SmartDelay Şartlar ve Koşullar

SmartDelay hizmetine (“Hizmet”) kaydolmadan önce lütfen işbu şartlar ve koşulları dikkatlice okuyun.

Hizmetin Tarafları

Hizmet, UAB SkyCop (“Müşteri”) adına Collinson Service Solutions Limited (“biz/bize/bizim”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU tarafından yürütülmektedir. İşbu şartlar ve koşulları kabul ederek, yasal olarak bağlayıcı nitelikte bir sözleşme yapabilecek durumda olduğunuzu ve en az 18 yaşında olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Ayrıca burada bulunan gizlilik politikamızı da kabul etmiş sayılırsınız.

Uygunluk

Bu Hizmet, Skycop Care aboneliği olan tüm müşteriler ve Skycop tarafından seçilen diğer müşteriler tarafından kullanılabilir. Skycop Care programınızı satın aldıktan sonra Hizmete otomatik olarak kayıt olursunuz. Tüm uçuşların kayıt için uygun olmadığını kabul edersiniz

Hizmet nasıl kullanılır

Uçuşunuzu planlanan kalkıştan 2 saat önce kaydetmeniz halinde Hizmetten yararlanmaya hak kazanırsınız. Bilgilerinizi doğru bir şekilde kaydetmediğiniz takdirde Hizmeti sağlamama hakkımızı saklı tutarız. Uçuşunuzun kalkışı uçuş takip sistemimiz tarafından izlenecektir. Başarılı bir ön kayıt işlemini takiben, uçuş takip sistemimiz uçuşunuzun 120 dakikadan fazla rötar yaptığını tespit ederse (“Rötar Sınırı”) size e-posta yoluyla bir bekleme salonu erişim kuponu sağlayacağız. Ayrıca bu tür e-postaları size bildiren bir SMS alacaksınız. Kayıt sırasında sağladığınız e-posta hesabına erişim ve bekleme salonu erişim kuponunuzu görüntüleyebilme, Hizmetin kullanım şartıdır.

Rötar Sınırına ulaşan veya bu sınırı aşan bir rötar, tek bir rötar dönemi olarak veya toplamı Rötar Sınırına ulaşan çok sayıda artan kısa rötarların bir sonucu neticesinde ilan edilebilir.

Bekleme salonu erişimi için uygun olup olmadığınızı belirlemek için yalnızca uçuş takip sistemimizi esas alacağız. Uçuş takip sisteminin doğruluğunu garanti etmediğimizi ve uçuş kalkış saatinizi öğrenmek için bu sisteme bağlı kalmayacağınızı kabul edersiniz.

Seyahatinizin uygun koşullarda rötar yapması durumunda, uçuş seyahatinizle aynı gün içerisinde siz ve en fazla 1 seyahat arkadaşınız için e-posta adresinize bir bekleme salonu erişim kuponu gönderilecektir. Bu kupon seyahatinizin başka bir gününde kullanılamaz.

Yalnızca e-posta onayında adı geçen kişiler Hizmeti almaya hak kazanacaktır.

Hizmet tarafınıza devredilemez, iade edilemez ve değiştirilemez olarak sağlanmaktadır. Nakit veya kredi gibi alternatifler sunulmayacaktır.

Tarafımızdan sağlanan Hizmet için geçerli olan tüm kullanım koşullarını (“Kullanım Koşulları”) açıkça kabul edersiniz. Bekleme salonu erişimine ilişkin şartlar ve koşullarımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Geçerli olduğu durumlarda, havaalanı bekleme salonuna erişim sağlayarak bekleme salonunun kural ve politikalarına uymayı kabul edersiniz.

Fiyat ve Ödeme

Bu Hizmet ücretsizdir. Müşteri, zaman zaman ücreti değiştirme hakkını saklı tutar.

Yükümlülükler

İşbu şartlar ve koşullara uymamamız halinde, yalnızca bekleme salonu erişimi için bir yedek kupon düzenlemekle yükümlü oluruz. Yedek kuponlar iade edilemez ve nakit para ile değiştirilemez. Salona erişim masraflarını kendiniz karşılamayı tercih etmeniz durumunda, havaalanında cebinizden çıkan masrafları veya harcamaları ya da salona erişim masraflarını size geri ödemekle yükümlü olmayacağız.

İşbu şartlar ve koşullara uymamamızdan kaynaklanan aşağıdaki kategorilere dahil olan kayıplardan sorumlu olmayacağız:

 • gelir veya kazanç kaybı;
 • iş kaybı;
 • kâr kaybı; veya
 • öngörülen birikimlerin kaybı.

Kontrolümüz dışındaki bir olaydan kaynaklanan işbu şartlar ve koşullar kapsamındaki yükümlülüklerimizden herhangi birinin yerine getirilmemesinden veya gecikmesinden sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylar, grev, lokavt veya üçüncü taraflarca gerçekleştirilen diğer sektörel eylemler, sivil ayaklanma, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terörist saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya hazırlığı, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler veya kamu ya da özel telekomünikasyon ağlarının arızalanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir eylem veya olay anlamına gelir.

İşbu şartlar ve koşullardaki hiçbir husus, yükümlülüklerimizi hariç tutmamızın veya hariç tutmaya çalışmamızın yasa dışı olacağı herhangi bir konu ile ilgili yükümlülüğümüzü hariç tutmaz veya sınırlandırmaz.

Herhangi bir havaalanı bekleme salonunun Hizmetlerini kullandığınız durumlarda, söz konusu bekleme salonunun kullanımından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü kayıp veya yükümlülük, bekleme salonunun sorumluluğunda olacaktır. Sizinle herhangi bir bekleme salonu arasındaki herhangi bir anlaşmazlığa müdahil olmayacağız. Bekleme salonları aracılığıyla erişilen herhangi bir mal veya hizmet için herhangi bir garanti vermeyiz.

Bizi ve şirketlerimizi, yöneticilerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı ve temsilcilerimizi (topluca ‘tazmin edilen taraflar’), Hizmetin tarafınızca kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kişinin yaralanması veya ölümü ya da herhangi bir mülkün zarar görmesi veya tahrip edilmesine ilişkin tüm yükümlülükler, hasarlar, kayıplar, iddialar, davalar, hükümler, masraflar ve harcamalara (makul yasal ücretler dahil) karşı savunacağınızı ve tazmin edeceğinizi ve tazmin edilen her bir tarafı zarardan muaf tutacağınızı kabul edersiniz, ancak bu tazminat, tazmin edilen tarafların ağır ihmal veya kasıtlı suistimal eylemlerini kapsamayacaktır.

Süre ve İptal

İşbu şartlar ve koşulların süresi, Hizmetin Müşteri tarafından iptal edilmesi halinde sona erecektir.

Bildirimler

Bizimle kuracağınız iletişimin ağırlıklı olarak elektronik ortamda olacağını kabul edersiniz. Bu elektronik haberleşme yöntemini kabul edersiniz ve size elektronik olarak sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer haberleşmelerin, bu tür haberleşmelerin yazılı olması yönündeki yasal gerekliliklere uygun olduğunu kabul edersiniz. Bu koşul yasal haklarınızı etkilemez.

İşbu Şartlar ve Koşulları Değiştirme ve İptal Etme Hakkı

İşbu şartlar ve koşulları dilediğimiz zaman derhal geçerli olmak üzere değiştirme veya feshetme hakkına sahibiz.

Müşteri Hizmetleri

Hizmetin herhangi bir hususuyla ilgili bir şikâyetiniz varsa, lütfen şu adres üzerinden bizimle iletişime geçin: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Diğer Önemli Şartlar

İşbu şartlar ve koşullar kapsamındaki haklarımızı ve yükümlülüklerimizi başka bir kuruluşa devredebiliriz. Böyle bir durumda sizi yazılı olarak bilgilendiririz, fakat bu durum sizin haklarınızı veya bu şartlar ve koşullar kapsamındaki yükümlülüklerimizi etkilemeyecektir.

İşbu sözleşme sizin ve bizim aramızda geçerlidir. Başka hiç kimse bu sözleşmenin şartlarından herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır.

İşbu şartlar ve koşulların her bir paragrafı ayrı ayrı uygulanmaktadır. Herhangi bir mahkeme veya ilgili makam bu paragraflardan herhangi birinin hukuka aykırı olduğuna karar verirse, geriye kalan paragraflar tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu şartlar ve koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinizden herhangi birini yerine getirmeniz konusunda ısrarcı olmazsak veya size karşı haklarımızı kullanmaz ya da bunu yapmakta gecikirsek, bu durum size karşı olan haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecek ve bu yükümlülüklere uymak zorunda kalmayacağınız anlamına gelmeyecektir. Eğer size ait bir yükümlülükten feragat edersek, bunu yalnızca yazılı olarak yapacağız ve bu, size ait sonraki yükümlülüklerden otomatik olarak feragat edeceğimiz anlamına gelmeyecektir.

İşbu şartlar ve koşulların İngilizce versiyonu ile bu şartlar ve koşulların herhangi bir versiyonu veya çevirisi arasında anlam bakımından bir farklılık olması halinde, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

İşbu şartlar İngiliz yasalarına tabidir. Her iki taraf da İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder.

 Kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşullarında, aşağıdaki kelimeler ve ifadeler, karşılarında belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

Müşteri Programa katılan herhangi bir kişi anlamına gelir.
Bekleme salonu Programa katılan Müşterilerin kullanımına sunulan havaalanı veya yolcu salonlarının üçüncü taraf sağlayıcısı anlamına gelir.
Erişim Araçları Uygun bir QR kodu, LoungeKey Pass veya Priority Pass tarafından kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman yazılı olarak açıklanan diğer herhangi bir erişim şekli anlamına gelir.
Kayıtlı Tüccar Program aracılığıyla Bekleme Salonu erişimi için Müşterilerin yaptıkları ödemelerin işlenmesinden sorumlu kuruluş anlamına gelir, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Priority Pass’ın iştirakleri:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; ve
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518 adresindeki Priority Pass Limited anlamına gelir
Program Müşterinin Erişim Araçları aracılığıyla Bekleme Salonuna erişimini sağlamak için tasarlanmış Priority Pass tarafından sağlanan LoungeKey Pass™ programı anlamına gelir.
 1. Kullanım Koşulları: Müşteri, Programa katılarak bu Kullanım Koşullarını kabul eder ve onaylamış sayılır. Bu Kullanım Koşulları, Programın satın alınması veya kullanımı ile ilgili olarak Müşteriye sağlanan diğer tüm şartlar ve koşullar üzerinde geçerli olacaktır. Priority Pass, bu Kullanım Koşullarında her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, Priority Pass’in Kullanım Koşullarını Program’ın web sitesinde yayınlayarak bildirimde bulunabileceğini ve Müşteri’nin Program’ı kullanmasının mevcut Kullanım Koşullarını kabul ettiği anlamına geldiğini beyan eder. Müşterilerin Programı kullanmadan önce bu Kullanım Koşullarını gözden geçirmeleri önerilmektedir. Kullanım Koşulları 1 Mart 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren Programın kullanımında geçerli olacaktır.
 2. Şartlar: İşbu Kullanım Koşulları, Program ve Bekleme Salonunun kullanımına ilişkin şartları belirlemektedir. Her Bekleme Salonunun kendine özgü koşulları olacaktır ve bu koşullar Program web sitesindeki Bekleme Salonu açıklamasında belirtilecektir. Müşteri, Bekleme Salonunu kullanarak Bekleme Salonu koşullarını kabul etmiş olur. Müşteri, Bekleme Salonunu kullanmadan önce Bekleme Salonu koşullarını dikkatlice okumalıdır.
 3. Kayıtlı Tüccar: Program için Bekleme Salonu erişimi sağlayan başlıca kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

(i) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki hizmetler için Priority Pass Limited;

(ii) Kuzey Amerika, Güney Amerika (Peru hariç) ve Latin Amerika’daki hizmetler için Priority Pass, Inc.;

(iii) Asya Pasifik’teki (Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Tayvan hariç) hizmetler için Priority Pass (A.P.) Limited;

(iv) Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki hizmetler için Collinson (Shanghai) Co. Ltd;

(v) Hindistan’daki hizmetler için Collinson Services India LLP;

(vi) Peru’daki hizmetler için Collinson Peru S.A.C.; ve

(vii) Tayvan’daki hizmetler için Priority Pass (Asia) Pte. Ltd.

 1. Dokümantasyon: Müşterilerin bir Bekleme Salonuna kabulü kesinlikle (i) geçerli bir Erişim Aracına, (ii) geçerli bir biniş kartına ve (iii) Bekleme Salonunun Müşteri ve misafirlerinden talep edebileceği pasaport, kimlik kartı veya ehliyet gibi ek kimlik belgelerine sahip olmaları koşuluna bağlıdır. Erişim Araçlarının fotoğrafları bunların yerine kabul edilmeyecektir. Avrupa’daki bazı Bekleme Salonları, havaalanının belirlenmiş Schengen bölgeleri içinde yer almaktadır; dolayısıyla bu yerlere erişim yalnızca Müşterinin Schengen ülkelerinden birine seyahat etmesi durumunda sağlanır (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Bekleme Salonunun Kullanımı: Bir Bekleme Salonuna giriş sırasında Erişim Araçlarını gösterirken, Müşterilerin personele “LoungeKey Pass” ifadesini kullanarak Program aracılığıyla Bekleme Salonuna girmek istediklerini bildirmeleri gerekmektedir. Personel, Erişim Araçlarını görsel olarak kontrol edecek, ardından Erişim Araçlarını bir kart/kod okuyucu aracılığıyla elektronik olarak kaydedecek veya ayrıntıları başka bir şekilde güvenli bir sisteme girerek Bekleme Salonuna giriş için uygunluğu doğrulayacaktır. Personel ayrıca varsa Müşteriye eşlik eden misafir sayısını da girecektir. Talep edilmesi halinde, Müşteri kart okuyucu ekranını imzalamalıdır. Müşterinin Erişim Araçlarının elektronik kaydı, Müşterinin Bekleme Salonuna eriştiğine dair geçerli bir kanıt olarak kabul edilecektir.
 3. Cihazlardaki Erişim Araçları: Müşterinin telefon, tablet veya diğer cihazlarındaki Erişim Araçlarının personel tarafından incelenmesi gerekebilir; buna personelin cihazı kullanması da dahildir. Priority Pass, Bekleme Salonu personeli tarafından cihaza verilen herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmez.
 4. Kullanım ve geçerlilik süresi: Erişim Araçları devredilemez ve Müşteri Bekleme Salonunu yalnızca Erişim Araçları üzerinde gösterilen son kullanma tarihinin bitimine kadar kullanabilir. Erişim Araçları, belirtilen Müşteri dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılamaz.
 5. Çocuklar: Çocukların Bekleme Salonuna erişim hakkı, her bir Bekleme Salonunun politikasına göre değişiklik gösterir. Bekleme Salonunu kullanmadan önce Müşteri, çocuklarla ilgili belirli koşulların olup olmadığını öğrenmek için Program e-postasındaki Bekleme Salonu Bulma bağlantısındaki Bekleme Salonu açıklamasını kontrol etmelidir. Çocukların Bekleme Salonuna kabulü, Bekleme Salonunun takdirine bağlıdır.
 6. Davranışsal Standartlar: Bekleme Salonunun kullanımı, Müşteri, misafir ve çocukların Bekleme Salonu şartları ve koşullarına uygun davranması ve bu şartlara uygun giyinmesine bağlıdır; bu şart ve koşullara uymayan kişilerden Bekleme Salonunu boşaltmaları istenebilir. Priority Pass, Müşterinin veya herhangi bir misafirin bu Programın şartlarına veya Bekleme Salonunun şart ve koşullarına uymaması nedeniyle Bekleme Salonuna girmeyi veya salonu kullanmayı reddettiği durumlarda, Müşterinin uğradığı herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
 7. Tüketim Ücretleri: Yerel yasaların izin verdiği yerlerde alkollü içeceklerin sunulması, her Bekleme Salonunun bulunduğu bölgenin takdirine bağlıdır ve bazı durumlarda sınırlandırılabilir veya hiç sunulmayabilir. Bu gibi durumlarda Müşteri, ek tüketime veya premium alkollü içeceklere ilişkin tüm ücretleri doğrudan Bekleme Salonuna ödemekle yükümlüdür. Ayrıntılar için her bir Bekleme Salonunun açıklamasına göz atın.
 8. Telefon ve Wi-Fi: Telefon ve Wi-Fi olanakları her Bekleme Salonunda farklılık gösterir ve Bekleme Salonunun takdirine bağlı olarak sağlanır. Telefon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak normal şartlarda yalnızca yurt içi aramalarla sınırlıdır. Diğer hizmetler için ücretler her bir Bekleme Salonunun takdirine bağlıdır ve Müşteri bunları doğrudan Bekleme Salonuna ödemekle yükümlüdür.
 9. Uçuş Anonsları: Bekleme Salonlarının uçuşlara dair bilgileri duyurma yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Müşteri, Priority Pass’in herhangi bir Müşterinin veya misafirin uçuşuna yetişememesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Seyahat edilecek ülkenin ilgili giriş koşullarını kontrol etmek ve seyahat için doğru belgelere sahip olmak Müşterinin sorumluluğundadır.
 10. Programda Yapılan Değişiklikler: Priority Pass, söz konusu değişiklikten 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak Programı istediği zaman değiştirebilir. Müşterinin Programı bir ödeme kartı sağlayıcısı veya başka bir kuruluş aracılığıyla alması durumunda, yapılacak değişiklikler Müşteriyi bilgilendirmekten sorumlu olan ödeme kartı sağlayıcısına bildirilecektir. Müşterinin yapılan bir değişikliği kabul etmemesi durumunda, Müşteri doğrudan ödeme kartı sağlayıcısına, veya Priority Pass’i bilgilendirmekten sorumlu olacak ve Müşterinin bu tür bir fesih konusunda Priority Pass’i bilgilendirmemesi nedeniyle maruz kaldığı tüm masraflardan sorumlu olacak diğer kuruluşa yazılı olarak 30 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle Programı feshetme hakkına sahip olacaktır.
 11. Üçüncü Taraf Kuruluşlar: Bekleme Salonları üçüncü taraf kuruluşlara aittir ve onlar tarafından işletilmektedir. Müşteri ve misafirler, katılım gösterdikleri her bir Bekleme Salonunun kural ve politikalarına uymak zorunda olup Müşteri, Bekleme Salonu için bir Erişim Aracı sunmanın erişimi veya erişimin devamını garanti etmediğini ve kapasite kısıtlamalarına tabi olduğumuzu kabul eder. Müşteri, Bekleme Salonunun herhangi bir Müşteriyi kabul edip etmeme kararında, herhangi bir zamanda içeri alınabilecek kişi sayısında, sunulan imkanlarda, açılış/kapanış saatlerinde, Müşterilerin Salon içerisinde geçirebilecekleri sürenin uzunluğunda, yukarıda belirtilenlerin üzerinde ve ötesinde ödenecek ücretlerde veya çalışan personel üzerinde Priority Pass’in hiçbir kontrolü olmadığını kabul eder. Priority Pass, avantajların ve olanakların bildirildiği şekilde mevcut olmasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir, bununla birlikte Müşteri, Priority Pass’in avantajlardan ve olanaklardan herhangi birinin veya tamamının Müşterinin ziyareti sırasında mevcut olacağını hiçbir şekilde garanti etmediğini kabul eder.
 12. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Web Siteleri: Program web sitesi, Priority Pass’in bir parçası olmayan veya onun tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraflarca işletilen veya sahip olunan web sitelerine, tekliflere veya programlara yönelik bağlantılar içerebilir. Priority Pass, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin içeriği veya herhangi bir Bekleme Salonunun kullanımı ya da üçüncü taraflarca herhangi bir teklifin kullanılması ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Priority Pass, Müşterinin herhangi bir üçüncü taraf web sitesini, teklifini veya programını kullanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.
 13. Kayıplar: Müşteri, Priority Pass’in Müşteriye veya herhangi bir misafire, reklamı yapılan avantaj ve olanakların tamamen veya kısmen sağlanmasından veya sağlanmamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu olmadığını kabul eder. Müşteri, Priority Pass’in Program kapsamında giriş yapan herhangi bir kişinin Bekleme Salonunda uğradığı herhangi bir kayıp veya kişisel yaralanmadan sorumlu olmadığını kabul eder.
 14. Kişisel Eşyalar: Priority Pass, yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir Bekleme Salonunu kullanırken veya Programa katılırken Müşterinin veya herhangi bir misafirin eylemleri için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve Müşteri veya misafirleri tarafından Bekleme Salonuna getirilen herhangi bir kişisel eşyadan sorumlu olmayacaktır.
 15. Kaybolan veya Çalınan Erişim Araçları: Priority Pass, kaybolan, çalınan, hasar gören veya başka bir şekilde çalışmayan Erişim Araçlarının değiştirilmesinden sorumlu olmayacaktır ve herhangi bir Erişim Aracının değiştirildiği veya güncellendiği herhangi bir süre boyunca Müşterinin Bekleme Salonuna erişememesinden mesul olmayacaktır.
 16. Anlaşmazlıklar: Priority Pass, Müşteri ve Bekleme Salonları arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlaşmazlık veya hak talebinden ya da meydana gelen herhangi bir kayıp, maliyet, hasar veya masraftan sorumlu değildir. Bekleme Salonuna erişimle ilgili olarak Programdan kaynaklanan veya Programla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddialar veya sorunlar Priority Pass tarafından ele alınmalıdır. Herhangi bir Bekleme Salonuna erişim konusunda şikâyeti olan müşteriler, ilgili Bekleme Salonuna erişim tarihinden itibaren altı ay içinde belirtilen kanallardan biri aracılığıyla şikâyette bulunmalıdır. Priority Pass ile iletişime geçmek için: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Tazminat: Müşteri, Priority Pass’i ve yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini (topluca ‘tazmin edilen taraflar’), Müşteri veya Müşteriye eşlik eden herhangi bir kişi tarafından herhangi bir Bekleme Salonuna erişimin kullanılmasından kaynaklanan yaralanma veya ölüm veya herhangi bir mülkün zarar görmesi veya tahrip edilmesine ilişkin tüm yükümlülükler, hasarlar, kayıplar, iddialar, davalar, hükümler, masraflar ve harcamalara (makul yasal ücretler dahil) karşı savunacağını, tazmin edeceğini ve tazmin edilen her bir tarafı zararsız tutacağını kabul eder; bununla birlikte, söz konusu tazminat, tazmin edilen tarafların ağır ihmal veya kasıtlı suistimal eylemlerini kapsamayacaktır.
 18. Vergi Yükümlülüğü: Priority Pass, Müşterilerin Bekleme Salonu erişimlerinin bir sonucunda herhangi bir gelir, kullanım, tüketim vergisi veya diğer vergi yükümlülüklerine ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz. Müşterilerin daha fazla bilgi için kendi mali müşavirlerine veya vergi danışmanlarına danışmaları tavsiye edilir. Müşteri, bir Bekleme Salonu veya Program kullanmaktan veya satın almaktan kaynaklanan herhangi bir vergi yükümlülüğünden yalnızca kendisi sorumludur.
 19. Kişisel Veriler: Programa katılarak Müşteri, kişisel verilerinin Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK adresinde bulunan Priority Pass Limited’e yapılacak yazılı talep üzerine temin edilebilecek gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını kabul eder.
 20. Yaptırımlar: Müşteri, (i) Müşterinin ABD hükümetinin uyguladığı ambargoya tabi olan veya ABD hükümeti tarafından “terörü destekleyen” ülke olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığını ve (ii) Müşterinin, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yayınlanan Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi veya ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Reddedilen Kişiler Listesi de dahil olmak üzere, ABD hükümetinin yasaklı veya kısıtlı taraflardan oluşan herhangi bir “izleme listesinde” yer almadığını beyan ve garanti eder.
 21. İzleme: Priority Pass, Müşterilere sağladığı hizmetleri sürekli olarak geliştirmeye çalıştığından, hizmetlerimizi sürdürmek ve geliştirmek için zaman zaman Müşterilerle yapılan telefon görüşmelerini izleyebilir. Çağrıların kaydedildiği durumlarda Müşteri, talebini yazılı olarak Priority Pass’e ileterek kendi telefon kayıtlarına ve çağrı ücretlerine erişebilir.
 22. Yargı Yetkisi: Yerel yasa veya yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, bu Kullanım Koşulları İngiliz yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Ayrıca Priority Pass ve Müşteri, bunlardan kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümü için İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.
 23. Yürütülebilirlik: İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir yetkili makam veya mahkeme tarafından geçersiz veya hükümsüz ilan edilen herhangi bir hükmü, söz konusu geçersizlik veya hükümsüzlük ölçüsünde, bölünebilir olarak kabul edilecek ve işbu Kullanım Koşullarının diğer hükümlerini etkilemeyecektir.
 24. Uyuşmazlık: Bu Kullanım Koşullarının İngilizce versiyonu ile herhangi bir versiyonu veya çevirisi arasında anlam bakımından herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.