Estem amb Ucraïna

Skycop Care Membership

1. Disposicions generals

Tots els termes en majúscules proporcionats aquí estan descrits detalladament en els Termes i Condicions Generals de Skycop.

2. Termes i Condicions de la Membresia Skycop Care

2.1. Un client pot unir-se a la Membresia Skycop Care mitjançant la seva compra.

2.2. El preu de la Membresia Skycop Care es proporcionarà al client en el moment de la compra, el qual haurà de pagar per esdevenir membre i gaudir dels beneficis especificats aquí. El preu de la Membresia Skycop Care s’abonarà mitjançant els mitjans proporcionats i especificats en el moment de la compra.

2.3. Skycop ofereix la Membresia Skycop Care com a i) subscripció per reserva, ii) subscripció mensual, anual, semestral o trimestral o iii) subscripció familiar de fins a cinc persones. La Membresia Skycop Care cobrirà les reclamacions que es derivin de la reserva per a la qual el client hagi adquirit la Membresia Skycop Care o que es derivin de reserves dins del període de temps establert.

2.4. La Membresia Skycop Care comença el dia de la compra. La Membresia Skycop Care com a subscripció mensual, anual, semestral o trimestral es facturarà mensualment, anualment, semestralment o trimestralment, i es renovarà automàticament per un mes, un any, sis mesos o tres mesos més, llevat que el membre cancel·li la Membresia Skycop Care. La subscripció cancel·lada romandrà activa pel període pel qual el membre hagi pagat. Si el membre adquireix la Membresia Skycop Care per a altres persones o la subscripció familiar, se li emetrà una sola factura al membre i només se li cobrarà al membre per les Membresies Skycop Care i la seva renovació automàtica. En el cas de la subscripció familiar, l’organitzador de la subscripció familiar serà responsable del pagament i de l’organització de la subscripció, com afegir i treure membres, renovar i cancel·lar la subscripció.

2.5. Un cop acceptada la compra, el membre rebrà una confirmació.

2.6. Per als membres, Skycop renunciarà a la seva remuneració (si és aplicable) per la gestió de la reclamació i la recuperació de la compensació de vol per a la reserva coberta per la Membresia Skycop Care.

2.7. Els beneficis són personals i només s’apliquen al membre, el qual ha de ser nomenat com a passatger a la reserva, i a un nombre determinat de passatgers (com es detalla al correu electrònic de confirmació) si estan inclosos en la mateixa reserva que el membre.

2.8. La remuneració de Skycop no es reemborsarà al membre per les reserves que es derivin de vols que hagin estat interromputs abans de l’inici de la Membresia Skycop Care.

2.9. La Membresia Skycop Care no és transferible. El membre ha d’informar immediatament Skycop en conèixer qualsevol ús no autoritzat de la Membresia.

2.10. Els membres que compleixin els requisits com a consumidors segons la normativa de la UE poden retirar la seva Membresia en un termini de 14 dies des de la compra sense haver de donar cap raó. Per exercir el dret de retirada i rebre un reemborsament íntegre, la retirada ha de comunicar-se dins d’un període de 14 dies des de la compra i ha de declarar clarament que el membre desitja retirar-se de la Membresia Skycop Care. A causa de la naturalesa del servei proporcionat al membre, aquest no pot retirar-se de la Membresia Skycop Care si ha viatjat en qualsevol vol cobert per la Membresia. La retirada es pot enviar a: support@skycop.com.

2.11. Si la cancel·lació es rep per part de Skycop més de 14 dies després de la compra de la Membresia Skycop Care, el membre no tindrà dret a cap reemborsament del preu de la Membresia Skycop Care.

2.12. El preu de la Membresia Skycop Care no es reemborsarà si el vol del membre no va ser interromput o si el membre no va fer ús dels serveis de Skycop, o si no es va recuperar cap compensació de vol per qualsevol raó.

2.13. El membre ha de presentar la reclamació a Skycop dins d’un termini de 12 mesos des del moment del vol pel qual es va adquirir la Membresia Skycop Care. La Membresia Skycop Care expira després de 12 mesos des del vol pel qual es va adquirir.

2.14. Un cop cancel·lada o vençuda la Membresia Skycop Care, Skycop ja no renunciarà a la seva remuneració.

2.15. Skycop es reserva el dret de refusar la Membresia Skycop Care a qualsevol persona.

2.16. En presentar la reclamació a Skycop, el membre ha de proporcionar una prova de compra de la Membresia Skycop Care (per exemple, la confirmació de la reserva).

2.17. La recopilació d’informació i l’ús de qualsevol informació personal es detalla a la Política de Privacitat de Skycop.

Actualitzat: 2024-02-26