаћен за Skycop Care чланство и њихово аутоматско обнављање.

2.5. Након прихватања куповине, Члан ће добити потврду.

2.6. За чланове, Skycop ће се одрећи своје накнаде (ако је применљиво) за подношење захтева и повраћај накнаде за лет за резервацију која је покривена чланством у Skycop Care.

2.7. Погодности су личне и односе се само на Члана, што значи да Члан мора бити наведен као путник у резервацији, и на одређени број путника (као што је наведено у мејлу са потврдом) ако су укључени у исту резервацију као члан.

2.8. Скицоп накнада неће бити рефундирана Члану за резервације које потичу из летова који су прекинути пре почетка Skycop Care чланства.

2.9. Skycop Care чланство није преносиво. Члан мора одмах обавестити Skycop када сазна за било какво неовлашћено коришћење Чланства.

2.10. Чланови, који се квалификују као потрошачи у складу са потрошачким прописима ЕУ, могу да повуку своје чланство у року од 14 дана од куповине без потребе за навођењем разлога. Да бисте искористили право на повлачење и добили пуни повраћај новца, повлачење мора бити саопштено у року од 14 дана од куповине и мора јасно навести да Члан жели да се повуче из Skycop Care чланства. Због природе услуге која се пружа Члану, Члан се не може повући из чланства у Skycop Care ако је путовао било којим летовима обухваћеним Чланством. Повлачење се може послати на: support@skycop.com.

2.11. Ако Skycop прими отказивање више од 14 дана након куповине Skycop Care чланства, Члан неће имати право на било какав повраћај цене Skycop Care чланства.

2.12. Цена чланства за Skycop Care се не рефундира ако чланов лет није прекинут или члан није користио услуге Skycop, или ако накнада за лет није враћена из било ког разлога.

2.13. Члан ће поднети захтев Skycop у року од 12 месеци од тренутка лета за који је купљено Skycop Care чланство. Skycop Care чланство истиче након 12 месеци од лета за који је купљено Skycop Care чланство.

2.14. Када се чланство у Skycop Care откаже или истекне, Skycop се више неће одрећи своје накнаде.

2.15. Скицоп задржава право да одбије чланство у Skycop Care било којој особи.

2.16. Приликом подношења захтева Skycop, Члан ће обезбедити доказ о куповини Skycop Care чланства (нпр. потврду резервације).

2.17. Прикупљање информација и коришћење било каквих личних података је наведено у политици приватности компаније Skycop.

Ажурирано – 16.03.2023