Prislista

Updated - 2024-05-01

Prislista

1. Allmänna bestämmelser

Alla kapitaliserade termer som anges i Prislistan beskrivs i detalj i Skycops Allmänna Villkor. Prislistan gäller för betalningar i samband med Förordningen om flygkompensation. Om Skycop erbjuder andra tjänster betalas respektive belopp enligt separat överenskomna villkor.

2. Ingen avgift för att lämna in ett yrkande

Skycop fullföljer kravet kostnadsfritt och tar inte ut någon avgift om flygkompensationen inte återvinns från det flygbolag som utför flygningen (flygbolaget).

3. Skycops ersättning

Om anspråket vinner laga kraft och flygkompensationen erhålls, kommer den överenskomna delen av flygkompensationen att dras av från den flygkompensation som flygbolaget betalar.

Skycops ersättning:

För alla flygningar på 1 500 km eller mindre, där kunden har rätt till en flygkompensation på 250 euro, är Skycops ersättning 110,00 euro, inklusive tillämplig moms.
För alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1 500 km och för alla flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km, där kunden har rätt till en ersättning på 400 euro, är Skycops ersättning 176,00 euro, inklusive tillämplig moms
För alla flygningar som inte beskrivs ovan, där kunden har rätt till en ersättning på 600 euro, är Skycops ersättning 264,00 euro, inklusive tillämplig moms.
I de fall då kunden har rätt till ett annat belopp för flygkompensationen kommer Skycops ersättning att vara 44% av den erhållna flygkompensationen inklusive tillämplig moms.

4. Rättsliga förfaranden

Om en förlikning med flygbolaget inte nås eller i andra fall, när processen för återkrav av flygkompensation skulle vara effektivare och/eller snabbare, kommer Skycop att inleda ett rättsligt förfarande och kommer att ha rätt till den ökade ersättningen för att täcka ytterligare kostnader för det rättsliga förfarandet (t.ex. domstolsavgifter, översättningskostnader, advokatarvoden, administrativa kostnader).

Skycops ersättning vid rättsliga förfaranden:

För alla flygningar på 1 500 km eller mindre, där kunden har rätt till en flygkompensation på 250 euro, är Skycops ersättning 125 euro, inklusive tillämplig moms.
För alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1 500 km och för alla flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km, där kunden har rätt till en ersättning på 400 euro, är Skycops ersättning 200 euro, inklusive tillämplig moms.
För alla flygningar som inte beskrivs ovan, där kunden har rätt till en ersättning på 600 euro, är Skycops ersättning 300 euro, inklusive tillämplig moms.
I de fall då kunden har rätt till ett annat belopp för flygkompensationen kommer Skycops ersättning att vara 50 % av den erhållna flygkompensationen, inklusive tillämplig moms.

5. Mervärdesskatt (moms)

Mervärdesskatten är lagstadgad och kommer att specificeras i enlighet med lagen.

Blev din flygning störd?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp til €600!