Vi står på Ukrainas sida

Få din kompensation för avbruten flygning

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!
  • Snabbt och enkelt
  • Ingen ekonomisk risk
  • Gör anspråk på gamla flygningar
Om oss

Skycop kan hjälpa dig med

Om flygbolaget var ansvarigt för din flygstörning är det alltid bra att känna till dina rättigheter - du kan få flygkompensation.
01

Ersättning för försenade flygningar

Tid är pengar - om ditt flyg var försenat med mer än tre timmar till slutdestinationen har du rätt till ersättning.

02

Kompensation för inställt flyg

Meddelande är ett måste - om du inte har meddelats om inställt flyg minst 14 dagar innan är du berättigad till kompensation.

03

Kompensation för överbokat flyg

En plats måste vara garanterad - om du nekades ombordstigning på grund av överbokning är du också berättigad till kompensation.