Kainoraštis

1. Bendrosios sąlygos

Kainoraštyje pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos yra išsamiai aprašytos Skycop paslaugų teikimo sąlygose.

2. Jokio mokesčio už Pretenzijos pateikimą

Skycop pateikia Pretenziją nemokamai ir netaiko jokio mokesčio, jeigu Kompensacija nėra išieškoma iš skrydį vykdžiusio vežėjo (avialinijų).

3. Skycop atlygis

Jei Pretenzija išsprendžiama sėkmingai ir pavyksta gauti Kompensaciją, sutarta Kompensacijos dalis bus atskaitoma nuo Kompensacijos, kurią sumokėjo avialinijos.

Skycop atlygis:

Visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 250 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 62,50 EUR.
Visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 400 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 100 EUR.
Visų skrydžių, kurie neapibrėžti aukščiau, atveju, kai Klientas turi teisę gauti 600 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 150 EUR.
Tuo atveju, kai Klientas turi teisę į kitokio dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis bus 25% nuo gautos Kompensacijos sumos.

 

Skycop atlygis tuo atveju, jeigu, pagal įstatymą, turi būti taikomas PVM (pridėtinės vertės mokestis):

Visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 250 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 75,63 EUR, įskaitant PVM.
Visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 400 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis 121 EUR, įskaitant PVM.
Visų skrydžių, kurie neapibrėžti aukščiau, atveju, kai Klientas turi teisę gauti 600 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 181,5 EUR, įskaitant PVM.
Tuo atveju, kai Klientas turi teisę į kitokio dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis bus 25% nuo gautos Kompensacijos sumos, papildomai pridedant PVM.

4. Teisinis procesas

Nepasiekus taikaus susitarimo su avialinijomis dėl Pretenzijos arba kitais atvejais, kai Kompensacijos išieškojimo procesas būtų efektyvesnis ir (arba) greitesnis, Skycop pradės Teisinį procesą ir turės teisę į padidintą atlygį tam, kad galėtų padengti papildomas Teisinio proceso išlaidas (pvz., teismo mokesčiai, vertimų išlaidos, advokato mokesčiai, administracinės išlaidos).

Skycop atlygis Teisinio proceso atveju:

Visų 1500 kilometrų ar mažesnio atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 250 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 125 EUR, įskaitant PVM (jeigu taikoma).
Visų didesnio kaip 1500 kilometrų atstumo Bendrijos vidaus skrydžių ir visų kitų 1500-3500 kilometrų atstumo skrydžių atveju, kai Klientas turi teisę gauti 400 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis 200 EUR, įskaitant PVM (jeigu taikoma).
Visų skrydžių, kurie neapibrėžti aukščiau, atveju, kai Klientas turi teisę gauti 600 EUR dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis yra 300 EUR, įskaitant PVM (jeigu taikoma).
Tuo atveju, kai Klientas turi teisę į kitokio dydžio Kompensaciją, Skycop atlygis bus 50% nuo gautos Kompensacijos sumos, įskaitant PVM (jeigu taikoma).

5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

PVM nustatomas įstatymu ir, jeigu taikomas, bus nurodomas pagal įstatymų reikalavimus.

Atnaujinta – 2019 m. spalio 15 d.