Умови надання послуг Skycop

Якщо загальноприйняті умови надання послуг не вимагають інших значень, то в даних умовах надання послуг («Умови») поняття, що написані з першої прописної букви мають описані нижче значення:

«Договір» означає угоду, підписану між Клієнтом і Skycop з використанням електронних засобів, або звичайним письмовим способом, після того, як Клієнт ознайомився і висловив згоду з даними Умовами. На основі Договору Клієнт відмовляється від права власності на свою грошову вимогу на користь Skycop за Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 261/2004 від 11 лютого 2004 року (який встановлює загальні правила в галузі компенсації та дії пассажирів у разі відмови в посадці, скасування або тривалої затримки авіарейсу і який скасовує Регламент (ЕЕС) № 295/91) або відповідно до будь-якого іншого правового акту конкретної держави, що встановлює загальні правила в галузі компенсації та сприяння пасажирам у разі відмови в посадці, скасування чи тривалої затримки авіарейса, включаючи всі інші, пов’язані з даною вимогою, суми ( «Вимога»).

Виключно в тому випадку, якщо Угода про поступку вимоги визнається недійсною або не може визнаватися дійсною в певній юрисдикції (державі), в такому випадку укладений між Клієнтом і Skycop Договір вважається договором про надання послуг, відповідно до якого Skycop адмініструє Вимогу Кліента і приймає на себе обов’язки в організації та фінансування діяльності, а також виконання всіх пов’язаних з ними дій, що обумовлені в Договорі.

«Заявка» означає будь-яку заявку на перевізника, що здійснив авіарейс, щодо грошової компенсації відповідно до Регламенту компенсації за авіарейс.

«Клієнт» означає особу, що підписала Договір і висловила згоду з Умовами, а також, що переслідує  ціль отримання Компенсації за допомогою Skycop.

«Регламент електронної ідентифікації» означає Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та удосконалення сервісів для електронних операцій на внутрішньому ринку, який відзначає скасовує 1999/93 / EC.

«Регламент компенсації за авіарейс» означає Регламент Європейського Парламенту та ЄС (ЄС) № 261/2004 від 11 лютого 2004 р., що встановлює загальні правила у сфері компенсації та сприяння пасажирам у разі відмови у посадці, скасування чи тривалої затримки авіарейсу,  а також скасовує Регламент (ЕЭС) № 295/91.

«Компенсація» означає загальну грошову суму, яку перевізник, що здійснює авіаперевезення, сплачує  Клієнту або Skycop за заявкою як компенсацію, згоду або вияв доброї волі, включаючи будь-які додаткові витрати, які за волею і рішенням перевізника компенсуються після підписання Договору з Клієнтом і висловлення згоди з Умовами. Для того, щоб уникнути сумнівів, уточнюється, що в Компенсацію не входять які-небудь платежі юристам, судові витрати, витрати на збір, відсотки, пеня або будь-які інші аналогічні витрати, оплату яких здійснює протягом всього періоду взискання Skycop. Відповідно всі суми, які в процесі взискання сплачуються Skycop, підлягають відшкодуванню і оплачуються виключно на користь Skycop.

«Вимоги конфіденційності та захисту даних» означає всі закони і правові акти, що підлягають застосуванню і які пов’язані з обробкою персональних даних та конфіденційністю, в тому числі,  де застосовуються,  посібники та кодекси (якщо такі мають місце), що видані відповідними органами, які здійснюють нагляд, і їх відповідності в будь-якій юрисдикції (незалежно від того, обов’язкові вони чи ні).

«Розгляд» означає процес, коли Skycop представляє Заявку в суд, органам альтернативного розгляду спорів, інституціям з авіаційного регулювання, інституціям з захисту прав споживачів і (або) органів державної влади або передає Заявку юридичному представнику, який діє на підставі договору, такому як адвокат або адвокатська контора.

«Skycop» означає юридическое лицо (UAB Skycop.com, код юридичної особи 304423851, адреса місцянаходження: ул. Смоленско, 10-101, м. Вільнюс, Литовська Республіка), що має платформу, метою якої є забезпечення компенсування подорожуючим авіатранспортом пассажирам затриманих, скасованих і (або) переповнених через овербукінг рейсів.

Викладені вище поняття підлягають використанню при укладенні і виконанні всіх документів або угод, пов’язаних з Умовами.

1. ДОГОВІР
1. Клієнт висловлює згоду з Умовами (Договором), які визнаються юридичною підставою для всіх інших документів, які добровільно будуть укладені між Клієнтом і Skycop.
2. Skycop використовує електронну послугу аутентифікації сучасних електронних підписів, що відповідає викладеним у статті 26 Регламенту електронної ідентифікації вимогам, визнаним в міжнародному масштабі, навіть і судами, тому Клієнту не треба роздруковувати, підписувати та надсилати Договір заказною поштою.
3. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що має юридичну дієздатність для підписання документів між Skycop і Клієнтом.
4. Клієнт підтверджує, що Вимога на Компенсацію не була відчужена третім особам, а також що з цього питання між Клієнтом і перевізником, що здійснював рейс немає розпочатого або очікуваного судового процесу. Клієнт розуміє, що в разі передачі Вимоги він не може укладати будь-яких аналогічних і / або схожих договорів, в тому числі і з конкурентами Skycop, які прагнуть захисту інтересів Клієнта, робити юридичні дії щодо стягнення Компенсації.
5. Клієнт зобов’язується надавати Skycop всі дані і (або) інформацію, необхідні для стягнення Компенсації з перевізника, що здійснював рейс.
6. Skycop в праві погоджуватися лише на Компенсацію, але не зобов‘язаний прийняти проїзні квитки і (або) інші послуги, які може запропонувати перевізник, що здійснює рейс.
7. Підписання Договору Клієнтом і його згода з Умовами означає, що він не має права підтримувати прямий контакт або приймати платіж безпосередньо від перевізника, що здійснює рейс.
8. Крім того, Клієнт підтверджує і декларує, що ці Умови також є прямим доказом і висловленням щирої волі, які повинні поважати перевізники, що здійснюють рейси. Клієнт вважає Skycop своїм партнером і вимагає від перевізників не створювати будь-яких штучних і формальних перешкод в процесі стягнення Компенсацій. Одночасно з цим Клієнт домовляється з Skycop про те, що всі платежі перевізників зі сплати Компенсацій будуть проводитися безпосередньо на належні Skycop або інші банківські рахунки, в залежності від домовленості між Skycop і Клієнтом.
9. Клієнт також висловлює згоду з тим, що Skycop допоможе йому в здійсненні належного йому права на захист при стягнення належної йому Компенсації.

2. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ
1. Пов’язану з Заявкою інформацію про рейс рекомендується надати Skycop, використовуючи інтернет-сайт Skycop, мобільний додаток, електронну пошту та (або) інші електронні та програмні засобами, прийнятними для Skycop. Після отримання таких даних Skycop проводить оцінку рейсу і встановлює, чи є ймовірним на підставі поданої Клієнтом інформації успішне завершення Заявки. Якщо Skycop встановлює, що представлена ​​Клієнтом інформація про рейс є достатньою і успішне завершення Заявки є ймовірним, за підписаними і завіреними Клієнтом документами Skycop виконує всі дії, необхідні для стягнення Компенсації Клієнта.
2. Проведена оцінка інформації, як вказується в пункті 2.1, не покладає обов’язки і не гарантує успішного завершення стягнення за Заявкою.
3. Після укладення Договору Skycop звертається із Заявкою до авіаперевізника, що здійснював рейс, насамперед з метою досягнення мирної угоди, щоб уникнути Розгляду.
4. У випадку, якщо після отримання звернення Skycop авіаперевізник, що здійснював рейс, відмовляється задовольняти Заявку, Skycop має право ініціювати Розгляд з метою розгляду Заявки.
5. У ході Розгляду юридичному представнику Skycop надається доступ до всіх необхідних для розгляду Заявки даних, які надані Клієнтом Skycop. Якщо треті особи бажають отримати додаткові документи, що доводять повноваження законного представника, Клієнт за допомогою Skycop негайно надає юридичному представнику всі такі документи.
6. Якщо після оцінки суті Заявки юридичний представник вирішує, що успішне завершення Заявки в розгляді є малоймовірним, про це повідомляється Клієнт, а Skycop відмовляється від подальшого стягнення за Заявкою. Таке інформування Клієнта означає, що процес стягнення Компенсації припинений, а відчужена Клієнтом Вимога повертається до Клієнта автоматично, без підписання додаткових документів.
7. Якщо після подання Заявки ініціюється Розгляд, однак Заявка не задовольняється, Клієнт звільняється від оплати будь-яких витрат. У разі успіху або досягнення угоди в ході Розгляду, Skycop покриває всі понесені витрати, які не покриває відповідний перевізник, що здійснював рейс. У тому випадку, якщо Заявка вирішується успішно і Клієнт отримує Компенсацію, Клієнт згоден, щоб Skycop були покриті всі понесені витрати, стягнені з перевізника.
8. Клієнт і Skycop підтверджують, що Skycop матиме право на власний розсуд прийняти і (або) відхилити будь-які пропозиції щодо того, щоб прийти до угоди, на підставі досвіду з відповідними перевізниками. Договір визнається достатньою юридичною підставою для прийняття Skycop рішень на свій розсуд. Клієнт має право в будь-який час відкликати дане підтвердження і в передбаченому Умовами порядку розірвати юридичні відносини зі Skycop.
9. Клієнт підтверджує своє розуміння того, що розгляд Заявки в суді може бути тривалим процесом і що Skycop не має можливості впливати на швидкість вирішення Заявки.

3. КОМІСІЯ ТА ВИПЛАТА
1. Проведення розрахунку в передбаченому цими Умовами порядку за Поступку права вимоги пов’язано з істотною умовою, що Компенсацію фактично стягнуто, тобто її оплата проведена на банківський рахунок Skycop або Клієнта. Після сплати Компенсації перевізником Skycop і Клієнт проводять розрахунок в передбаченому цими Умовами порядку.
2. Skycop опрацьовує Заявку безкоштовно. У випадку, якщо Заявка задовольняється і Skycop вдається отримати Компенсацію, Skycop має право отримати винагороду за надані за Договором послуги, розмір якої дорівнює 25% від всієї суми Компенсації (плюс ПДВ, якщо такий застосовується). Skycop і Клієнт можуть окремо домовитися про інший розмір винагороди.
3. Якщо не вдається прийти до мирової угоди з перевізником, Skycop має право розпочати Розгляд, і з цієї причини розмір оплати за послуги Skycop, як зазначено в пункті 3.2, може збільшитися, проте не більше ніж до 50% від розміру Заявки. До початку Розгляду Skycop проінформує про це Клієнта в письмовому вигляді.
4. Клієнт здійснює оплату послуг, наданих Skycop за Договором, не пізніше, ніж протягом 10 (десяти) днів з дати задоволення Заявки. Клієнт підтверджує його (її) визнання того, що сторони Договору можуть зарахувати свої зустрічні претензії. Для того, щоб між Клієнтом і Skycop не виникали непорозуміння, Клієнт повинен оплатити надані йому послуги і в разі отримання часткової оплати Заявки (часткової Компенсації).
5. Якщо Клієнт навмисне надає недостовірну чи неповну інформацію, і з цієї причини Skycop несе додаткові витрати, Клієнт зобов’язаний покрити такі витрати Skycop.
6. Адреса реєстрації Skycop – Литовська Республіка, тому сума ПДВ, що підлягає сплаті встановлюється за законодавством Литовської Республіки відповідно до розміру ПДВ, встановленим правовими актами.
7. У випадку, коли Клієнт надає недостовірну чи недостатню інформацію, необхідну для виплати Компенсації, вона повертається Skycop, Skycop має право відняти всі додаткові витрати, завдані Skycop.
8. Щодо рахунків, що належать до єдиного платіжного простору зони євро (SEPA), всі платежі здійснюються банківським переказом на рахунок. При виконанні міжнародного платежу Клієнту всі банківські платежі віднімаються з Компенсації Клієнта.
9. З метою економії банківських витрат у разі групового резервування Skycop переводить всі платежі на один рахунок, якщо Клієнт дає Skycop дозвіл на це.
10. Skycop не несе відповідальності за будь-які чеки, дебетові карти передоплати, кредитні карти і подібні до них засоби, які втрачені Клієнтом, а також і в тих випадках, коли Клієнт вказує недостовірну банківську інформацію.
11. За бажанням Клієнта Skycop електронною поштою представляє електронний рахунок для оплати всіх послуг, що надаються і зборів, що стягуються компанією Skycop.
12. Skycop не бере на себе відповідальності за ті випадки, коли Компенсація не виплачується з причин, обгрунтовано контролювати які у Skycop немає можливості, включаючи, крім іншого, страйки, локаути, трудові спори, стихійні лиха, війни, масові заворушення, дотримання законів або правових актів, вимог, регламентів і ін.
13. Виплата Компенсацій і здійснення будь-яких інших платежів Skycop проводить лише кінцевим одержувачам, які мають право вимагати Компенсацію. Skycop не виплачує Компенсацію і (або) будь-яких інших платежів посередникам, агентствам, представникам і / або іншим третім особам, які одночасно із заявою про виплату Компенсації не пропонують конкретних письмових доказів, чітко і без сумніву підтверджують повноваження на прийняття платежів від імені кінцевого одержувача. При виникненні будь-яких сумнівів щодо права на прийняття платежів, Skycop має право вимагати додаткові докази, що підтверджують право на прийняття платежів від імені кінцевих одержувачів, і / або в односторонньому порядку відмовитися виплачувати Компенсацію особі, якій вона не належить безпосередньо.

4. СПІВПРАЦЯ КЛІЄНТА
1. Клієнт гарантує, що інформація і дані, які були представлені Клієнтом Skycop у зв’язку з Заявкою, є достовірними, вичерпними, точними і не вводять в оману. Клієнт гарантує, що Skycop не несе відповідальності за будь-які претензії, що виникли внаслідок поданої Клієнтом недостовірної інформації та (або) недостатнього або неналежної співпраці Клієнта.
2. Клієнт до того, як скористається послугами Skycop, не надає жодним чином Вимогу і не домовляється з будь-якою третьою особою щодо розгляду Заявки.
3. Клієнт за запитом або за власною ініціативою представить Skycop всі дані і документи, необхідні для розгляду Заявки, наприклад, копії документів, що посвідчують особу, посадковий квиток, повідомлення про те, що рейс відкладений, листування з перевізником, що здійснював рейс.
4. Якщо Клієнт отримує будь-які платежі або інші види компенсації за рейс, наприклад, ваучер на політ, від перевізника, який здійснює рейс, вже почавши користування послугами Skycop, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Skycop. У такому випадку Клієнт зобов’язується сплатити Skycop комісійні, як це зазначено в пункті 3.2 або 3.3, шляхом переказу необхідної грошової суми на банківський рахунок, вказаний в контактних даних на сайті Skycop, або на інший банківський рахунок, який в письмовій формі вкаже Skycop, у період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Компенсації від перевізника, що здійснював рейс.
5. У разі подання Клієнтом недостовірних або неповних даних або приховування Клієнтом від Skycop факту, що Компенсація за відповідною Заявкою вже отримана Клієнтом від перевізника, що здійснював рейс, і Skycop не зможе стягнути Компенсацію або збитки в судовому порядку, Skycop залишає за собою право на стягнення з Клієнта відповідного збитку.

5. РОЗІРВАННЯ І ВІДМОВА
1. Договір розривається негайно:
– якщо після ретельного аналізу Заявки Skycop вважає, що Заявка не підлягає успішному вирішенню, і Клієнт інформується про таке рішення; або
– якщо Skycop вирішує, що Клієнтом надані недостовірні дані / інформація, і він поводився нечесно; або
– якщо протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати укладення Договору Клієнт без вказівки причин електронним листом повідомляє про відмову від Договору.
2. У всіх випадках, коли Клієнт розриває Договір після того, як вже були виконана обумовлена ​​робота, або після того, як Skycop і (або) його законними представниками вже було ініційовано Розгляд, Skycop має право вимагати від Клієнта відшкодування адміністративних витрат, а також інших понесених витрат, судових платежів, витрат на послуги, витрат на судових приставів, позасудових витрат, витрат на повноважних представників, додаткових витрат і інших понесених витрат.
3. Якщо відповідно до правових актів ЄС, який регламентує захист прав споживачів, Клієнт визнається споживачем, тобто діє не як суб’єкт підприємництва, він має гарантоване йому законодавством право вийти з Договору з одночасним поверненням йому прав власності на Вимогу. Клієнт має право в будь-який час розірвати Договір, за 5 (п’ять) днів в письмовій формі попередивши про це Skycop. У разі розірвання Договору з ініціативи Клієнта Skycop має право вимагати, щоб Клієнт компенсував витрати Skycop, понесені при наданні послуг Клієнту за Договором, а така сума не може перевищувати суми зазначеної в пункті 3.2 розміру.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Skycop має право в будь-який час без попереднього попередження змінювати Умови і передбачати додаткові умови, однак зобов’язана докладати зусиль до того, щоб Клієнт був поінформований про такі зміни. Якщо такі зміни є несприятливими щодо Клієнта, Клієнт повинен їх підтвердити, щоб змінені Умови можна було застосовувати щодо відповідного Клієнта.
2. Стосовно Умов, Договору та (або) всіх інших документів, укладеними у зв’язку з даними Умовами та Договором, за винятком випадків, коли в конкретному документі досягається інша угода і Skycop висловлює згоду з цим, застосовується законодавство Литовської Республіки.
3. Skycop використовує персональні дані Клієнта і, якщо застосовується, працівників Клієнта виключно лише з метою розгляду Заявки. Будь-яка і вся інформація щодо масштабу і форми збору даних, зберігання і використання персональних даних представлена ​​в Політиці Skycop щодо захисту даних.
4. У тому випадку, якщо Клієнт є юридичною особою, він заявляє і гарантує, що:
– персональні дані, надані такою компанією Skycop, були зібрані та повинні надаватися Skycop у будь-який час відповідно до вимог конфіденційності та захисту даних;              – з метою цього Договору Skycop буде діяти як розпорядник даних, а не як керівник ними (як вони розуміються згідно з Вимогами конфіденційності та захисту даних), в ході здійснення всіх операцій з обробки даних, які можуть бути зроблені при виконанні Skycop його зобов’язань за цим Договором.
5. Усі спори, розбіжності або скарги, що виникають щодо цих Умов або з ними пов’язані, в зв’язку з їх порушенням, припиненням або дійсності, в результаті вирішуються у відповідному суді Литовської Республіки за підсудністю.
6. У тому випадку, якщо будь-яке з положень Умов судом або арбітражем визнається незаконним, недійсним або нездійсненним, інші положення Умов залишаються дійсними і діючими в повному обсязі. Будь-яке положення Умов, визнане незаконним, недійсним або нездійсненним лише частково або в певному обсязі, залишиться дійсним в тому обсязі, в якому воно не було визнано незаконним, недійсним або нездійсненним. Skycop замінить такі незаконні, недійсні або нездійсненні положення законними, дійсними або здійсненними положеннями, які за своїм значенням будуть наскільки це можливо близькими до намірів Skycop і Клієнта. Skycop має докладати всіх зусиль, щоб забезпечити виконання всіх викладених положень.
7. У разі виявлення невідповідностей між Умовами англійською мовою і будь-якою іншою мовою, перевага буде віддаватися тексту англійською мовою.