Jesteśmy z Ukrainą

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności SKYCOP wyjaśnia, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i korzystasz z naszych usług.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasza strona internetowa zawiera ustawienia prywatności, które zapewniają kontrolę nad tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe. Korzystając z ustawień prywatności możesz określić, czy chcesz otrzymywać informacje marketingu bezpośredniego, jak również ograniczyć ilość informacji, które otrzymujemy za pośrednictwem plików cookie.

W niniejszym zawiadomieniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • jak używamy Twoich danych;
 • kiedy udostępniamy Twoje dane innym;
 • jak długo przetrzymujemy Twoje dane;
 • jaka jest nasza strategia marketingowa;
 • jakie prawa związane z danymi osobowymi posiadasz;
 • jak używamy plików cookie;
 • inne zagadnienia, które powinieneś wziąć pod uwagę.

W razie jakichkolwiek pytań lub gdybyś chciał skorzystać z praw jakie zapewnia poniższe zawiadomienie możesz zgłosić się do sekcji Kontakty.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych przez email: privacy@skycop.com.

1. JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

1.1. Ta sekcja dotyczy następujących informacji:

 • kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • źródło danych I konkretne kategorie danych w przypadku jeśli nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Ciebie;
 • cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe;
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

1.2. Przetwarzamy dane na temat tego jak używasz naszej witryny i usług. (“wykorzystanie danych”). Dane użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacyjne na stronie internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcach korzystania z usługi. Takie dane uzyskujemy za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Przetwarzamy je, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

1.3. Przetwarzamy Twoje dane konta (“dane konta”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres email, numer telefonu, datę urodzenia oraz inne dane, które podałeś podczas rejestracji. Takie dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane kont na potrzeby prowadzenia naszej witryny, świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i usług oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie, na Twoje życzenie, kroków w celu zawarcia takiej umowy, jak również nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

1.4. Przetwarzamy informacje dotyczące świadczenia przez nas usług dla Ciebie (“dane dotyczące świadczenia usług”). Dane o świadczeniu usług mogą obejmować dane kontaktowe, informację, dotyczącą płatności i informację, związaną z usługami (informacje na temat danego lotu, dokumenty niezbędne do zgłoszenia reklamacji, komunikacja w celu świadczenia usług itp. Dane o świadczeniu usługi są przetwarzane w celu świadczenia usług i prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest wykonanie umowy pomiędzy Tobą a nami i/lub podjęcie, na Twoje życzenie, kroków w celu zawarcia takiej umowy oraz naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie właściwego administrowania naszą stroną internetową i działalnością gospodarczą.

1.5. Możemy przetwarzać informacje, które podajesz nam w ramach subskrypcji naszych wiadomości email i newsletterów (“dane wiadomości”). Dane dotyczące wiadomości są przetwarzane w celu wysyłki wiadomości email i newsletterów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda. Ponadto, jeśli na naszej stronie internetowej świadczyliśmy już dla Ciebie usługi i nie zgłaszasz sprzeciwu, możemy również przetwarzać dane z komunikatów na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie dążenia do utrzymania i poprawy relacji z klientami.

1.6. Możemy przetwarzać informacje związane z wszelką korespondencją skierowaną do nas (“dane korespondencji”). Dane dotyczące korespondencji mogą obejmować treść i metadane związane z komunikacją. W przypadku komunikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, strona wygeneruje metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych. Dane dotyczące korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem, zapewnienie jednolitej i wysokiej jakości praktyki konsultacji oraz badanie sporów między Tobą a naszymi pracownikami.

1.7. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika określone w niniejszej informacji, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i egzekwowanie naszych praw, Państwa praw i praw innych osób.

1.8. Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe użytkownika określone w niniejszym powiadomieniu, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

1.9. Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, określonych w niniejszym rozdziale, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu jesteśmy poddani lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

2. KIEDY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE INNYM?

2.1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy spółek (łącznie z naszymi spółkami zależnymi, naszą główną spółką holdingową i wszystkimi jej spółkami zależnymi) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione względami określonymi w niniejszym zawiadomieniu.

2.2. Możemy ujawnić dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym.

2.3. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług płatniczych. Dane dotyczące świadczenia usług płatniczych będziemy udostępniać naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, przekazywania środków oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i przelewów.

2.4. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym dostawcom usług w zakresie, w jakim jest to uzasadnione koniecznością świadczenia określonych usług (w tym dostawcom usług hostingowych stron internetowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom serwerów i ich konserwatorom, dostawcom usług poczty elektronicznej). Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że tacy podwykonawcy wdrożą odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych.

2.5. Oprócz szczególnych przypadków ujawniania danych osobowych określonych w niniejszym rozdziale, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu jesteśmy poddani lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

2.6. Osoby wskazane w niniejszej sekcji mogą mieć siedzibę poza Republiką Litewską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania danych osobowych takich osób, podejmiemy wszelkie niezbędne i określone w aktach prawnych środki w celu zapewnienia, że Twoja prywatność pozostanie odpowiednio zabezpieczona.

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

3.1. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. W żadnym przypadku nie mogą być one przechowywane przez okres dłuższy niż:

 • dostęp do danych będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od daty ostatniej aktualizacji rachunku lub 10 (dziesięć) lat od zakończenia świadczenia usług (w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza);
 • dane dotyczące świadczenia usług będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 (dziesięć) lat od zakończenia świadczenia usług;
 • dane wiadomości będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata od momentu udzielenia zgody lub, w przypadku gdy dane są wysyłane do obecnych klientów w celu utrzymania i poprawy relacji z klientami, przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata od zakończenia świadczenia odpowiednich usług;
 • dane komunikacyjne będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od zakończenia połączenia.

3.2. W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów, w których dane osobowe będą przechowywane. Tzn. dane użytkowania będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania.

3.3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

4. WIADOMOŚCI MARKETINGOWE

4.1. Jeśli wyrazisz na to zgodę, wyślemy Ci wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną i/lub SMS-em, aby poinformować Cię o aktualnościach.

4.2. Ponadto, jeżeli świadczyliśmy już dla Ciebie usługi i nie wyrażasz sprzeciwu, poinformujemy Cię o naszych innych produktach, które mogą Cię zainteresować.

4.3. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych.

4.4. Możesz to zrobić:

 • wybierając stosowny link w którejkolwiek z naszych informacji marketingowych;
 • kontaktując się z nami mailowo za pomocą adresu podanego w sekcji Kontakty.

4.5. Po spełnieniu któregokolwiek z podanych działań, zaktualizujemy Twój profil, aby mieć pewność, że nie będziesz otrzymywać naszych wiadomości marketingowych w przyszłości.

4.6. Informujemy, że ponieważ nasza działalność składa się z sieci ściśle powiązanych usług, aktualizacja wszystkich systemów może potrwać kilka dni, w związku z czym możesz otrzymywać wiadomości marketingowe jeszcze w trakcie przetwarzania Twojej prośby.

4.7. Opcja rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych nie spowoduje, że użytkownik nie będzie odbierał wiadomości bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług.

5. TWOJE PRAWA

5.1. W niniejszej sekcji podsumowano prawa, jakie przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Niektóre z tych praw są złożone, dlatego podajemy tylko ich główne aspekty. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

5.2. Twoje podstawowe prawa wynikające z praw o ochronie danych osobowych są następujące:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania (należy pamiętać, że z większości tego prawa można skorzystać logując się na swoje konto tutaj);
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz
 • prawo do cofnięcia zgody.

5.3. Prawo dostępu do danych. Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w przypadku, gdy to robimy, do dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Obejmują one szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, których to dotyczy oraz odbiorców danych osobowych. O ile prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwszy egzemplarz będzie dostarczany bezpłatnie, ale dodatkowe egzemplarze mogą być obciążone uzasadnioną opłatą.

5.4. Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania wszelkich nieścisłych danych osobowych oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania danych, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych.

5.5. W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują sytuacje, kiedy: (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub dla których były przetwarzane; (ii) wycofujesz zgodę na przetwarzanie danych w oparciu o zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; (iii) sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych na mocy zasad zawartych w przepisach o ochronie danych; (iv) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; lub (v) dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyjątki od tego prawa. Wyłączenia takie obejmują przypadki, w których przetwarzanie danych jest konieczne: (i) do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji; (ii) przestrzegania naszych zobowiązań prawnych; lub (iii) ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5.6. W pewnych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują sytuacje, gdy: (i) kwestionujesz dokładność danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych; (iii) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale do celów ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; oraz (iv) sprzeciwiłeś się przetwarzaniu i weryfikacja tego sprzeciwu wciąż trwa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednakże będziemy je od tego momentu przetwarzać jedynie w inny sposób: (i) za Twoją zgodą; (ii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (iii) w celu ochrony praw innej osoby; lub (iv) ze względu na ważny interes publiczny.

5.7. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu uzasadnionych naszych interesów lub interesów osób trzecich. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności użytkownika, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5.8. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania dla celów marketingu bezpośredniego). W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

5.9. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach naukowych lub w ramach badań historycznych bądź statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5.10. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawę prawną do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych stanowi:

 • zgoda; lub
 • wykonanie umowy lub podjęcie kroków, które muszą zostać podjęte przed umową i są konieczne do jej zawarcia,

masz prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania w przypadkach, w których mogłoby ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

5.11. Jeśli uważasz, że nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Można to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Nasze przetwarzanie danych jest nadzorowane przez Państwowy Inspektorat Ochrony Danych Republiki Litewskiej z siedzibą pod adresem A. Juozapavičiaus 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. W przypadku, gdy podstawą prawną do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych w czasie zanim zgoda została cofnięta.

5.13. Oprócz szczególnych środków przewidzianych w niniejszej sekcji lub na stronie internetowej, możesz również skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych we wskazanych źródłach kontaktując się z nami za pośrednictwem Kontakty.

6. O PLIKACH COOKIE

6.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające identyfikator, który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera stronę z serwera.

6.2. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o użytkowniku mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie.

7. PLIKI COOKIE JAKICH UŻYWAMY

W witrynie internetowej używamy plików cookie trzech głównych typów w następujących celach:

 • Wymagane pliki cookie – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, bezpieczeństwa klientów i ich danych, świadczenia wysokiej jakości usług oraz bezproblemowego założenia konta;
 • funkcjonalne pliki cookie – wykorzystywane w celu zwiększenia komfortu korzystania z witryny, analizy korzystania z systemu i w związku z tym poprawy świadczenia usług;
 • reklamowe pliki cookie – służą do obserwacji zachowań użytkowników w sieci i optymalizacji kampanii marketingowych według takich informacji.

8. PLIKI UŻYWANE PRZEZ NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG

8.1. Nasi dostawcy usług używają plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

8.2. Używamy:

 • Pliki cookie Zopim, aby umożliwić kontakt w czasie rzeczywistym z użytkownikami strony internetowej doświadczającymi problemów. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam przyspieszyć obsługę naszych klientów. Polityka prywatności Zopim tutaj;
 • Pliki cookie Cloudflare, żeby zidentyfikować użytkowników odwiedzających stronę internetową i dostosować ustawienia zabezpieczeń. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam chronić zarówno naszą stronę internetową oraz jej użytkowników. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Cloudflare tutaj;
 • Google Analytics pliki cookie służące do obserwacji ruchu na naszej stronie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam wykrywać błędy strony internetowej oraz mierzyć jej przepustowość. Możesz przeczytać Politykę Prywatności Google Analytics tutaj;
 • Facebook (login) pliki cookies, które umożliwiają użytkownikom zakładanie kont na naszej witrynie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zapewnić alternatywny sposób założenia konta. Możesz zapoznać się z polityką prywatności serwisu Facebook tutaj;
 • Google (login) pliki cookie, które umożliwiają użytkownikom tworzenie kont na naszej witrynie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zapewnić alternatywny sposób założenia konta. Polityka prywatności Google tutaj;
 • Pliki cookie Youtube do wyświetlania w naszej witrynie treści zamieszczonych w Youtube. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zachować integralność, tworzyć dynamiczną i bogatą w informacje stronę internetową. Możesz przejrzeć politykę prywatności Youtube tutaj;
 • Pliki cookie Twitter do wyświetlania na naszej witrynie treści zamieszczonych na Twitterze. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zachować integralność, tworzyć dynamiczną i bogatą w informacje stronę internetową. Polityka prywatności Twittera tutaj;
 • Pliki cookie Hotjar aby obserwować jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam obserwować działanie witryny i analizować, w jaki sposób możemy ją ulepszyć. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Hotjar tutaj;
 • Pliki cookie Yandex w celu zidentyfikowania urządzenia używanego przez użytkownika, jak również zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam dostosować ustawienia naszej strony internetowej do konkretnego użytkownika/urządzenia i analizować, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą platformę. Polityka prywatności Yandex tutaj;
 • Pliki cookie Google Maps aby, jeśli użytkownik na to zezwoli, określić lokalizację użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam dostosować ustawienia strony internetowej do lokalizacji użytkownika i poprawiają wrażenia użytkowników z korzystania z naszej witryny. Możesz przejrzeć politykę prywatności Google Maps tutaj;
 • Pliki cookie Doubleclick do kontroli wyświetlania reklam dla naszych użytkowników. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam rozróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług oraz ograniczyć lub zaprzestać wyświetlania naszych reklam takim użytkownikom. Polityka prywatności dostępna jest po dwukrotnym kliknięciu tutaj;
 • Pliki cookie Facebook do zarządzania wyświetlaniem reklam dla naszych użytkowników. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam rozróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług oraz ograniczyć lub zaprzestać wyświetlania naszych reklam takim użytkownikom. Możesz zapoznać się z polityką prywatności serwisu Facebook tutaj;
 • Pliki cookie Google Tag Manager do kontroli reklamowych plików cookie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam właściwie dystrybuować reklamy do użytkowników. Możesz przejrzeć politykę prywatności Google Tag Manager tutaj.

9. JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

9.1. Większość przeglądarek pozwala na odmowę akceptacji plików cookie i ich usunięcie. Metody różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie można jednak uzyskać za pośrednictwem na odpowiedniej stronie internetowej przeglądarki, np. Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

9.3. W przypadku zablokowania plików cookie, nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

10. PREFERENCJE PLIKÓW COOKIE

Możesz zarządzać swoimi preferencjami związanymi z używaniem plików cookie na naszej stronie odwiedzając stronę tutaj.

11. WITRYNY STRON TRZECICH

W naszej witrynie internetowej można znaleźć linki do i z witryn partnerskich, źródeł informacji i witryn podmiotów powiązanych. Prosimy pamiętać, że takie witryny internetowe stron trzecich, które odwiedzasz klikając na linki mają swoje własne polityki prywatności, za które nie bierzemy odpowiedzialności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych stron przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych osobowych.

12. DANE OSOBOWE DZIECI

12.1. Nasza strona internetowa i usługi skierowane są do osób powyżej 16 roku życia.

12.2. Dane osobowe osób młodszych niż wymienione powyżej przetwarzamy wyłącznie za zgodą opiekuna dziecka.

12.3. Jeśli mamy podstawy, by sądzić, że przechowujemy w naszych bazach danych dane osobowe osób poniżej tego wieku bez zgody właściciela praw rodzicielskich, usuniemy je.

13. AKTUALIZACJA TWOICH DANYCH

Prosimy o poinformowanie nas, czy dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, wymagają sprostowania lub aktualizacji.

14. ZMIANY W POWIADOMIENIU

Wszelkie zmiany w niniejszym powiadomieniu zostaną opublikowane na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy o nich poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zaktualizowano – 27-07-2021