Kan jag begära flygkompensation?

Du kan ha rätt till en flygkompensation på upp till 600 euro för din avbrutna flygning. Fyll i dina flyguppgifter nedan och gör anspråk nu!

Vilka är EU:s regler för flygkompensation?

Skycop tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004. I förordningen (EG 261/2004) fastställs gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid försenade, inställda och överbokade flygningar. Enligt förordningen har du rätt till flygkompensation om du: 1. Upplevde en flygstörning. 2. Din flygning gick till/från/ inom EU. 3. Flygstörningen var flygbolagets fel.

Ditt flyg gick till/från EU

Ditt avbrutna flyg gick från eller inom EU eller kom till EU och trafikerades av ett flygbolag från EU.

Flygbolaget var skyldigt till flygstörningen

Sist men inte minst är flygningen endast berättigad till flygkompensation om flygbolaget var ansvarigt för störningen! Listan över flygstörningar som orsakats av flygbolaget omfattar vanligtvis driftsproblem, tekniska problem med flygplanet, problem med planrotation och andra flygbolagsrelaterade problem. Här är några exempel:

Hur mycket flygkompensation kan jag få?

Flygkompensationer utfärdas till ett belopp på 250, 400 eller 600 euro. Din flygkompensation beror på flygsträckan - ju längre flygsträcka, desto större kompensation.

När har du inte rätt till flygkompensation?

Det finns flera omständigheter under vilka flygbolagen inte är ansvariga för flygstörningen - och flygningen är inte berättigad till flygkompensation!

Hur begär jag ersättning för mitt flyg?

För att ansöka om flygkompensation via Skycop följer du en enkel process i tre steg:

 1. 1

  Lämna in ditt krav

  Det tar bara några minuter att slutföra den! På så sätt får du reda på din preliminära rätt till ersättning - och ersättningens storlek.

 2. 2

  Vi kämpar för dina rättigheter

  Våra experter kontrollerar din rätt till ersättning ingående, kontaktar flygbolagen, arbetar med myndigheterna och så vidare.

 3. 3

  Få din ersättning

  När vi har fått ersättningen kommer vi att överföra pengarna till dig, minus vår avgift. Du betalar inte om vi inte vinner.

Hur lång tid tar flygkompensationen?

I förordning (EG) nr 261/2004 fastställs inga gränser eller tidsfrister för processen, därför kan det ta en viss tid att få din kompensation beroende på flygbolaget, hur komplicerat fallet är och landets interna bestämmelser.

Ingen vinst - ingen avgift

På Skycop arbetar vi enligt principen no win - no fee. Så om du har drabbats av en flygstörning kan du kontrollera ditt flyg och ta reda på om du är berättigad till ersättning - det är gratis!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Kan jag begära flygkompensation om mitt flyg avgick från ett land utanför EU?

Du kan få flygkompensation även när du flyger utanför EU. För att din flygning ska vara berättigad till kompensation vid flygstörningar måste din flygning avgå från EU – eller flyga till EU och trafikeras av ett flygbolag från EU.

Är flygkompensation per person?

Ja, flygkompensationen gäller per passagerare som fick en plats tilldelad.

Blev ditt flyg avbrutet?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!