Cennik

1. Przepisy ogólne

Wszystkie przytoczone w Cenniku terminy są szczegółowo opisane w Warunkach Świadczenia Usług.

2. Brak opłat za złożenie Wniosku

Skycop przetwarza Wniosek bezpłatnie i nie pobiera opłat w przypadku nie uzyskania Odszkodowania od obsługującego lot przewoźnika (linii lotniczej).

3. Wynagrodzenie Skycop

W przypadku pomyślnego wniesienia Wniosku i uzyskania Odszkodowania, uzgodniona część Odszkodowania zostaje potrącona z wypłaconego przez linię lotniczą Odszkodowania.

Prowizja Skycop:

W przypadku wszystkich lotów do 1 500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 250 EUR, prowizja Skycop wynosi 90,75 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 400 EUR, prowizja Skycop wynosi 145,20 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich innych lotów, nieopisanych powyżej, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 600 EUR, prowizja Skycop wynosi 217,80 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadkach, gdy Klientowi przysługuje inna kwota Odszkodowania, prowizja Skycop wynosi 36,3% uzyskanej kwoty Odszkodowania, w tym obowiązujący VAT.

4. Działania prawne

W przypadku braku ugody z linią lotniczą lub w innych przypadkach, w celu bardziej skutecznego i (lub) sprawniejszego procesu uzyskania Odszkodowania, Skycop wszczyna postępowanie sądowe i jest uprawnione do zwiększenia prowizji w celu pokrycia dodatkowych kosztów postępowania sądowego (np. opłaty sądowe, koszty tłumaczeń, koszty obsługi prawnej, koszty administracyjne).

Prowizja Skycop w przypadku Działań prawnych:

W przypadku wszystkich lotów do 1 500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 250 EUR, prowizja Skycop wynosi 125 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 400 EUR, prowizja Skycop wynosi 200 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadku wszystkich innych lotów, nieopisanych powyżej, gdy Klientowi należy się Odszkodowanie w wysokości 600 EUR, prowizja Skycop wynosi 300 EUR, w tym obowiązujący VAT.
W przypadkach, gdy Klientowi przysługuje inna kwota Odszkodowania, prowizja Skycop wynosi 50% uzyskanej kwoty Odszkodowania, w tym obowiązujący VAT.

5. Podatek od towarów i usług (VAT)

Zasady zastosowania podatku VAT określają przepisy prawne, zostanie on zastosowany zgodnie z ustawodawstwem.

Aktualizacja – 2021-01-05