Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

Kontaktet

Ndihma

Keni pyetje ose ndoshta thjesht dëshironi të na përshëndesni!

Na shkruani në [email protected] ose plotësoni formularin më poshtë!

Kontaktet e mediave

Email: [email protected]

Ne kërkojmë që të gjitha kërkesat të dërgohen nga adresat zyrtare të emailit të kompanisë. Emailet duhet të tregojnë qartë kompaninë e përfaqësuar (në adresën ose përmbajtjen e emailit). Ne do të përpiqemi të përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 2 ditë pune. Nëse nuk tregohet qartë kompania, ne mbajmë të drejtën për të mos iu përgjigjur pyetjeve të tilla.