Skycop Care-medlemskap

Updated - 2024-02-26

1. Allmänna bestämmelser

Alla kapitaliserade termer som anges i Prislistan beskrivs i detalj i Skycops Allmänna Villkor.

2. Villkor för medlemskap i Skycop Care

2.1. En kund kan ansluta sig till Skycop Care-medlemskapet genom att köpa det.

2.2. Priset för medlemskap i Skycop Care kommer att meddelas kunden vid köptillfället och kunden måste betala det för att bli medlem och få tillgång till de förmåner som anges i detta avtal. Priset för Skycop Care-medlemskap ska betalas på det sätt som anges vid köptillfället.

2.3. Skycop erbjuder Skycop Care Medlemskap som i) en prenumeration per bokning eller ii) en månads -, års -, halvårs-eller kvartalsabonnemang eller iii) en familjeabonnemang på upp till fem personer. Skycop Care Medlemskapet täcker reklamation som härrör från den bokning som kunden köpt för Skycop Care Medlemskap eller härrör från bokningar inom den angivna tidsperioden.

2.4. Skycop Care Medlemskapet börjar på inköpsdagen. Skycop Care Medlemskap som en månatlig, årlig, halvårs-eller kvartalsabonnemang kommer respektive att faktureras månadsvis, årlig, halvårs-eller kvartalsvis, och ska automatiskt förnyas för en månad, ett år, sex månader eller tre månader därefter tills och om medlemmen avbryter Skycop Care Medlemskap. Avbruten prenumeration kommer att förbli aktiv under den period som medlemmen har betalat för. Om medlemmen köper Skycop Care Medlemskap för andra personer eller familjeabonnemang, kommer endast en faktura att utfärdas till medlemmen och endast medlemmen kommer att debiteras för Skycop Care Medlemskap och den automatiska förnyelsen. När det gäller familjeabonnemanget ansvarar familjeabonnemangsorganisatören för betalnings-och prenumerationsorganisationen, såsom att lägga till och ta bort medlemmar, förnya och säga upp prenumerationen.

2.5. När köpet har godkänts får medlemmen en bekräftelse.

2.6. För medlemmarna kommer Skycop att avstå från sin ersättning (om tillämpligt) för att driva kravet och få tillbaka flygkompensationen för den bokning som omfattas av Skycop Care-medlemskapet.

2.7. Förmånerna är personliga och gäller endast för medlemmen, vilket innebär att medlemmen måste anges som passagerare i bokningen och för ett visst antal passagerare (enligt vad som anges i bekräftelsemeddelandet) om de ingår i samma bokning som medlemmen.

2.8. Skycop-ersättningen kommer inte att återbetalas till medlemmen för bokningar som härrör från flygningar som avbröts innan Skycop Care-medlemskapet inleddes.

2.9. Skycop Care-medlemskapet kan inte överlåtas. Medlemmen måste omedelbart meddela Skycop när han/hon får kännedom om obehörig användning av medlemskapet.

2.10. Medlemmar, som är konsumenter enligt EU:s konsumentlagstiftning, kan återkalla sitt medlemskap inom 14 dagar från köpet utan att behöva ange några skäl. För att utöva ångerrätten och få full återbetalning måste ångerrätten meddelas inom 14 dagar från köpet och det måste tydligt framgå att medlemmen vill säga upp sitt medlemskap i Skycop Care. På grund av arten av den tjänst som tillhandahålls medlemmen kan medlemmen inte säga upp sitt medlemskap i Skycop Care om medlemmen har rest på något flyg som omfattas av medlemskapet. Utbetalningen kan skickas till: support@skycop.com.

2.11. Om Skycop mottar uppsägningen mer än 14 dagar efter köpet av Skycop Care-medlemskapet har medlemmen inte rätt till någon återbetalning av priset för Skycop Care-medlemskapet.

2.12. Priset för Skycop Care-medlemskap återbetalas inte om medlemmens flygning inte stördes eller om medlemmen inte använde Skycop-tjänsterna eller om flygkompensationen inte återfanns av någon anledning.

2.13. Medlemmen ska lämna in sitt anspråk till Skycop inom 12 månader från den flygning för vilken Skycop Care-medlemskapet köptes. Skycop Care-medlemskapet upphör att gälla efter 12 månader från den flygning för vilken Skycop Care-medlemskapet köptes.

2.14. När Skycop Care-medlemskapet har sagts upp eller löpt ut kommer Skycop inte längre att avstå från ersättning.

2.15. Skycop förbehåller sig rätten att vägra en person medlemskap i Skycop Care.

2.16. När medlemmen lämnar in sitt anspråk till Skycop ska han/hon tillhandahålla ett bevis på att han/hon har köpt ett Skycop Care-medlemskap (t.ex. bokningsbekräftelse).

2.17. Insamling och användning av personlig information anges i Skycop Integritetspolicy.

Blev din flygning störd?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!