Tarifes

Updated - 2024-05-01

Llista de Preus

1. Disposicions generals

Tots els termes en majúscules proporcionats a la Llista de Preus estan descrits detalladament en els Termes i Condicions Generals de Skycop. La Llista de Preus s’aplica als pagaments relacionats amb la Regulació de Compensació de Vols. Si Skycop ofereix altres serveis, les quantitats respectives es paguen sota termes acordats per separat.

2. Sense tarifa per la presentació de la Reclamació

Skycop persegueix la Reclamació gratuïtament i no cobra res si la Compensació de Vols no es recupera de la companyia aèria operadora del vol.

3. Remuneració de Skycop

Si la Reclamació és exitosa i es rep la Compensació de Vols, la part acordada de la Compensació de Vols es deduirà de la Compensació de Vols pagada per la companyia aèria.

Remuneració de Skycop:

En el cas de tots els vols de 1 500 km o menys, on el Client té dret a una Compensació de Vols de 250 EUR, la remuneració de Skycop és de 110,00 EUR, incloent-hi l’IVA aplicable.
En el cas de tots els vols intra-comunitaris de més de 1 500 km, i per a tots els vols entre 1 500 km i 3 500 km, on el Client té dret a una compensació de 400 EUR, la remuneració de Skycop és de 176,00 EUR, incloent-hi l’IVA aplicable.
En el cas de tots els vols no descrits anteriorment, on el Client té dret a una compensació de 600 EUR, la remuneració de Skycop és de 264,00 EUR, incloent-hi l’IVA aplicable.
En els casos en què el Client tingui dret a una quantitat diferent de la Compensació de Vols, la remuneració de Skycop serà del 44% de la Compensació de Vols rebuda, incloent-hi l’IVA aplicable.

4. Procés Legal

Si no s’arriba a un acord amb la companyia aèria o en altres casos en què el procés de recuperació de la compensació de vol sigui més efectiu o ràpid, Skycop iniciarà els procediments legals i tindrà dret a una remuneració major per cobrir els costos addicionals dels procediments legals (p. ex., taxes judicials, costos de traducció, honoraris advocatius, costos administratius).

Remuneració de Skycop en cas de procediments legals:

En el cas de tots els vols de 1 500 km o menys, on el Client té dret a una compensació de vol de 250 EUR, la remuneració de Skycop és de 125 EUR, amb l’IVA aplicable inclòs.
En el cas de tots els vols intra-comunitaris de més de 1 500 km i per a tots els vols entre 1 500 km i 3 500 km, on el Client té dret a una compensació de 400 EUR, la remuneració de Skycop és de 200 EUR, amb l’IVA aplicable inclòs.
En el cas de tots els vols no descrits anteriorment, on el Client té dret a una compensació de 600 EUR, la remuneració de Skycop és de 300 EUR, amb l’IVA aplicable inclòs.
En els casos en què el Client tingui dret a una quantitat diferent de la compensació de vol, la remuneració de Skycop serà del 50% de la compensació de vol rebuda, amb l’IVA aplicable inclòs.

5. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

L’IVA està establert per la llei i s’especificarà segons la llei.

El teu vol va ser afectat?

Converteix el teu vol retardat, cancel·lat o amb sobrereserva en una compensació de fins a €600!