Vi står på Ukrainas sida

Rättigheter för flygpassagerare

Dina flygpassagerarrättigheter skyddas av förordning (EG) 261/2004. I denna förordning fastställs gemensamma rättigheter för passagerare när det gäller kompensation för flygningar vid förseningar på mer än tre timmar, inställda flygningar och överbokningar.

Känn till dina rättigheter

Enligt förordning (EG) 261/2004 har du tre huvudsakliga rättigheter när ditt flyg blir stört:

Rätt till vård när ditt flyg är mer än två timmar försenat, inställt eller överbokat.

Enligt förordning (EG) nr 261/2004 ska flygbolagen ta hand om dig under flygstörningen genom att tillhandahålla:

Två kostnadsfria telefonsamtal

E-post eller gratis fax

Gratis måltider och drycker

Boende på ett hotell

Transport till/från flygplatsen

Dessutom ska dina kostnader återbetalas om flygbolaget inte har tillhandahållit omsorg.

Om du har haft extra utgifter på grund av att flygbolaget inte har tagit hand om dig har du rätt till återbetalning så länge utgifterna kan anses vara rimliga - champagne eller vistelser på femstjärniga hotell skulle inte vara det.

Flyget var försenat, men du erbjöds ombokning.

Flyget var försenat, men du erbjöds återbetalning av flygbiljetten.

Flyg som ställdes in, men du erbjöds ombokning.

Flyg som ställdes in, men du erbjöds återbetalning av flygbiljetten

Avslag på ombordstigning, men det var flygbolagets fel.

Avslag på ombordstigning, men det var ditt eget fel (för sent till gaten, problem med passet osv.).

VANLIGA FRÅGOR

Kan jag få kompensation för nekad ombordstigning på grund av överbokning? Vilka är mina övriga rättigheter?

I det här fallet kan du förvänta dig att:

  • Få tillbaka hela biljettpriset inom 7 dagar från händelsen
  • Få en biljett på nästa plan till din slutdestination, på liknande villkor
  • Välj en senare flygning på liknande villkor.

Om du väljer att resa på en annan rutt och du måste vänta, är lufttrafikföretaget skyldigt att ge dig gratis mat och dryck, tillgång till två gratis samtal, låta dig använda e-post eller skicka ett gratis fax. Om du måste vänta på ett flyg i en eller flera nätter – måste du få gratis boende på ett hotell, inklusive transport till/från flygplatsen.

Jag är medborgare i ett land utanför EU. Kan jag förvänta mig ersättning för en inställd eller försenad flygning?

Ja, oavsett passagerarens nationalitet gäller förordningen för alla passagerare som avgår från en flygplats inom EU eller anländer till EU med ett flygbolag som är registrerat i Europeiska unionen.

Flera personer (familjemedlemmar, vänner som reser tillsammans osv.) har bokat biljetter tillsammans och alla namn finns på ett enda bokningsformulär. Vilken person måste fylla i ersättningsanspråket?

När du fyller i formuläret kan du fylla i ett anspråk för varje passagerare vars biljett bokades tillsammans med din. Du måste ange uppgifterna för varje passagerare, och vi skickar dem länkarna till ditt ifyllda krav och till det dokument som de måste skriva under för att vi ska kunna företräda deras rättigheter.

Dessutom kan varje passagerare välja att fylla i ett krav för sig själv.

Vilken lag reglerar utbetalning av ersättning för försenade eller inställda flygningar?

Flygpassagerarnas rättigheter och flygbolagens skyldigheter fastställs i EU-lagstiftningen genom förordning (EG) nr 261/2004. I dokumentet beskrivs reglerna för kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och vid inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Blev din flygning avbruten?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!