Vi står på Ukrainas sida

Ansök om kompensation för flygförsening

Du kan ha rätt till en flygförseningsersättning på upp till 600 euro för ditt försenade flyg. Fyll i dina flyguppgifter nedan och gör anspråk nu!

Vilka är EU:s regler för flygkompensation?

Skycop tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004. I förordningen (EG 261/2004) fastställs gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid försenade, inställda och överbokade flygningar. Enligt förordningen har du rätt till flygkompensation om du: 1. Upplevde en flygstörning. 2. Din flygning gick till/från/ inom EU. 3. Flygstörningen var flygbolagets fel.

Ditt flyg gick till/från EU

Ditt avbrutna flyg gick från eller inom EU eller kom till EU och trafikerades av ett flygbolag från EU.

Det försenade flyget var flygbolagets fel.

Hur mycket flygkompensation kan jag få?

Flygkompensationer utfärdas till ett belopp på 250, 400 eller 600 euro. Din flygkompensation beror på flygsträckan - ju längre flygsträcka, desto större kompensation.

Hur begär jag ersättning för mitt flyg?

 1. 1

  Lämna in ditt krav

  Det tar bara några minuter att slutföra den! På så sätt får du reda på din preliminära rätt till ersättning - och ersättningens storlek.

 2. 2

  Vi kämpar för dina rättigheter

  Våra experter kontrollerar din rätt till ersättning ingående, kontaktar flygbolagen, arbetar med myndigheterna och så vidare.

 3. 3

  Få din ersättning

  När vi har fått ersättningen kommer vi att överföra pengarna till dig, minus vår avgift. Du betalar inte om vi inte vinner.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur länge är ersättningsanspråk giltiga?

I allmänhet har passagerare med flyg som avgår från EU rätt att kräva kompensation för förseningar eller inställda flyg inom två eller tre år från flygets datum, även om detta kan variera från land till land.

Vad är “extraordinära omständigheter”?

“Extraordinära omständigheter” är händelser som flygbolaget inte har kontroll över – till exempel dåliga väderförhållanden, säkerhetsrisker, strejker bland flygplatspersonal eller oförutsedda tekniska problem med flygplanet.

När kan du begära ersättning för flygförseningar?

Du kan begära ersättning för flygförseningar om:

 1. Ditt försenade flyg gick från/inom EU – eller kom till EU och trafikerades av ett flygbolag från EU,
 2. Flygförseningen var flygbolagets fel,
 3. Ditt flyg var tre timmar eller mer försenat till slutdestinationen.

Det enklaste sättet att kontrollera om du kan få kompensation för flygförsening från flygbolaget är att fylla i gratis ansökningsblankett på vår webbplats.

Rätt till vård: Mat, förfriskningar och logi

Enligt dina rättigheter vid flygförsening har du rätt till gratis mat, förfriskningar och logi från flygbolaget om ditt flyg är försenat en viss tid. Detta är avsett att hjälpa till att täcka de extra kostnader som kan uppstå till följd av förseningen.

Jag är medborgare i ett land utanför EU. Kan jag förvänta mig ersättning för en inställd eller försenad flygning?

Ja, oavsett passagerarens nationalitet gäller förordningen för alla passagerare som avgår från en flygplats inom EU eller anländer till EU med ett flygbolag som är registrerat i Europeiska unionen.

Hur mycket tar Skycop ut för ett avslaget ersättningsanspråk?

Vi tar inte ut någon avgift för ett avslaget ersättningsanspråk.

Hur snart efter den störda flygningen ska jag få kompensation?

Förordning (EG) nr 261/2004 innehåller inga begränsningar eller tidsfrister för processen. Därför kan det ta mer eller mindre tid beroende på hur komplicerat fallet är, flygbolaget och landets interna bestämmelser.

Blev ditt flyg avbrutet?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!