Programmet “Värva en vän”

Updated - 2024-06-21
   1. Villkor för programmet “Värva en vän”

   1.1 Skycop.com UAB (“Skycop”) erbjuder dig möjligheten att värva vänner genom programmet “Värva en vän” (“Programmet“), som erbjuds på webbplatsen som finns på https://www.skycop.com (the “Webbplatsen“).

   1.2 Genom att delta i Programmet är du bunden av och samtycker till att vara bunden av dessa Villkor för Programmet (“Villkoren“).

   1.3 Du måste vara minst 18 år gammal för att använda Programmet.

   1.4 Du kan få tillgång till Programmet genom att klicka på länken på Webbplatsens hemsida och fylla i ansökningsformuläret. När du har klickat på länken följer du instruktionerna på skärmen för att värva vänner, familj eller kollegor. När du har gjort en rekommendation kommer du att bli “Företrädare”. Du kommer att få en unik rekommendationslänk som gör det möjligt för dig att ta emot de förmåner eller gåvor som annonseras på webbplatsen (“Personlig länk“). Vänner, familjemedlemmar och/eller kollegor (“Vänner“) som har fått en rekommendation måste följa stegen i rekommendationsmeddelandet genom att klicka på rekommendationslänken.

   1.5 Företrädare får inte värva sig själv, skapa flera, fiktiva eller falska Skycop-konton eller delta i Programmet som en Vän. Ingen användare får använda Applikationen i strid med lag, Skycops eller tredje parts rättigheter, eller på annat sätt som är skadligt för Programmets syften. Företrädare får inte heller manipulera Programmet, agera bedrägligt eller störa dess funktion, eller använda ytterligare system eller andra anordningar för att delta i Programmet eller för att erhålla någon annan förmån än vad som anges i dessa Villkor.

   1.6 Företrädare som gör en lämplig hänvisning och Vänner som gör god användning av en hänvisning ska få en gåva. Gåvan för en lämplig rekommendation är ett belopp om 50 EUR för både Företrädaren och Vännen till deras angivna bankkonton (“Gåvan“). Om det uppstår en skillnad mellan det gåvobelopp som anges i dessa Villkor och det gåvobelopp som anges på Webbplatsen eller annan informationskälla, ska det gåvobelopp som anges på Webbplatsen eller annan informationskälla tillämpas.

   1.7 Företrädare och Vänner som gör anspråk på en Gåva måste, förutom att följa och strikt följa dessa Villkor, ha uppfyllt följande krav: (1) Vännerna måste lämna in ett Skycop-anspråk; (2) Vännernas anspråk måste godkännas av flygbolagen.

   1.8 När flygbolaget har godkänt Vännens anspråk får både Vännen och Företrädaren Gåvorna.

   1.9 Skycop förbehåller sig rätten att vägra att verifiera och behandla en transaktion av någon anledning om Skycop anser att det är nödvändigt. Gåvorna får inte bytas mot kontanter och får inte överföras, säljas, bytas eller bytas ut.

   1.10 Genom att delta i Programmet bekräftar du att du förstår och samtycker till att Skycop inte ska hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller andra skador, inklusive, men inte begränsat till, skador för utebliven vinst, förlust av goodwill, utebliven användning, förlust av data eller andra immateriella skador.

   1.11 Genom att delta i Programmet bekräftar du att du är den faktiska avsändaren av e-postmeddelandena och att du måste följa gällande lagar. Om du skickar e-postadresser eller personuppgifter som en del av programmet bekräftar du att du har relevant tillstånd och samtycke. Massdistribution av e-postmeddelanden, distribution till främlingar eller annan användning av tjänsterna på annat sätt än vad som anges i dessa villkor är strängt förbjudet. Det kan utgöra grund för omedelbar uppsägning av programmet och ytterligare rättsliga åtgärder. Det åligger inte Skycop att övervaka Programmet eller någon kommunikation. Skycop har dock rätt att välja att göra det och att blockera e-postkommunikation, ta bort olämpligt innehåll eller förbjuda vidare användning av Programmet. Företrädare och Vänner som inte följer dessa Villkor och lagen är skyldiga att hålla Programenheterna och tredje part skadeslösa för alla skador, kostnader och utgifter som de ådrar sig på grund av sådana olämpliga e-postmeddelanden.

   1.12 Företrädare och Vänner är ansvariga för att upprätthålla sekretessen för alla inloggningar och är fullt ansvariga för alla aktiviteter som sker genom deras användning. Företrädare och Vänner samtycker till att omedelbart meddela Skycop om de misstänker att deras konto har fått olaglig åtkomst. Företrädare och Vänner samtycker vidare till att Skycop inte ansvarar för någon förlust eller skada som uppstår till följd av obehörig användning av deras inloggningsuppgifter.

   1.13 Programmets giltighetstid kommer att anges på Webbplatsen eller i andra kommunikationskanaler. Skycop förbehåller sig rätten att avbryta, ändra eller avsluta Programmet när som helst och av vilken anledning som helst. Skycop förbehåller sig rätten att när som helst utesluta Företrädare och/eller Vän från deltagande i Programmet om de inte följer någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

  1. 1.14 På grund av relevanta rättsliga restriktioner kommer personer med bankkonton i banker eller andra finansiella institutioner i Libanon, Vitryssland, Liberia, Afghanistan, Iran, Jemen, Sudan, Indonesien, Kina, Myanmar, Syrien, Elfenbenskusten, Belize, Ryssland, Mali, Venezuela, Zimbabwe, Nordkorea, Somalia, Centralafrikanska republiken, Libyen, Filippinerna, Irak och Kuba inte att kunna ta emot Gåvan.1.15 Insamling av information och användning av eventuella personuppgifter definieras i Skycops Integritetspolicy. Detta program regleras av lagstiftningen i Republiken Litauen.

Blev din flygning störd?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!