Gizlilik Politikası

Updated - 2021-07-27

Gizlilik politikası

Bu gizlilik politikasında, Skycop olarak, web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımızı açıklıyoruz.

Web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde bu bildirimin şartlarına uygun olarak çerezleri kullanmamıza izin vermenizi isteyeceğiz.

Web sitemiz, kişisel verilerinizi nasıl işleyeceğimize karar vermenize ilişkin kontroller sağlayan gizlilik kontrolleri içermektedir. Gizlilik kontrollerini kullanarak, doğrudan pazarlama iletişimleri almak isteyip istemediğinizi belirtebilir ve çerezler aracılığıyla aldığımız bilgi miktarını sınırlayabilirsiniz.

Bu bildirimde aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız:

 • verilerinizi nasıl kullandığımız;
 • verilerinizi başkalarına ne zaman sağladığımız;
 • verilerinizi ne kadar süreyle sakladığımız
 • pazarlama politikamız;
 • kişisel verilerle ilgili hangi haklara sahip olduğunuz;
 • çerezleri nasıl kullandığımız;
 • dikkate almanız gereken diğer konular.

Herhangi bir sorunuz olması veya bu bildirimde belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda, bu tür soru ve taleplerinizi İrtibat bölümünde belirtilen yollarla gönderebilirsiniz.

Veri koruma görevlimizle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz: privacy@skycop.com.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

1.1. Bu Bölüm aşağıdaki bilgileri sağlar:

 • işlediğimiz kişisel veri kategorileri;
 • doğrudan sizden elde etmediğimiz kişisel veriler olması durumunda, bu verilerin kaynağı ve belirli kategorileri;
 • kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimiz;
 • işlemenin yasal dayanakları.

1.2. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili verileri (“kullanım verileri”) işliyoruz. Kullanım verileri, IP adresinizi, coğrafi konumunuzu, tarayıcı türünüzü ve sürümünüzü, işletim sisteminizi, yönlendirme kaynağınızı, ziyaret uzunluğunuzu, sayfa görüntülemelerinizi ve web sitesinde gezinme yollarınızı ve ayrıca hizmet kullanımınızın zamanlaması, sıklığı ve şekli hakkında bilgileri içerebilir. Bu tür verileri çerezler ve benzer teknolojiler kullanarak elde ederiz. Bu tür verileri, web sitemizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı daha iyi anlamak için işliyoruz. Bu işlemenin yasal dayanağı, web sitemizi ve hizmetlerimizi izlemek ve geliştirmek gibi meşru menfaatlerimizdir.

1.3. Hesap verilerinizi (“hesap verileri“) işliyoruz. Hesap verileri adınızı ve e-posta adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi ve kayıt olurken sağladığınız diğer verileri içerebilir. Bu tür verileri doğrudan sizden alırız. Hesap verilerini web sitemizi işletmek, hizmetlerimizi sunmak, web sitemizin ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak ve sizinle iletişim kurmak amacıyla işliyoruz. Bu işlemenin yasal dayanağı, sizinle aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi ve/veya talebiniz üzerine, böyle bir sözleşmeye girmek için gerekli adımların atılmasının yanı sıra, web sitemizi ve hizmetlerimizi izlemek ve geliştirmek gibi meşru menfaatlerimizdir.

1.4. Tarafımızdan size sağlanan hizmetlerle ilgili bilgileri (“hizmet sağlama verileri”) işliyoruz. Hizmet sunumu verileri, iletişim bilgilerinizi, ödeme ayrıntılarınızı ve hizmetlerle ilgili bilgileri (söz konusu uçuşla ilgili bilgiler, talep için gerekli belgeler, hizmet sunumu amacıyla iletişim bilgileri ve benzeri) içerebilir. Hizmet sunumu verileri, hizmet sağlamak ve bu işlemlerin uygun kayıtlarını tutmak için işlenir. Bu işlemenin yasal dayanağı, sizinle aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi ve/veya talebiniz üzerine, böyle bir sözleşmeye girmek için gerekli adımların atılmasının yanı sıra, web sitemizin ve işimizin düzgün bir şekilde yönetilmesi gibi meşru menfaatlerimizdir.

1.5. E-posta mesajlarımıza ve bültenlerimize abone olmak amacıyla bize sağladığınız bilgileri (“mesajlaşma veri̇leri̇”) işleyebiliriz. Mesajlaşma verileri size ilgili mesajları ve bültenleri göndermek için işlenir. Bu işlemenin yasal dayanağı sizin onayınızdır. Ayrıca, web sitemizde size zaten hizmet sağladıysak ve itiraz etmezseniz, mesajlaşma verilerini meşru menfaatimiz temelinde, yani müşteri ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla da işleyebiliriz.

1.6. Bize gönderdiğiniz herhangi bir haberleşme bilgilerini (“yazışma verileri”) işleyebiliriz. Yazışma verileri, iletişimle ilişkili haberleşme içeriğini ve meta verileri içerebilir. Web sitemiz aracılığıyla iletişim kurulması durumunda, web sitesi, sitenin iletişim formları kullanılarak yapılan haberleşmelere ilişkili meta verileri üretecektir. Yazışma verileri sizinle iletişim kurmak ve kayıt tutmak amacıyla işlenir. Bu işlemenin yasal dayanağı, web sitemizin ve işimizin uygun şekilde yönetilmesi, tek tip ve yüksek kaliteli danışmanlık uygulamasının sağlanması ve sizinle çalışanlarımız arasındaki anlaşmazlıkların soruşturulması gibi meşru menfaatlerimizdir.

1.7. Bu bildirimde tanımlanan kişisel verilerinizden herhangi birini, mahkeme işlemlerinde veya idari veya mahkeme dışı bir prosedürde yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğunda işleyebiliriz. Bu işlemenin yasal dayanağı, bizim, sizin ve başkalarının yasal haklarının korunması ve ileri sürülmesi gibi meşru menfaatlerimizdir.

1.8. Bu bildirimde tanımlanan kişisel verilerinizden herhangi birini, sigorta teminatı almak veya sürdürmek, riskleri yönetmek veya profesyonel tavsiye almak amacıyla gerekli olduğunda işleyebiliriz. Bu işlemenin yasal dayanağı, işimizin risklere karşı uygun şekilde korunması gibi meşru menfaatlerimizdir.

1.9. Bu Bölümde belirtilen kişisel verilerinizi işleyebileceğimiz özel amaçlara ek olarak, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için veya hayati çıkarlarınızı veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak adına bu tür bir işlemenin gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizden herhangi birini de işleyebiliriz.

2. VERİLERİNİZİ BAŞKALARINA NE ZAMAN SAĞLIYORUZ?

2.1. Kişisel verilerinizi şirketler grubumuzun herhangi bir üyesine (bağlı şirketlerimiz, nihai holding şirketimiz ve tüm bağlı kuruluşları dahil) bu bildirimde belirtilen amaçlar için makul ölçüde gerekli olduğu sürece açıklayabiliriz.

2.2. Kişisel verilerinizi sigortacılarımıza ve/veya profesyonel danışmanlarımıza sigorta teminatı almak veya sürdürmek, riskleri yönetmek veya profesyonel tavsiye almak veya mahkeme işlemlerinde veya idari veya mahkeme dışı bir prosedürde yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla makul ölçüde gerekli olduğu sürece açıklayabiliriz.

2.3. Kişisel verilerinizi ödeme hizmeti sağlayıcılarımıza açıklayabiliriz. Hizmet sunumu verilerini, ödeme hizmeti sağlayıcılarımızla yalnızca ödemelerinizi işlemek, para transferi yapmak ve bu tür ödemeler ve transferlerle ilgili şikayet ve sorularla ilgilenmek amacıyla gerekli olduğu ölçüde paylaşacağız.

2.4. Kişisel verilerinizi belirli hizmetleri (web sitesi barındırma hizmeti sağlayıcıları, kurye hizmeti sağlayıcıları, sunucu ve bakım sağlayıcıları, e-posta servis sağlayıcıları dahil) sağlamak için makul ölçüde gerekli olduğu sürece diğer hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bu tür alt yüklenicilerin kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için uygun organizasyonel ve teknik önlemleri almalarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

2.5. Bu Bölümde belirtilen kişisel verilerin özel açıklamalarına ek olarak, maruz kaldığımız yasal bir yükümlülüğe uymak için veya hayati çıkarlarınızı veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için bu tür bir açıklamanın gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi açıklayabiliriz.

2.6. Bu Bölümde belirtilen kişiler Litvanya, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışında yerleşik olabilirler. Kişisel verilerinizi bu kişilere aktarmamız durumunda, gizliliğinizin uygun şekilde güvence altında kalmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri ve belirtilen yasal düzenlemelerde alacağız.

3. VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

3.1. Herhangi bir amaç veya sebeple işlediğimiz kişisel verileriniz, bu amaç veya sebepler için gerekli olandan daha uzun süre saklanmayacaktır. Her halükarda, aşağıdakilerden daha uzun süre saklanmayacaktır:

 • erişim verileri, hesaptaki son güncellemenizi takiben 3 (üç) yıldan veya hizmet sunumunun sona ermesini takiben 10 (on) yıldan (hangisi sonuncusu ise) daha uzun süre saklanmayacaktır;
 • hizmet sağlama verileri, hizmet sunumunun sona ermesini takiben 10 (on) yıldan daha uzun süre saklanmayacaktır;
 • mesajlaşma verileri, onayın verilmesini takiben 2 (iki) yıldan daha uzun bir süre veya mesajlaşma verilerinin müşteri ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla mevcut müşterilere gönderilmesi durumunda, ilgili hizmetlerin sunumunun sona ermesini takiben 2 (iki) yıldan daha uzun bir süre saklanmayacaktır;
 • haberleşme verileri, söz konusu haberleşmenin bitimini takiben 2 (iki) aydan daha uzun bir süre saklanmayacaktır.

3.2. Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin saklanacağı süreleri önceden belirtmemiz mümkün değildir. Yani kullanım verileri, ilgili işleme amaçları için gerekli olduğu kadar saklanacaktır.

3.3. Bu Bölümün diğer hükümlerine bakılmaksızın, kişisel verilerinizi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için veya hayati çıkarlarınızı veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için bu tür bir saklamanın gerekli olduğu durumlarda saklayabiliriz.

4. PAZARLAMA MESAJLARI

4.1. Onay vermeniz durumunda, neler yaptığımızla ilgili herhangi bir bilgi hakkında sizi bilgilendirmek için size e-posta ve/veya SMS yoluyla pazarlama mesajları göndereceğiz.

4.2. Ayrıca, web sitemizde size zaten hizmet sağladıysak ve itiraz etmezseniz, ilginizi çekebilecek diğer ürünlerimiz hakkında, bunlarla ilgili diğer bilgiler de dahil olmak üzere sizi bilgilendireceğiz.

4.3. Pazarlama mesajlarını almaktan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

4.4. Bunu şu yollarla yapabilirsiniz:

 • pazarlama mesajlarımızdan herhangi birindeki ilgili bağlantıyı seçme;
 • İrtibat bölümünde sağlanan yollarla bizimle iletişime geçerek.

4.5. Sağlanan eylemlerden herhangi birini yerine getirdikten sonra, gelecekte pazarlama mesajlarımızı almayacağınızdan emin olmak için profilinizi güncelleyeceğiz.

4.6. Ticari faaliyetlerimiz birbiriyle yakından ilişkili hizmetler ağından oluşma eğiliminde olduğundan, tüm sistemlerin güncellenmesinin birkaç gün sürebileceğini, bu nedenle talebinizi işleme koymaya devam ederken pazarlama mesajları almaya devam edebileceğinizi lütfen unutmayın.

4.7. Pazarlama mesajlarının devre dışı bırakılması, doğrudan hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili mesajlar almanızı engellemez.

5. HAKLARINIZ

5.1. Bu Bölümde, veri koruma yasaları kapsamında sahip olduğunuz hakları özetledik. Bazı haklar karmaşıktır, bu nedenle bu hakların yalnızca ana yönlerini sağlarız. Dolayısıyla, bu hakların tam bir açıklaması için ilgili yasaları ve düzenleyici makamların rehberlerini okumalısınız.

5.2. Veri koruma yasası kapsamındaki başlıca haklarınız şunlardır:

 • verilere erişim hakkı;
 • düzeltme hakkı (bu hakkın çoğunu hesabınıza buradan giriş yaparak kullanabileceğinizi unutmayın);
 • kişisel verilerinizin silinmesi hakkı;
 • kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı;
 • kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkı;
 • veri taşınabilirliği hakkı;
 • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı; ve
 • rızayı geri çekme hakkı.

5.3. Verilere erişim hakkı. Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimize, ve işlediğimiz durumlarda, kişisel verilere belirli ek bilgilerle birlikte erişip erişmediğimize dair onay alma hakkına sahipsiniz. Bu ek bilgiler, işlemenin amaçlarının, ilgili kişisel veri kategorilerinin ve kişisel verilerin alıcılarının ayrıntılarını içerir. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin etkilenmemesi koşuluyla, kişisel verilerinizin bir kopyasını size sağlayacağız. İlk kopya ücretsiz olarak sağlanmaktadır, ancak ek kopyalar makul bir ücrete tabi olabilir.

5.4. Düzeltme hakkı. Hakkınızdaki yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve işlemenin amaçlarını göz önünde bulundurarak hakkınızdaki eksik kişisel verilerin tamamlanmasını sağlama hakkına sahipsiniz.

5.5. Bazı durumlarda kişisel verilerinizin silinmesi hakkına sahipsiniz. Bu koşullar şunları içerir: (i) kişisel verilerin toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlarla ilgili olarak artık gerekli olmaması; (ii) rızaya dayalı işleme için onayınızı geri çekmeniz ve verileri işlemek için başka bir yasal dayanağın olmaması; (iii) geçerli veri koruma yasalarının belirli kuralları uyarınca işlemeye itiraz etmeniz; (iv) işlemenin doğrudan pazarlama amaçlı olması; veya (v) kişisel verilerin yasa dışı olarak işlenmiş olması. Ancak, silme hakkının istisnaları vardır. Bu istisnalar, işlemenin gerekli olduğu şu durumları içerir: (i) ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkını kullanmak; (ii) yasal yükümlülüğümüze uymak; veya (iii) yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması.

5.6. Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz. Bu koşullar şunları içerir: (i) kişisel verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz; (ii) işlemenin hukuka aykırı olması ancak silinmesine karşı çıkmanız; (iii) işleme amaçlarımız için artık kişisel verilere ihtiyacımız olmaması, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kişisel verilere ihtiyacınızın olması; ve (iv) bu itirazın doğrulanmasını beklerken işlemeye itiraz etmeniz. İşlemenin bu temelde kısıtlandığı durumlarda, kişisel verilerinizi saklamaya devam edebiliriz, ancak bu tür verileri yalnızca: (i) izninizle; (ii) yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması durumunda; (iii) başka bir kişinin haklarının korunması için; veya (iv) önemli kamu yararı nedenleriyle işleyeceğiz.

5.7. Kişisel verilerinizin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etme hakkına sahipsiniz, ancak bu yalnızca işlemenin yasal dayanağının: kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya tarafımızca ya da üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatlerin amaçları için gerekli olduğu ölçüde geçerlidir. Böyle bir itirazda bulunursanız, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işleme yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için olmadığı sürece kişisel bilgileri işlemeyi durduracağız.

5.8. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlememize itiraz etme hakkına (doğrudan pazarlama amacıyla profil oluşturma dahil) sahipsiniz. Böyle bir itirazda bulunursanız, kişisel verilerinizi bu amaçla işlemeyi durduracağız.

5.9. Kamu yararı nedeniyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, kişisel verilerinizin bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etme hakkına sahipsiniz.

5.10. Veri taşınabilirliği hakkı. Kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı:

 • rıza; veya
 • bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşmeye girmeden önce talebiniz üzerine, böyle bir sözleşmeye girmek için gerekli atılacak adımlar,

kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta bizden alma hakkına sahipsiniz. Ancak bu hak, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyecek yerlerde geçerli değildir.

5.11. Kişisel bilgilerinizi işlememizin veri koruma yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, veri korumadan sorumlu bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Bunu, yaşadığınız ülkenin iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bulunduğu AB üye ülkesinde yapabilirsiniz. Veri işlememiz, A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt adresinde kayıtlı ofisi bulunan Litvanya Devlet Veri Koruma Müfettişliği tarafından denetlenmektedir.

5.12. Kişisel bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı rıza olduğu ölçüde, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Geri çekilme, geri çekilmeden önceki işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

5.13. Bu Bölümde veya web sitesinde sağlanan belirli önlemlereek olarak, burada belirtilen haklardan herhangi birini bizimle İrtibat yoluyla iletişime geçerek de kullanabilirsiniz.

6. ÇEREZLER HAKKINDA

6.1. Çerezler, bir web sunucusu tarafından web tarayıcınıza gönderilen ve tarayıcı tarafından saklanan bir tanımlayıcı içeren küçük metin dosyalarıdır. Bu tanımlayıcı daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilir.

6.2. Çerezler tipik olarak bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayan herhangi bir bilgi içermez, ancak hakkınızda sakladığımız kişisel bilgiler, çerezlerde depolanan ve çerezlerden elde edilen bilgilerle bağlantılı olabilir.

7. KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER

Web sitemizde aşağıdaki amaçlar dahilinde üç ana türde çerez kullanıyoruz:

 • Gerekli çerezler – web sitesinin uygun performansını, müşterilerin ve verilerinin güvenliğini, yüksek kaliteli hizmetlerin sağlanmasını ve bir hesabın kolayca kurulmasını sağlamak için kullanılır;
 • İşlevsel çerezler – web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek, sistemin kullanımını analiz etmek ve buna uygun olarak hizmetlerin sağlanmasını iyileştirmek için kullanılır;
 • Reklam çerezleri – kullanıcının çevrimiçi davranışını gözlemlemek ve pazarlama kampanyalarını bu bilgilere göre optimize etmek için kullanılır.

8. HİZMET SAĞLAYICILARIMIZ TARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZLER

8.1. Hizmet sağlayıcılarımız çerezleri kullanır ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde bu çerezler bilgisayarınızda saklanabilir.

8.2. Şunları kullanıyoruz:

 • Sorun yaşayan web sitesi kullanıcılarının gerçek zamanlı olarak bizimle iletişime geçmelerini sağlamak için Zopim çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, müşterilerimize müşteri hizmetleri sunumunu hızlandırmamıza yardımcı olur. Zopim gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Web sitesini ziyaret eden kullanıcıları tanımlamak ve güvenlik ayarlarını uyarlamak için Cloudflare çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler hem web sitemizi hem de kullanıcılarını korumamıza yardımcı olur. Cloudflare gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Web sitemizin trafiğini gözlemlemek için Google Analytics çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, web sitesi hatalarını tespit etmemize ve web sitesi bant genişliğini ölçmemize yardımcı olur. Google Analytics’in gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Kullanıcıların web sitemizde hesap oluşturmasını sağlayan Facebook (giriş) çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, bir hesap oluşturmak için alternatif yollar sunmamıza yardımcı olur. Facebook gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Kullanıcıların web sitemizde hesap oluşturmasını sağlayan Google (giriş) çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, hesap oluşturmak için alternatif bir yol sunmamıza yardımcı olur. Google gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Web sitemize yüklenen içerikleri görüntülemek için Youtube çerezleri kullanıyoruz. Bu amaçla kullanılan çerezler bütünlüğü korumamıza, bilgilendirici ve dinamik bir web sitesi oluşturmamıza yardımcı olur. Youtube gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Twitter’da paylaşılan web sitemizin içeriğinde görüntülemek için Twitter çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler bütünlüğü korumamıza, bilgilendirici ve dinamik bir web sitesi oluşturmamıza yardımcı olur. Twitter gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını gözlemlemek için Hotjar çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, web sitesinin performansını gözlemlememize ve web sitemizi nasıl geliştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olur. Hotjar gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Kullanıcı tarafından kullanılan cihazı ve kullanıcının web sitemizdeki davranışını tanımlamak için Yandex çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, web sitesi ayarlarımızı belirli bir kullanıcıya/cihaza uyarlamamıza ve platformumuzu nasıl geliştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olur. Yandex gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Kullanıcının izni dahilinde, kullanıcıların konumunu belirlemek için Google Haritalar çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, web sitesi ayarlarını kullanıcının konumuna göre uyarlamamıza ve web sitemizdeki kullanıcı deneyimini iyileştirmemize yardımcı olur. Google Haritalar’ın gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Reklamların kullanıcılarımıza gösterilmesini kontrol etmek için Doubleclick çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, hizmetlerimizi zaten kullanan kullanıcıları ayırt etmemize ve reklamlarımızı bu kullanıcılara göstermeyi azaltmamıza veya durdurmamıza yardımcı olur. Doubleclick gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Reklamlarımızın kullanıcılarımıza gösterilmesini yönetmek için Facebook çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, hizmetlerimizi zaten kullanan kullanıcıları ayırt etmemize ve reklamlarımızı bu kullanıcılara göstermeyi azaltmamıza veya durdurmamıza yardımcı olur. Facebook gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz;
 • Reklam çerezlerini kontrol etmek için Google Etiket Yöneticisi çerezleri. Bu amaçla kullanılan çerezler, reklamları kullanıcılara düzgün bir şekilde dağıtmamıza yardımcı olur. Google Etiket Yöneticisi’nin gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsinizz.

9. ÇEREZLERİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ?

9.1. Çoğu tarayıcı, çerezleri kabul etmeyi reddetmenize ve çerezleri silmenize izin verir. Bunları gerçekleştirebileceğiniz yöntemler tarayıcıdan tarayıcıya ve sürümden sürüme değişir. Bununla birlikte, ilgili tarayıcı web sitesinde sağlanan bilgiler aracılığıyla çerezleri engelleme ve silme hakkında güncel bilgiler edinebilirsiniz, örneğin Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Tüm çerezleri engellemek, birçok web sitesinin kullanılabilirliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.

9.3. Çerezleri engellerseniz, web sitemizdeki tüm özellikleri kullanamazsınız.

10. ÇEREZ TERCİHİ

Web sitemizde çerezlerin kullanımı ile ilgili tercihlerinizi burayı ziyaret ederek yönetebilirsiniz.

11. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web sitesinde ortak sitelere, bilgi kaynaklarına ve ilgili taraf web sitelerine bağlantılar bulabilirsiniz. Bağlantılara tıklayarak ziyaret edeceğiniz bu tür üçüncü taraf web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu gizlilik politikalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Bu tür web sitelerine herhangi bir kişisel veri vermeden önce bu tür web sitelerinin gizlilik politikalarına aşina olmanızı öneririz.

12. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

12.1. Web sitemiz ve hizmetlerimiz 16 yaşın üzerindeki kişilere yöneliktir.

12.2. Yukarıda belirtilen yaştan daha küçük kişilerin kişisel verilerini yalnızca ebeveyn hak sahibinin onay vermesi üzerine işliyoruz.

12.3. Ana hak sahibinin izni olmadan veritabanlarımızda o yaşın altındaki bir kişinin kişisel verilerini tuttuğumuza inanmak için bir nedenimiz varsa, bu kişisel verileri sileriz.

13. VERİLERİNİZİ GÜNCELLEMEK

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerekip gerekmediğini lütfen bize bildirin.

14. BİLDİRİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu bildirimdeki herhangi bir değişiklik web sitesinde yayınlanacaktır ve önemli değişiklikler olması durumunda, sizi bu konuda e-posta yoluyla bilgilendirebiliriz.

Uçuşunuz kesintiye mi uğradı?

Rötarlı, iptal edilmiş veya fazla rezervasyon verilen uçuşunuzu 600€'ya kadar tazminata çevirin!