Vi står på Ukrainas sida

Avbokade flygningar: Kompensation för inställda flygningar

Gör anspråk på upp till 600 euro i kompensation för ditt inställda flyg!

Vad är en inställd flygning?

En flygförstöring inträffar när en planerad flygning inte äger rum av olika skäl, till exempel dåligt väder, tekniska problem, säkerhetsfrågor eller flygplatsstrejker.

När har du rätt till ersättning för ett inställt flyg?

Du har rätt till kompensation för ett inställt flyg om störningen uppfyller dessa 3 villkor:

Din inställda flygning var till/från EU

Din inställda flygning gick från eller inom EU eller kom till EU och genomfördes av ett flygbolag från EU.

Det inställda flyget var flygbolagets fel.

Sist men inte minst är flygningen endast berättigad till kompensation för inställt flyg om flygbolaget var ansvarigt för störningen! Här är några exempel:

Hur mycket kan du få i kompensation för inställt flyg?

Din kompensation för inställt flyg beror på flygsträckan - ju längre flygsträcka, desto större kompensation.

När har du inte rätt till kompensation för inställt flyg?

Det finns flera omständigheter under vilka flygbolagen inte är ansvariga för flygstörningen - och flyget är inte berättigat till flygkompensation!

Hur fungerar det hela?

Att begära din kompensation via Skycop är en enkel process i tre steg.

 1. 1

  Skicka in din ansökan

  Det tar bara några minuter att slutföra den! På så sätt får du reda på din preliminära rätt till ersättning - och storleken på kompensationen.

 2. 2

  Vi kämpar för dina rättigheter

  Våra experter kommer att kontrollera din rätt till ersättning på djupet, kontakta flygbolagen, arbeta med myndigheterna och så vidare.

 3. 3

  Få din ersättning

  När vi har fått ersättningen kommer vi att överföra pengarna till dig, minus vår avgift. Du betalar inte om vi inte vinner.

Ingen vinst - ingen avgift

På Skycop arbetar vi enligt principen "no win - no fee". Så om du har drabbats av en flygstörning kan du kontrollera ditt flyg och ta reda på om du är berättigad till ersättning - det är gratis!

VANLIGA FRÅGOR

Jag är medborgare i ett land utanför EU. Kan jag förvänta mig ersättning för en inställd eller försenad flygning?

Ja, oavsett passagerarens nationalitet gäller förordningen för alla passagerare som avgår från en flygplats inom EU eller anländer till EU med ett flygbolag som är registrerat i Europeiska unionen.

Mitt flyg ställdes in och flygbolaget erbjöd sig att omdirigera mig via ett annat flyg som skulle avgå två dagar senare. Detta passade inte in i mina planer och jag köpte nya biljetter med ett annat flygbolag. Får jag pengarna tillbaka för dessa nya biljetter?

Enligt förordning (EG) 261/2004 är flygbolaget inte skyldigt att betala tillbaka de biljetter som passageraren köpte själv – eller att betala tillbaka andra kostnader som passageraren fick genom att vägra ta emot flygbolagets hjälp – om passageraren vägrar att ta emot en annan flygning, logi eller mat och dryck som flygbolaget erbjöd.

Passageraren kan dock fortfarande begära flygkompensation och få ersättning för det inställda flyget.

Vilken lag reglerar utbetalning av ersättning för försenade eller inställda flygningar?

Flygpassagerarnas rättigheter och flygbolagens skyldigheter fastställs i EU-lagstiftningen genom förordning (EG) nr 261/2004. I dokumentet beskrivs reglerna för kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och vid inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Hur mycket kompensation kan jag förvänta mig för ett försenat eller inställt flyg?

Beroende på hur långt du tänkte resa kan du förvänta dig en ersättning på mellan 250 och 600 euro.

I vilka fall har jag endast rätt till 50 procent av ersättningen?

Om en passagerare har gått med på att välja ett annat flyg i stället för det inställda flyget kan flygbolagen minska ersättningsbeloppet med upp till 50 %, men endast om skillnaden mellan den tid då passageraren skulle ha nått sin destination och den tid då han faktiskt nådde den är mindre än tre timmar.

Blev ditt flyg avbrutet?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!