Blev ditt flyg stört?

Omvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en ersättning på upp till 600 euro!

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill att vi ska kontakta dig,
Fyll i formuläret!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Välj en bekväm kommunikationskanal:

Hur mycket är din juridiska ersättning för din problemflygning?

Hur mycket ersättning du får vid flygskador beror på flygsträckan och kan vara 250, 400 eller 600 Euro. Ju längre flygningen är, desto högre blir ersättningen.

250

Upp till 1 500 km

400

Från 1 500 km
till 3 500 km

600

Mer än 3 500 km

Vilka är EU:s kompensationsregler för
kompensationsregler?

Du har upplevt
en flygstörning

En flygstörning inträffar när något ovanligt händer med din flygning, vilket gör att du når din destination senare än väntat (eller inte alls). De vanligaste typerna av avbrott är förseningar, inställda flyg och överbokningar.

Ditt flyg var
till/från EU

Ditt inställda flyg var från eller inom EU Ditt flyg avgick från en flygplats i ett EU-land och landade någon annanstans i världen. Det inställda flyget anlände till EU och trafikerades av ett EU-flygbolag.

Flygstörningen var
flygbolagets fel.

Slutligen är flygningen endast berättigad till kompensation för flygstörningar i EU om flygbolaget var ansvarigt för störningen! Listan över flygstörningar som orsakats av flygbolaget omfattar vanligtvis operativa problem, tekniska problem med flygplanet, problem med flygplansrotation och andra flygbolagsrelaterade problem.