Ми разом з Україною

Умови надання послуг Skycop

Якщо загальноприйняті умови надання послуг не вимагають інших значень, то в даних умовах надання послуг («Умови») поняття, що написані з першої прописної букви мають описані нижче значення:

«Договір» означає угоду, підписану між Клієнтом і Skycop з використанням електронних засобів, або звичайним письмовим способом, після того, як Клієнт ознайомився і висловив згоду з даними Умовами. На основі Договору Клієнт відмовляється від права власності на свою грошову вимогу на користь Skycop за Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄК) № 261/2004 від 11 лютого 2004 року (який встановлює загальні правила в галузі компенсації та дії пассажирів у разі відмови в посадці, скасування або тривалої затримки авіарейсу і який скасовує Регламент (ЄЕС) № 295/91) або відповідно до будь-якого іншого міжнародного чи національного законодавства, що встановлює загальні правила в галузі компенсації та сприяння пасажирам у разі відмови в посадці, скасування чи тривалої затримки авіарейса, включаючи всі суми, пов’язані з призначенням, а також податки та інші суми, коли пасажири не можуть летіти або їхній рейс було перервано, а також будь-яку іншу грошову компенсацію за втрачений або пошкоджений багаж («Угода»).

Виключно в тому випадку, якщо Угода про поступку вимоги визнається недійсною або не може визнаватися дійсною в певній юрисдикції (державі), в такому випадку укладений між Клієнтом і Skycop Договір вважається договором про надання послуг, відповідно до якого Skycop адмініструє Вимогу Кліента і приймає на себе обов’язки в організації та фінансування діяльності, а також виконання всіх пов’язаних з ними дій, що обумовлені в Договорі.

«Вимога» означає будь-яку вимогу до авіаперевізника (авіакомпанії) з метою отримання грошової компенсації відповідно до Регламенту щодо компенсацій за рейси.

«Клієнт» означає особу, що підписала Договір і висловила згоду з Умовами, а також, що переслідує ціль отримання Компенсації за допомогою Skycop.

«Регламент електронної ідентифікації» означає Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та удосконалення сервісів для електронних операцій на внутрішньому ринку, який відзначає скасовує 1999/93 / EC.

«Регламент компенсації за авіарейс» означає Регламент Європейського Парламенту та ЄС (ЄК) № 261/2004 від 11 лютого 2004 р., що встановлює загальні правила у сфері компенсації та сприяння пасажирам у разі відмови у посадці, скасування чи тривалої затримки авіарейсу, а також скасовує Регламент (ЄЕС) № 295/91, а також будь-які інші міжнародні або національні правила, що застосовуються до Клієнта в іншій країні, які встановлюють загальні правила компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови в посадці, скасування або тривалої затримки рейсів, включаючи всі суми, пов’язані з дорученням, а також податки та інші суми, коли пасажири не можуть вилетіти або їхній рейс було зірвано, а також будь-яку іншу грошову компенсацію за втрачений або пошкоджений багаж.

«Компенсація» означає загальну грошову суму, яку перевізник, що здійснює авіаперевезення, сплачує Клієнту або Skycop за заявкою як компенсацію, згоду або вияв доброї волі, включаючи будь-які додаткові витрати, які за волею і рішенням перевізника компенсуються після підписання Договору з Клієнтом і висловлення згоди з Умовами. Для того, щоб уникнути сумнівів, уточнюється, що в Компенсацію не входять які-небудь платежі юристам, судові витрати, витрати на збір, відсотки, пеня або будь-які інші аналогічні витрати, оплату яких здійснює протягом всього періоду взискання Skycop. Відповідно всі суми, які в процесі взискання сплачуються Skycop, підлягають відшкодуванню і оплачуються виключно на користь Skycop.

«Прайс-лист» означає Додаток № 1 до цих Умов, який визначає розмір винагороди за послуги Skycop.

«Вимоги конфіденційності та захисту даних» означає всі закони і правові акти, що підлягають застосуванню і які пов’язані з обробкою персональних даних та конфіденційністю, в тому числі, де застосовуються, посібники та кодекси (якщо такі мають місце), що видані відповідними органами, які здійснюють нагляд, і їх відповідності в будь-якій юрисдикції (незалежно від того, обов’язкові вони чи ні).

«Юридичне провадження» означає процес, коли Skycop подає Вимогу до суду, установ альтернативного вирішення спорів, органів управління цивільною авіацією, органів захисту прав споживачів та/або урядових органів або передає Вимогу найнятому юридичному представникові, наприклад, адвокатові або юридичній фірмі.

«Skycop» означає юридичну особу (UAB Skycop.com, код юридичної особи 304423851, юридична адреса: вул. Дар’яус ір Гірено, 21А, Вільнюс, Литва).

«Членство y Skycop Care»: Клієнт, який придбав Членство y Skycop Care, стає Членом. Компанія Skycop не братиме винагороди з Члена (якщо така застосовується) за подання Претензії і стягнення Компенсації, що підпадає під замовлення, для якого Член придбав Членство Skycop Care, як це є зазначено у Додатку № 2 даних Умов.

Викладені вище поняття підлягають використанню при укладенні і виконанні всіх документів або угод, пов’язаних з Умовами.

1. ДОГОВІР
1. Клієнт висловлює згоду з Умовами (Договором), які визнаються юридичною підставою для всіх інших документів, які добровільно будуть укладені між Клієнтом і Skycop.
2. Skycop використовує електронну послугу аутентифікації сучасних електронних підписів, що відповідає викладеним у статті 26 Регламенту електронної ідентифікації вимогам, визнаним в міжнародному масштабі, навіть і судами, тому Клієнту не треба роздруковувати, підписувати та надсилати Договір заказною поштою.
3. Укладаючи договір, Клієнт підтверджує, що він уповноважений та має дієздатність підписувати документи, що зобов’язують і Skycop, і Клієнта, або, якщо це необхідно, має право підписувати від імені іншої особи (наприклад, дитини).
4. Клієнт підтверджує, що Вимога на Компенсацію не була відчужена третім особам, а також що з цього питання між Клієнтом і перевізником, що здійснював рейс немає розпочатого або очікуваного судового процесу. Клієнт розуміє, що в разі передачі Вимоги він не може укладати будь-яких аналогічних і / або схожих договорів, в тому числі і з конкурентами Skycop, які прагнуть захисту інтересів Клієнта, робити юридичні дії щодо стягнення Компенсації.
5. Клієнт зобов’язується надавати Skycop всі дані і (або) інформацію, необхідні для стягнення Компенсації з перевізника, що здійснював рейс.
6. Skycop в праві погоджуватися лише на Компенсацію, але не зобов‘язаний прийняти проїзні квитки і (або) інші послуги, які може запропонувати перевізник, що здійснює рейс.
7. Підписання Договору Клієнтом і його згода з Умовами означає, що він не має права підтримувати прямий контакт або приймати платіж безпосередньо від перевізника, що здійснює рейс.
Крім того, Клієнт підтверджує і декларує, що ці Умови також є прямим доказом і висловленням щирої волі, які повинні поважати перевізники, що здійснюють рейси. Клієнт вважає Skycop своїм партнером і вимагає від перевізників не створювати будь-яких штучних і формальних перешкод в процесі стягнення Компенсацій. Одночасно з цим Клієнт домовляється з Skycop про те, що всі платежі перевізників зі сплати Компенсацій будуть проводитися безпосередньо на належні Skycop або інші банківські рахунки, в залежності від домовленості між Skycop і Клієнтом.
9. Клієнт також висловлює згоду з тим, що Skycop допоможе йому в здійсненні належного йому права на захист при стягнення належної йому Компенсації.

2. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ
1. Пов’язану з Заявкою інформацію про рейс рекомендується надати Skycop, використовуючи інтернет-сайт Skycop, мобільний додаток, електронну пошту та (або) інші електронні та програмні засобами, прийнятними для Skycop. Після отримання таких даних Skycop проводить оцінку рейсу і встановлює, чи є ймовірним на підставі поданої Клієнтом інформації успішне завершення Заявки. Якщо Skycop встановлює, що представлена ​​Клієнтом інформація про рейс є достатньою і успішне завершення Заявки є ймовірним, за підписаними і завіреними Клієнтом документами Skycop виконує всі дії, необхідні для стягнення Компенсації Клієнта.
2. Проведена оцінка інформації, як вказується в пункті 2.1, не покладає обов’язки і не гарантує успішного завершення стягнення за Заявкою.
3. Після укладення угоди Skycop спрямовує Вимогу авіаперевізнику, щоб досягти врегулювання та уникнути Юридичного провадження.
4. У випадку, якщо після отримання звернення Skycop авіаперевізник, що здійснював рейс, відмовляється задовольняти Заявку, Skycop має право ініціювати Розгляд з метою розгляду Заявки. Skycop, на власний розсуд, може ініціювати судовий розгляд в тих випадках, коли процес стягнення компенсації за рейс у такий спосіб буде більш ефективним і (або) швидшим.
5. Під час Юридичного розгляду юридичному представнику Skycop надається доступ до всіх даних, наданих Клієнтом Skycop для задоволення Вимоги. Якщо треті особи вимагають будь-яких додаткових документів, що підтверджують повноваження законного представника, Клієнт, за вказівкою Skycop, зобов’язаний негайно надати законному представнику будь-який із таких документів. Якщо для успішного стягнення Компенсації за рейс необхідно, щоб Вимога була подана юридичним представником (наприклад, адвокатом) від імені Клієнта, Клієнт підписує відповідну угоду з юридичним представником, і грошова вимога Клієнта буде відступлена назад Клієнту з моменту укладення відповідної угоди з юридичним представником. У такому випадку Клієнт та Skycop проводять розрахунки між собою відповідно до умов, зазначених у цих Умовах та (або) інших угодах, укладених між Клієнтом та Skycop.
6. Якщо після оцінки Вимоги за суттю, юридичний представник вважає, що задоволення Вимоги під час Юридичного провадження навряд чи вдасться, Клієнту про це буде повідомлено, і Skycop далі не буде домагатися задоволення Вимоги. Таке повідомлення Клієнта означає, що процес стягнення компенсації за рейс завершився, і повне право власності та юридичне право власності на передачу автоматично повертається Клієнту без укладення додаткових угод.
7. Якщо для задоволення Вимоги розпочато Юридичне провадження, Клієнт звільняється від будь-яких понесених витрат у випадку, якщо Вимогу не буде задоволено. У разі успіху або врегулювання у Юридичному провадженні Skycop зобов’язується покрити будь-які понесені витрати, які не покриваються відповідним авіаперевізником. За умови успішного розгляду заяви та отримання Клієнтом компенсації за рейс, Клієнт погоджується з тим, що всі витрати, понесені Skycop та заявлені до компенсації від авіаперевізника, що виконує рейс, сплачуються на користь Skycop.
8. Клієнт і Skycop підтверджують, що Skycop матиме право на власний розсуд прийняти і (або) відхилити будь-які пропозиції щодо того, щоб прийти до угоди, на підставі досвіду з відповідними перевізниками. Договір визнається достатньою юридичною підставою для прийняття Skycop рішень на свій розсуд. Клієнт має право в будь-який час відкликати дане підтвердження і в передбаченому Умовами порядку розірвати юридичні відносини зі Skycop.
9. Клієнт підтверджує своє розуміння того, що розгляд Заявки в суді може бути тривалим процесом і що Skycop не має можливості впливати на швидкість вирішення Заявки.

3. КОМІСІЯ ТА ВИПЛАТА
1. Проведення розрахунку в передбаченому цими Умовами порядку за Поступку права вимоги пов’язано з істотною умовою, що Компенсацію фактично стягнуто, тобто її оплата проведена на банківський рахунок Skycop або Клієнта. Після сплати Компенсації перевізником Skycop і Клієнт проводять розрахунок в передбаченому цими Умовами порядку.
2. Skycop домагається задоволення Вимоги безкоштовно. За умови, що Вимога є успішною, і Компенсацію за рейс отримано, узгоджена частина Компенсації за рейс буде виплачена Клієнту відповідно до умов, зазначених у Прайс-листі. Skycop та Клієнт можуть окремо домовитись про інший розмір компенсації та умови її виплати.
3. Якщо угода про врегулювання з авіаперевізником не досягнута щодо Вимоги або в інших випадках, коли, на думку Skycop, процес стягнення Компенсації за рейс є більш ефективним і (або) швидшим, Skycop має право розпочати Юридичне провадження, яке призведе до збільшення частини Компенсації за рейс, яка належить Skycop, як зазначено в Прайс-листі.
4. Клієнт підтверджує його (її) визнання того, що сторони Договору можуть зарахувати свої зустрічні претензії.
5. Якщо Клієнт навмисне надає недостовірну чи неповну інформацію, і з цієї причини Skycop несе додаткові витрати, Клієнт зобов’язаний покрити такі витрати Skycop.
6. Оскільки Skycop зареєстровано в Литовській Республіці, сума податку на додану вартість (ПДВ) (за наявності), що підлягає сплаті, визначається законами Литовської Республіки відповідно до встановленої законодавством ставки.
7. Якщо Клієнт надав неправильну або недостатню інформацію, необхідну для сплати Компенсації за рейс, і вона повертається Skycop, Skycop має право відняти всі додаткові витрати, понесені Skycop. Якщо Клієнт надав неправильну або недостатню інформацію, необхідну для сплати Компенсації за рейс, і (або) вона повертається Skycop, а Клієнт після нагадувань та розумних зусиль Skycop звернутися до Клієнта засобами, наданими Клієнтом Skycop, не вносить змін і не надає інформацію, необхідну для сплати узгодженої частини Компенсації за рейс, Skycop має право утримати ту частину Компенсації за рейс, яка в іншому випадку повинна була бути сплачена Клієнту.
8. На рахунки, що входять до зони Єдиної європейської мережі розрахунків (SEPA), усі платежі надсилатимуться за допомогою банківського переказу. При здійсненні міжнародного переказу Клієнту всі банківські збори списуються з частини Компенсації за рейс Клієнта.
9. З метою економії банківських витрат, при спільному бронюванні або в інших випадках (наприклад, батьки платять за дітей), Skycop перераховує всі платежі на один рахунок, якщо Клієнт дозволяє Skycop це зробити, або якщо один рахунок вказаний при наданні даних Skycop. Особа, яка отримала гроші за інших осіб, зобов’язана розрахуватися з ними, і в такому випадку Skycop не бере на себе ризик несплати.
10. Skycop не несе відповідальності за будь-які чеки, дебетові карти передоплати, кредитні карти і подібні до них засоби, які втрачені Клієнтом, а також і в тих випадках, коли Клієнт вказує недостовірну банківську інформацію.
11. Якщо це є обов’язковим, Skycop надає електронний рахунок-фактуру або інший документ електронною поштою.
12. Skycop не бере на себе відповідальності за ті випадки, коли Компенсація не виплачується з причин, обгрунтовано контролювати які у Skycop немає можливості, включаючи, крім іншого, страйки, локаути, трудові спори, стихійні лиха, війни, масові заворушення, дотримання законів або правових актів, вимог, регламентів і ін.
13. Виплата Компенсацій і здійснення будь-яких інших платежів Skycop проводить лише кінцевим одержувачам, які мають право вимагати Компенсацію. Skycop не виплачує Компенсацію і (або) будь-яких інших платежів посередникам, агентствам, представникам і / або іншим третім особам, які одночасно із заявою про виплату Компенсації не пропонують конкретних письмових доказів, чітко і без сумніву підтверджують повноваження на прийняття платежів від імені кінцевого одержувача. При виникненні будь-яких сумнівів щодо права на прийняття платежів, Skycop має право вимагати додаткові докази, що підтверджують право на прийняття платежів від імені кінцевих одержувачів, і / або в односторонньому порядку відмовитися виплачувати Компенсацію особі, якій вона не належить безпосередньо.

4. СПІВПРАЦЯ КЛІЄНТА
1. Клієнт гарантує, що інформація і дані, які були представлені Клієнтом Skycop у зв’язку з Заявкою, є достовірними, вичерпними, точними і не вводять в оману. Клієнт гарантує, що Skycop не несе відповідальності за будь-які претензії, що виникли внаслідок поданої Клієнтом недостовірної інформації та (або) недостатнього або неналежної співпраці Клієнта.
2. Клієнт до того, як скористається послугами Skycop, не надає жодним чином Вимогу і не домовляється з будь-якою третьою особою щодо розгляду Заявки.
3. Клієнт за запитом або за власною ініціативою представить Skycop всі дані і документи, необхідні для розгляду Заявки, наприклад, копії документів, що посвідчують особу, посадковий квиток, повідомлення про те, що рейс відкладений, листування з перевізником, що здійснював рейс.
4. Якщо Клієнт отримує будь-який платіж або будь-який інший вид компенсації за рейс, наприклад, ваучер на рейс, від перевізника, що виконує рейс, після залучення послуг Skycop, Клієнт зобов’язаний негайно повідомити про це Skycop. В такому випадку Клієнт зобов’язується сплатити Skycop винагороду, зазначену в пункті 3.2 або 3.3, протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Компенсації за рейс від авіаперевізника на банківський рахунок, наданий у стовбці контактів на веб-сайті Skycop, або на будь-який інший банківський рахунок, наданий Skycop у письмовій формі.
5. Якщо Клієнт надає недостовірні або неповні дані або якщо Клієнт приховав від Skycop те, що Клієнт вже отримав Компенсацію за рейс від авіаперевізника за відповідною Вимогою, а Skycop не в змозі отримати компенсацію або несе збитки в рамках Юридичного провадження, Skycop залишає за собою право подати свою претензію до Клієнта за заподіяну шкоду.

5. РОЗІРВАННЯ І ВІДМОВА
1. Договір розривається негайно:
– якщо після ретельного аналізу Заявки Skycop вважає, що Заявка не підлягає успішному вирішенню, і Клієнт інформується про таке рішення; або
– якщо Skycop вирішує, що Клієнтом надані недостовірні дані / інформація, і він поводився нечесно; або
– якщо протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати укладення Договору Клієнт без вказівки причин електронним листом повідомляє про відмову від Договору.
2. У всіх випадках, коли Договір припиняє дію з ініціативи Клієнта після того, як вже була виконана обумовлена робота, або після того, як Skycop і (або) його юридичними представниками вже було розпочато Юридичне провадження, Skycop має право вимагати від Клієнта відшкодування адміністративних витрат, а також інших понесених витрат, судових платежів, витрат на послуги, витрат на судових приставів, позасудових витрат, витрат на повноважних представників, додаткових витрат і інших понесених витрат. Клієнт зобов’язаний сплатити суми, зазначені в цьому розділі, протягом 10 (десяти) днів після отримання рахунку-фактури від Skycop.
3. Якщо відповідно до правових актів ЄС, який регламентує захист прав споживачів, Клієнт визнається споживачем, тобто діє не як суб’єкт підприємництва, він має гарантоване йому законодавством право вийти з Договору з одночасним поверненням йому прав власності на Вимогу. Клієнт має право в будь-який час розірвати Договір, за 5 (п’ять) днів в письмовій формі попередивши про це Skycop. У разі розірвання Договору з ініціативи Клієнта Skycop має право вимагати, щоб Клієнт компенсував витрати Skycop, понесені при наданні послуг Клієнту за Договором, а така сума не може перевищувати суми зазначеної в пункті 3.2 розміру.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Skycop має право в будь-який час без попереднього попередження змінювати Умови і передбачати додаткові умови, однак зобов’язана докладати зусиль до того, щоб Клієнт був поінформований про такі зміни. Якщо такі зміни є несприятливими щодо Клієнта, Клієнт повинен їх підтвердити, щоб змінені Умови можна було застосовувати щодо відповідного Клієнта.
2. До Умов, Договору та/або будь-якого іншого документа, укладеного стосовно Умов та Договору, застосовується законодавство Литовської Республіки, якщо інше не обумовлено в конкретному документі. Клієнт (споживач) також має право вимагати захисту відповідно до обов’язкових положень, передбачених законодавством країни, де проживає Клієнт (споживач).
3. Skycop буде використовувати персональні дані Клієнта та, у разі необхідності, його співробітників виключно для забезпечення виконання Заяви. Будь-яку інформацію про обсяг та форму збору, зберігання та використання персональних даних можна знайти в Політиці конфіденційності Skycop.
4. У тому випадку, якщо Клієнт є юридичною особою, він заявляє і гарантує, що:
– персональні дані, надані такою компанією Skycop, були зібрані та повинні надаватися Skycop у будь-який час відповідно до вимог конфіденційності та захисту даних;
– з метою цього Договору Skycop буде діяти як розпорядник даних, а не як керівник ними (як вони розуміються згідно з Вимогами конфіденційності та захисту даних), в ході здійснення всіх операцій з обробки даних, які можуть бути зроблені при виконанні Skycop його зобов’язань за цим Договором.
5. Усі спори, розбіжності або претензії, що виникають щодо цих Умов в зв’язку з їх порушенням, припиненням або дійсностю, або пов’язані з ними, остаточно вирішуються у відповідному суді Литовської Республіки за підсудністю, якщо обов’язковими положеннями закону не встановлено інше.
6. У тому випадку, якщо будь-яке з положень Умов судом або арбітражем визнається незаконним, недійсним або нездійсненним, інші положення Умов залишаються дійсними і діючими в повному обсязі. Будь-яке положення Умов, визнане незаконним, недійсним або нездійсненним лише частково або в певному обсязі, залишиться дійсним в тому обсязі, в якому воно не було визнано незаконним, недійсним або нездійсненним. Skycop замінить такі незаконні, недійсні або нездійсненні положення законними, дійсними або здійсненними положеннями, які за своїм значенням будуть наскільки це можливо близькими до намірів Skycop і Клієнта. Skycop має докладати всіх зусиль, щоб забезпечити виконання всіх викладених положень.
7. У разі виявлення невідповідностей між Умовами англійською мовою і будь-якою іншою мовою, перевага буде віддаватися тексту англійською мовою.

Додаток № 1 – Прайс-лист

1. Прайс-лист опубліковано за адресою www.skycop.com/ua/prajs-lyst/

Додаток № 2 – Членство у Skycop Care

2. Членство у Skycop Care опубліковано за адресою www.skycop.com/ua/clencstvo-u-skycop-care/

Оновлено – 2023-08-03