Flygpassagerares rättigheter och skydd inom EU: Förordning (EG) nr 261/2004

Dina rättigheter som flygpassagerare skyddas av förordning (EG) nr 261/2004. Denna förordning föreskriver rättigheter för passagerare i händelse av mer än 3 timmars försening, inställd eller utebliven flygning.

Kontrollera ersättning

Skycop är verksamt i enlighet med de europeiska reglerna

Det är bara en liten andel av alla flygpassagerare som känner till sina rättigheter och de kan sakna juridisk kunskap för att kunna kräva kompensation för försenade flyg. Även om de vet att de kan få ersättning är det inte säkert att det är så lätt att göra när man behöver övertyga flygbolaget!

Om du söker ersättning på upp till 600 euro, ta reda på om du kan få det.

or

Viktiga rättigheter och skyldigheter
för europeiska flygpassagerare

 • Rätt till kompensation

 • Rätt till hjälp och vård

 • Rätt till återbetalning eller återbetalning

 • Rätt tо Infоrmatiоn

 • Rätt att nekas ersättning

Förseningar och avbokningar

Löst eller skadat bagage

Kräv ersättning för ditt bagage!

Kontrollera ersättning

Nekad ombordstigning och överbokning

 • Rättigheter för flygpassagerare vid överbokning

  Vid fall av överbokning har passagerare särskilda passagerarrättigheter, inklusive möjligheten att acceptera alternativa transportlösningar eller få full återbetalning av biljetten.

 • Nekad ombordstigning

  När passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja på grund av att de inte får någon ersättning har de rätt till ekonomisk kompensation, vars storlek bestäms av förseningens längd och reseavståndet.

 • Rätt till full flygkompensation

  Vid försenat, inställt eller obokat flyg kan du få mellan 250 och 600 Euro i flygkompensation.

 • Kompensation för försenad flygning

  Tiden är viktig - om flyget var 3 timmar eller mer försenat till slutdestinationen är du berättigad till en cоmpensatiоn.

 • Kompensation för inställt flyg

  Nоtificatiоn är ett måste - om du inte blev underrättad om inställt flyg minst 14 dagar före, är du berättigad till en cоmpensatiоn.

 • Kompensation för överbokat flyg

  En plats måste garanteras - om du nekades plats på grund av överbokning är du också berättigad till kompensation.

Rätt till vård när ditt flyg är mer än 2 timmar försenat, inställt eller överbokat

Vid överbokning har passagerarna särskilda passagerarrättigheter, inklusive möjligheten att acceptera alternativa transportlösningar eller få full återbetalning av biljetten.

 • Två gratis telefonsamtal

 • E-post eller gratis fax

 • Gratis måltider och drycker

 • Accоmmоdatiоn på en Hоtel

 • Transpоrt till och från Airpоrt

Dina kostnader ska dessutom återbetalas om flygbolaget inte erbjöd vård

Om du hade extra kostnader på grund av att flygbolaget inte erbjöd vård har du rätt till återbetalning så länge kostnaderna kan anses vara rimliga - champagne eller vistelser på ett femstjärnigt hotell skulle inte vara det.

 • Försenat flyg, men du fick en ny resa;

 • Försenat flyg, men du fick pengarna tillbaka för flygbiljetten;

 • Flyg inställt, men du fick pengarna tillbaka;

 • Flyg inställt, men du fick pengarna tillbaka för flygbiljetten;

 • Nekad bоarding, men det var flygbolagets fel;

 • Nekad bоarding, men det var ditt eget fel (för sent till gaten, problem med passerkort etc.).

Blev din flygning störd?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!

Kontrollera ersättning

Vanliga frågor och svar

 • Kan jag få kompensation för nekad ombordstigning på grund av överbokning? Vilka är mina övriga rättigheter?

  I det här fallet kan du förvänta dig att:

  • Få tillbaka hela biljettpriset inom 7 dagar från händelsen
  • Få en biljett på nästa plan till din slutdestination, på liknande villkor
  • Välj en senare flygning på liknande villkor.

  Om du väljer att resa på en annan rutt och du måste vänta, är lufttrafikföretaget skyldigt att ge dig gratis mat och dryck, tillgång till två gratis samtal, låta dig använda e-post eller skicka ett gratis fax. Om du måste vänta på ett flyg i en eller flera nätter – måste du få gratis boende på ett hotell, inklusive transport till/från flygplatsen.

 • Jag är medborgare i ett land utanför EU. Kan jag förvänta mig ersättning för en inställd eller försenad flygning?

  Ja, oavsett passagerarens nationalitet gäller förordningen för alla passagerare som avgår från en flygplats inom EU eller anländer till EU med ett flygbolag som är registrerat i Europeiska unionen.

 • Vilken lag reglerar utbetalning av ersättning för försenade eller inställda flygningar?

  Flygpassagerarnas rättigheter och flygbolagens skyldigheter fastställs i EU-lagstiftningen genom förordning (EG) nr 261/2004. I dokumentet beskrivs reglerna för kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och vid inställda eller kraftigt försenade flygningar.

 • Vad är en avbruten flygning?

  En flygning anses vara avbruten och du kan begära ersättning om:
  • Flyget var försenat och anlände till destinationen mer än 3 timmar för sent.
  • Flyget ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
  • Flygbolaget vägrade att flyga dig eftersom det inte fanns några lediga platser på planet.
See All Questions