Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

Merrni kompensimin e fluturimit tuaj me probleme

Kthejeni fluturimin tuaj të vonuar, të anuluar ose të mbirezervuar në një kompensim deri në 600 €!
  • Shpejt dhe thjeshtë
  • Pa risqe financiare
  • Kërkoni kompensim për fluturimet e vjetra
Rreth nesh

Skycop mund t'ju ndihmojë me

Nëse linja ajrore ishte përgjegjëse për ndërprerjen e fluturimit tuaj, është gjithmonë mirë të njihni të drejtat tuaja - mund të merrni kompensim fluturimi.
01

Kompensimi i fluturimit të vonuar

Koha është para - nëse fluturimi juaj vonoi për të mbërritur në destinacionin përfundimtar për më shumë se 3 orë, ju keni të drejtë për një kompensim.

02

Kompensimi për fluturimet e anuluara

Njoftimi është i domosdoshëm - nëse nuk jeni njoftuar për anulimin e fluturimit të paktën 14 ditë përpara, ju keni të drejtë për një kompensim.

03

Kompensimi i një fluturimi të mbirezervuar

Duhe t'ju garantohet një vend - nëse ju është refuzuar hipja për shkak të rezervimit të tepërt, ju gjithashtu keni të drejtë për një kompensim.