Cjenik

Updated - 2024-05-01

Cjenik

1. Opće odredbe 

Svi kapitalizirani pojmovi navedeni u Cjenovniku detaljno su opisani u Općim uvjetima i odredbama Skycop-a. Cjenik se odnosi na uplate u vezi s Uredbom o naknadi za let. Ako Skycop nudi bilo koje druge usluge, odgovarajući iznosi plaćaju se prema zasebno dogovorenim uvjetima.

2.Nema naknade za podnošenje zahtjeva 

Skycop ostvaruje zahtjev besplatno i ne naplaćuje ništa ako se naknada za let ne oporavi od operatera leta (zrakoplovne tvrtke).

3.Skycop naknada

Ako je zahtjev uspješan i ako se primi naknada za let, dogovoreni dio naknade za let bit će odbijen od naknade za let koju je platio zrakoplovna tvrtka.

 Skycop naknada:

U slučaju svih letova od 1 500 km ili manje, gdje Klijent ima pravo na naknadu za let od 250 EUR, Skycop naknada iznosi 110,00 EUR, uključujući primjenjivi PDV.
U slučaju svih letova unutar Zajednice duljih od 1 500 km, te za sve letove između 1 500 km i 3 500 km, gdje Klijent ima pravo na naknadu od 400 EUR, Skycop naknada iznosi 176,00 EUR, uključujući primjenjivi PDV.
U slučaju svih letova koji nisu opisani gore, gdje Klijent ima pravo na naknadu od 600 EUR, Skycop naknada iznosi 264,00 EUR, uključujući primjenjivi PDV.
U slučajevima gdje Klijent ima pravo na drugačiji iznos naknade za let, Skycop naknada će iznositi 44% primljene naknade za let, uključujući primjenjivi PDV.

4.Pravne radnje

Ako se ne postigne nagodba s zrakoplovnom tvrtkom ili u drugim slučajevima kada bi proces oporavka naknade za let bio učinkovitiji i (ili) brži, Skycop će pokrenuti pravne radnje i imat će pravo na povećanu naknadu radi pokrivanja dodatnih troškova pravnih postupaka (npr. sudske pristojbe, troškovi prijevoda, odvjetničke naknade, administrativni troškovi).

Skycop naknada u slučaju pravnih radnji:

U slučaju svih letova od 1 500 km ili manje, gdje Klijent ima pravo na naknadu za let od 250 EUR, Skycop naknada iznosi 125 EUR, uključujući primjenjivi PDV, u slučaju pravnih radnji.
U slučaju svih letova unutar Zajednice duljih od 1 500 km, te za sve letove između 1 500 km i 3 500 km, gdje Klijent ima pravo na naknadu od 400 EUR, Skycop naknada iznosi 200 EUR, uključujući primjenjivi PDV, u slučaju pravnih radnji.
U slučaju svih letova koji nisu opisani gore, gdje Klijent ima pravo na naknadu od 600 EUR, Skycop naknada iznosi 300 EUR, uključujući primjenjivi PDV, u slučaju pravnih radnji.
U slučajevima gdje Klijent ima pravo na drugačiji iznos naknade za let, Skycop naknada će iznositi 50% primljene naknade za let, uključujući primjenjivi PDV, u slučaju pravnih radnji.

5. Porez na dodanu vrijednost (PDV)

PDV je utvrđen zakonom i bit će specificiran prema zakonu. 

Je li vaš let bio prekinut?

Pretvorite svoj odgodeni, otkazani ili prekapacitetan let u naknadu do €600!