Kainoraštis

Updated - 2024-05-01

Kainoraštis

1. Bendrosios sąlygos

Kainoraštyje pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos yra išsamiai aprašytos Skycop Bendrosiose sąlygose. Šis Kainoraštis taikomas tik mokėjimams dėl Kompensacijos už skrydį reglamento. Jeigu Skycop siūlo bet kokias kitas paslaugas, atitinkami mokėjimai išmokami pagal atskirai sutartas sąlygas.

2. Jokio mokesčio už Pretenzijos pateikimą

Skycop pateikia Pretenziją nemokamai ir netaiko jokio mokesčio, jeigu Kompensacija nėra išieškoma iš skrydį vykdžiusio vežėjo (avialinijų).

3. Skycop atlygis

Jei Pretenzija išsprendžiama sėkmingai ir pavyksta gauti Kompensaciją, sutarta Kompensacijos dalis bus atskaitoma nuo Kompensacijos, kurią sumokėjo avialinijos.

Skycop atlygis:

Visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 250 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 110,00 EUR, įskaitant taikomą PVM.
Visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 400 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis 176,00 EUR, įskaitant taikomą PVM.
Visų skrydžių, kurie neapibrėžti aukščiau, atveju, kai Klientas turi teisę gauti 600 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 264,00 EUR, įskaitant taikomą PVM.
Tuo atveju, kai Klientas turi teisę į kitokio dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis bus 44% nuo gautos Kompensacijos sumos, įskaitant taikomą PVM.

4. Teisinis procesas

Nepasiekus taikaus susitarimo su avialinijomis dėl Pretenzijos arba kitais atvejais, kai Kompensacijos išieškojimo procesas būtų efektyvesnis ir (arba) greitesnis, Skycop pradės Teisinį procesą ir turės teisę į padidintą atlygį tam, kad galėtų padengti papildomas Teisinio proceso išlaidas (pvz., teismo mokesčiai, vertimų išlaidos, advokato mokesčiai, administracinės išlaidos).

Skycop atlygis Teisinio proceso atveju:

Visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 250 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 125 EUR, įskaitant taikomą PVM.
Visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 400 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis 200 EUR, įskaitant taikomą PVM.
Visų skrydžių, kurie neapibrėžti aukščiau, atveju, kai Klientas turi teisę gauti 600 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 300 EUR, įskaitant taikomą PVM.
Tuo atveju, kai Klientas turi teisę į kitokio dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis bus 50% nuo gautos Kompensacijos sumos, įskaitant taikomą PVM.

5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

PVM nustatomas įstatymu ir bus nurodomas pagal įstatymų reikalavimus.

Skrydis buvo sutrikdytas?

Už atidėtą, atšauktą ar perpildytą skrydį gaukite kompensaciją €600!