Skycop Care Narystė

Updated - 2024-02-26

Skycop Care Narystė

1. Bendrosios sąlygos

Pirmąja didžiąja raide čia rašomos sąvokos yra išsamiai aprašytos Skycop Bendrosiose sąlygose.

2. Skycop Care Narystės sąlygos

2.1. Klientas gali prisijungti prie Skycop Care Narystės įsigydamas ją.

2.2. Skycop Care Narystės kaina Klientui bus nurodyta pirkimo metu, kurią Klientas turi sumokėti tam, kad taptų Nariu ir galėtų naudotis čia nurodyta nauda. Skycop Care Narystės kaina apmokama pirkimo metu nurodytais būdais.

2.3. Skycop siūlo Skycop Care Narystę kaip i) abonementą užsakymui arba ii) mėnesinį, metinį, pusės metų arba ketvirčio abonementą arba iii) šeimos iki penkių asmenų abonementą. Skycop Care Narystė apims Pretenzijas, kurios kyla iš užsakymo, kuriam Klientas nupirko Skycop Care Narystę arba kyla iš užsakymų atitinkamu nurodytu laikotarpiu.

2.4. Skycop Care Narystė įsigalioja nuo įsigijimo momento. Skycop Care Narystė kaip mėnesinis, metinis, pusės metų arba ketvirčio abonementas bus atitinkamai apmokestinama kas mėnesį, metus, pusę metų arba ketvirtį, ir paskui bus automatiškai atnaujinama vienam mėnesiui, vieneriems metams, pusei metų arba trims mėnesiams iki tol, kol Narys atšauks Skycop Care Narystę. Atšaukta narystė išliks aktyvuota visam likusiam laikotarpiui, už kurį narys sumokėjo. Jeigu Narys pirks Skycop Care Narystę kitiems asmenims arba šeimos narystę, viena sąskaita bus išrašoma tiktai Nariui ir tiktai Narys bus apmokestinamas už Skycop Care Narystes ir jų automatinį atnaujinimą. Šeimos narystės atveju, šeimos narystės organizatorius bus atsakingas už mokėjimus ir narystės organizavimą, tokį kaip narių pridėjimą ir šalinimą, narystės atnaujinimą ir atšaukimą.

2.5. Narys gaus patvirtinimą, kai įsigijimas bus priimtas.

2.6. Iš Narių Skycop neims savo atlygio (jeigu taikomas) už Pretenzijos pateikimą ir Kompensacijos išieškojimą, kuri patenka po užsakymu, kuriam Narys nusipirko Skycop Care Narystę.

2.7. Naudos yra asmeninės ir taikomos tik Nariui, kas reiškia, kad užsakyme Narys turi būti nurodytas keleiviu, ir tam tikram skaičiui keleivių (kaip nurodyta patvirtinimo el. laiške), jeigu jie yra įtraukti į tą patį užsakymą kaip ir Narys.

2.8. Skycop atlygis Nariui nebus grąžinamas už užsakymus, kurie kyla iš skrydžių, sutrikdytų iki Skycop Care Narystės pradžios.

2.9. Skycop Care Narystė negali būti perleidžiama. Narys privalo nedelsiant pranešti Skycop, kai tik sužino apie neteisėtą pasinaudojimą Naryste.

2.10. Nariai, kurie laikomi vartotojais pagal ES vartotojų teisės aktus, gali atsisakyti savo Narystės per 14 dienų nuo įsigijimo nenurodant jokios priežasties. Siekiant pasinaudoti atsisakymo teise ir gauti pilną kainos grąžinimą, apie atsisakymą turi būti pranešta per 14 dienų laikotarpį nuo įsigijimo ir aiškiai nurodyta, kad Narys nori atsisakyti Skycop Care Narystės. Atsižvelgiant į Nariui teikiamos paslaugos pobūdį, Narys negali atsisakyti Skycop Care Narystės, jeigu Narys keliavo bet kokiu skrydžiu, susijusiu su Naryste. Atsisakymas gali būti siunčiamas į: support@skycop.com.

2.11. Jeigu atsisakymą Skycop gauna praėjus daugiau kaip 14 dienų po Skycop Care Narystės įsigijimo, Narys neturės teisės į Skycop Care Narystės kainos susigrąžinimą.

2.12. Skycop Care Narystės kaina nėra grąžinama, jeigu Nario skrydis nebuvo sutrikdytas arba Narys nepasinaudojo Skycop paslaugomis, arba Kompensacija nebuvo išieškota dėl bet kokios priežasties.

2.13. Narys turi pateikti Pretenziją Skycop per 12 mėnesių nuo skrydžio momento, kuriam buvo įsigyta Skycop Care Narystė. Skycop Care Narystė pasibaigia po 12 mėnesių nuo skrydžio, kuriam buvo įsigyta Skycop Care Narystė.

2.14. Kai tik Skycop Care Narystė pasibaigė arba buvo atšaukta, Skycop daugiau neatsisakys savo atlygio.

2.15. Skycop pasilieka teisę atsisakyti suteikti Skycop Care Narystę bet kuriam asmeniui.

2.16. Pateikiant pretenziją Skycop, Narys turi pateikti Skycop Care Narystės įsigijimo įrodymą (pvz., užsakymo patvirtinimą).

2.17. Informacijos rinkimas ir bet kokių asmens duomenų naudojimas yra apibrėžti Skycop Privatumo politikoje.

Skrydis buvo sutrikdytas?

Už atidėtą, atšauktą ar perpildytą skrydį gaukite kompensaciją €600!