אנו עומדים לצד אוקראינה

מדיניות פרטיות

במדיניות פרטיות זו אנו, Skycop, מסבירים כיצד אנו מטפלים בנתונים האישיים שלך כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו ומשתמש בשירותים שלנו.

אנו נבקש ממך להסכים לשימוש שלנו בקובצי Cookie בהתאם לתנאי הודעה זו כאשר תבקר לראשונה באתר האינטרנט שלנו.

האתר שלנו משלב בקרות פרטיות המספקות לך בקרות על ההחלטה כיצד נעבד את הנתונים האישיים שלך. באמצעות בקרות פרטיות תוכל לציין אם ברצונך לקבל תקשורת שיווקית ישירה וכן להגביל את כמות המידע שאנו מקבלים באמצעות קובצי Cookie.

בהודעה זו תמצאו את התשובות לשאלות הבאות:

– כיצד אנו משתמשים בנתונים שלך;

– כאשר אנו מספקים את הנתונים שלך לאחרים;

– כמה זמן אנו מאחסנים את הנתונים שלך;

– מהי מדיניות השיווק שלנו;

– אילו זכויות הקשורות לנתונים האישיים שברשותך;

– כיצד אנו משתמשים בקובצי Cookie;

– נושאים אחרים שכדאי לקחת בחשבון.

במקרה של בירורים כלשהם או אם ברצונך לממש זכות כלשהי מזכויותיך המפורטות בהודעה זו, תוכל להגיש בירורים ובקשות כאלה באמצעים המפורטים בסעיף אנשי קשר.

אתה יכול ליצור קשר עם קצין הגנת הנתונים שלנו בדוא”ל: privacy@skycop.com.

.1 כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך?

1.1  .סעיף זה מספק את המידע הבא:

– קטגוריות של נתונים אישיים, שאנו מעבדים;

– במקרה שהנתונים האישיים שלא קיבלנו ישירות ממך, המקור והקטגוריות הספציפיות של נתונים אלה;

– המטרות שלשמן אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך;

– הבסיס המשפטי של העיבוד.

 .1.2 אנו מעבדים נתונים אודות השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו (“נתוני שימוש”). נתוני השימוש עשויים לכלול את כתובת ה- IP שלך, מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה, מקור ההפניה, משך הביקור, צפיות בדף ונתיבי ניווט באתר, כמו גם מידע על העיתוי, התדירות והדפוס של השימוש שלך בשירות. אנו משיגים נתונים כאלה באמצעות שימוש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות. אנו מעבדים נתונים כאלה כדי להבין טוב יותר כיצד אתה משתמש באתר ובשירותים שלנו. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרס הלגיטימי שלנו, כלומר ניטור ושיפור האתר והשירותים שלנו.

 .1.3 אנו מעבדים את נתוני החשבון שלך (“נתוני חשבון”). נתוני החשבון עשויים לכלול את שמך וכתובת הדוא”ל שלך, מספר טלפון, תאריך לידה ונתונים אחרים שאתה מספק בעת ההרשמה. אנו מקבלים נתונים כאלה ישירות ממך. אנו מעבדים נתוני חשבון למטרות הפעלת אתר האינטרנט שלנו, אספקת השירותים שלנו, הבטחת אבטחת האתר והשירותים שלנו ותקשורת איתך. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא ביצוע חוזה בינך לבינינו ו / או נקיטת צעדים, לבקשתך, כדי להתקשר בחוזה כזה, כמו גם האינטרס הלגיטימי שלנו, כלומר ניטור ושיפור האתר והשירותים שלנו.

 .1.4 אנו מעבדים מידע הנוגע למתן שירותים על ידינו אליך (“נתוני מתן שירותים”). נתוני מתן השירות עשויים לכלול את פרטי הקשר שלך, פרטי תשלום ומידע, הקשורים לשירותים (מידע על הטיסה הרלוונטית, מסמכים הדרושים לתביעה, תקשורת לצורך מתן שירות וכדומה). נתוני מתן השירות מעובדים כדי לספק שירותים ולשמור רשומות נאותות של עסקאות אלה. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא ביצוע חוזה בינך לבינינו ו/או נקיטת צעדים, לבקשתך, כדי להתקשר בחוזה כזה והאינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר הניהול התקין של האתר והעסק שלנו.

 .1.5 אנו עשויים לעבד מידע שאתה מספק לנו לצורך הרשמה כמנוי להודעות הדוא”ל ולניוזלטרים שלנו (“נתוני העברת הודעות”). נתוני העברת ההודעות מעובדים כדי לשלוח לך את ההודעות והניוזלטרים הרלוונטיים. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא הסכמתך. כמו כן, אם כבר סיפקנו עבורך שירותים באתר האינטרנט שלנו ואינך מתנגד, אנו עשויים גם לעבד נתוני הודעות על בסיס האינטרס הלגיטימי שלנו, כלומר על השאיפה לשמור ולשפר את קשרי הלקוחות.

 .1.6 אנו עשויים לעבד מידע הקשור לכל תקשורת שתשלח אלינו (“נתוני התכתבות”). נתוני ההתכתבות עשויים לכלול את תוכן התקשורת והמטה-נתונים המשויכים לתקשורת. במקרה של תקשורת באמצעות אתר האינטרנט שלנו, האתר יפיק את המטא נתונים הקשורים לתקשורת שנעשתה באמצעות טפסי יצירת הקשר באתר. נתוני ההתכתבות מעובדים למטרות תקשורת איתך ושמירת רשומות. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של אתר האינטרנט והעסק שלנו, הבטחת פרקטיקת ייעוץ אחידה ואיכותית וחקירת מחלוקות בינך לבין עובדינו.

 .1.7 אנו עשויים לעבד כל אחד מהנתונים האישיים שלך המזוהים בהודעה זו במידת הצורך לצורך ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות, בין אם בהליכים משפטיים ובין אם בהליך מנהלי או מחוץ לבית המשפט. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ההגנה והעמידה על הזכויות החוקיות שלנו, הזכויות החוקיות שלך והזכויות החוקיות של אחרים.

 .1.8 אנו עשויים לעבד כל אחד מהנתונים האישיים שלך המזוהים בהודעה זו במידת הצורך לצורך השגת או שמירה על כיסוי ביטוחי, ניהול סיכונים או קבלת ייעוץ מקצועי. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ההגנה הנאותה על העסק שלנו מפני סיכונים.

. 1.9 בנוסף למטרות הספציפיות שלשמן אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך המפורטים בסעיף זה, אנו עשויים גם לעבד כל אחד מהנתונים האישיים שלך כאשר עיבוד כזה נחוץ לצורך עמידה בחובה משפטית שאנו כפופים לה, או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אדם טבעי אחר.

.2 כאשר אנו מספקים את הנתונים שלך לאחרים?

.2.1 אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך לכל חבר בקבוצת החברות שלנו (כולל חברות הבת שלנו, חברת האחזקות הסופית שלנו וכל חברות הבת שלה) ככל שהדבר נחוץ באופן סביר למטרות המפורטות בהודעה זו.

.2.2 אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך למבטחים ו/או ליועצים המקצועיים שלנו ככל שהדבר נחוץ באופן סביר לצורך השגת או שמירה על כיסוי ביטוחי, ניהול סיכונים, קבלת ייעוץ מקצועי או ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות, בין אם בהליכים משפטיים ובין אם בהליך מנהלי או מחוץ לכותלי בית המשפט.

 .2.3 אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך לספקי שירותי התשלום שלנו. אנו נשתף נתונים על מתן שירותים עם ספקי שירותי התשלום שלנו רק במידה הדרושה לצורך עיבוד התשלומים שלך, העברת כספים וטיפול בתלונות ובשאלות הקשורות לתשלומים והעברות אלה].

.2.4 אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך לספקי שירות אחרים ככל שהדבר נחוץ באופן סביר כדי לספק שירותים ספציפיים (כולל, ספקי שירותי אירוח אתרים, ספקי שירותי שליחים, ספקי שרתים ותחזוקתם, ספקי שירותי דואר אלקטרוני). אנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שקבלני משנה כאלה יישמו אמצעים ארגוניים וטכניים נאותים כדי להבטיח אבטחה ופרטיות של הנתונים האישיים שלך.

.2.5 בנוסף לחשיפות הספציפיות של נתונים אישיים המפורטות בסעיף זה, אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך כאשר גילוי כזה נחוץ לצורך עמידה בחובה משפטית שאנו כפופים לה, או כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אדם טבעי אחר.

.2.6 אנשים המצוינים בסעיף זה עשויים לקום מחוץ לליטא, האיחוד האירופי והאזור הכלכלי האירופי. במקרה שנעביר את הנתונים האישיים שלך לאנשים כאלה, ננקוט בכל האמצעים הדרושים ובפעולות המשפטיות שצוינו כדי להבטיח שפרטיותך תישאר מאובטחת כראוי.

3  .כמה זמן אנו מאחסנים את הנתונים שלך?

.3.1 הנתונים האישיים שלך שאנו מעבדים לכל מטרה או מטרה לא יישמרו מעבר לנדרש למטרה זו או למטרות אלה. בכל מקרה, הוא יישמר לא יותר מ:

נתוני הגישה יישמרו לא יותר משלוש (שלוש) שנים לאחר העדכון האחרון בחשבון או 10 (עשר) שנים לאחר סיום אספקת השירותים (האחרון מביניהם);

נתוני מתן השירותים יישמרו לא יותר מ-10 (עשר) שנים לאחר סיום מתן השירותים;

נתוני העברת הודעות יישמרו לא יותר משנתיים (שנתיים) לאחר מתן ההסכמה, או, במקרה שנתוני העברת ההודעות נשלחים ללקוחות הנוכחיים על מנת לשמור ולשפר את קשרי הלקוחות, לא יותר משנתיים (שנתיים) לאחר סיום אספקת השירותים המתאימים;

נתוני תקשורת יישמרו לא יותר מחודשיים (חודשיים) לאחר סיום תקשורת כזו.

.3.2 במקרים מסוימים אין באפשרותנו לציין מראש את התקופות שבהן יישמרו הנתונים האישיים שלך. כלומר, נתוני השימוש יישמרו ככל שיידרש למטרות העיבוד הרלוונטיות.

.3.3 על אף ההוראות האחרות של סעיף זה, אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך כאשר שמירה כזו נחוצה לצורך עמידה בחובה משפטית שאנו כפופים לה, או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אדם טבעי אחר.

.4 מסרים שיווקיים

4.1  .במקרה שתסכים, אנו נשלח לך הודעות שיווקיות באמצעות דוא”ל ו / או SMS כדי ליידע אותך לגבי כל מידע רלוונטי הקשור למה שאנו עושים.

.4.2 כמו כן, אם כבר סיפקנו לך שירותים ואינך מתנגד, נודיע לך על המוצרים האחרים שלנו שעשויים לעניין אותך, כולל מידע אחר הקשור אליהם.

.4.3 אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות בכל עת.

.4.4 תוכל לעשות זאת על ידי:

– בחירת הקישור הרלוונטי בכל אחד מהמסרים השיווקיים שלנו;

– יצירת קשר איתנו באמצעים המופיעים בסעיף אנשי קשר.

.4.5 לאחר שביצעת כל אחת מהפעולות שסופקו, אנו נעדכן את הפרופיל שלך כדי להבטיח שלא תקבל את ההודעות השיווקיות שלנו בעתיד.

.4.6 לידיעתך, מכיוון שהפעילויות העסקיות שלנו נוטות להיות מורכבות מרשת של שירותים קרובים, ייתכן שיחלפו מספר ימים עד שכל המערכות יעודכנו, ולכן תוכל להמשיך לקבל הודעות שיווקיות בזמן שאנו עדיין מעבדים את בקשתך.

.4.7 ביטול ההצטרפות להודעות השיווקיות לא ימנע ממך לקבל הודעות הקשורות ישירות למתן שירותים.

5 . הזכויות שלך

.5.1 בסעיף זה, סיכמנו את הזכויות שיש לך במסגרת חוקי הגנת המידע. חלק מהזכויות הן מורכבות, ולכן אנו מספקים רק את ההיבטים העיקריים של זכויות אלה. בהתאם לכך, עליך לקרוא את החוקים הרלוונטיים ואת ההנחיות של הרשויות הרגולטוריות לקבלת הסבר מלא על זכויות אלה.

.5.2 הזכויות העיקריות שלך על פי חוק הגנת הנתונים הן:

– הזכות לגשת לנתונים;

– הזכות לתיקון (שים לב שאתה יכול לממש את רוב הזכות הזו על ידי כניסה לחשבון שלך כאן);

– הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלך;

– הזכות להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך;

– הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך;

– הזכות לניידות נתונים;

– הזכות להתלונן לרשות מפקחת; ו

– הזכות לבטל הסכמה.

5.3  .הזכות לגשת לנתונים. יש לך את הזכות לאשר אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, וכאשר אנו עושים זאת, גישה לנתונים האישיים, יחד עם מידע נוסף מסוים. מידע נוסף זה כולל פרטים על מטרות העיבוד, קטגוריות הנתונים האישיים הנוגעים בדבר ומקבלי הנתונים האישיים. מתן הזכויות והחירויות של אחרים אינם מושפעים, אנו נספק לך עותק של הנתונים האישיים שלך. העותק הראשון יסופק ללא תשלום, אך עותקים נוספים עשויים להיות כפופים לתשלום סביר.

5.4  .הזכות לתיקון. יש לך את הזכות לתקן נתונים אישיים לא מדויקים אודותיך, ובהתחשב במטרות העיבוד, להשלים נתונים אישיים חלקיים אודותיך.

5.5  .בנסיבות מסוימות יש לך את הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלך. נסיבות אלה כוללות כאשר: (i) הנתונים האישיים אינם נחוצים עוד ביחס למטרות שלשמן הם נאספו או עובדו בדרך אחרת; (ii) אתה מבטל את הסכמתך לעיבוד מבוסס הסכמה ואין בסיס חוקי אחר לעיבוד נתונים; (iii) אתה מתנגד לעיבוד תחת כללים מסוימים של חוקי הגנת הנתונים החלים; (iv) העיבוד הוא למטרות שיווק ישיר; או (v) הנתונים האישיים עובדו שלא כדין. עם זאת, יש החרגות של זכות המחיקה. החרגות כאלה כוללות כאשר יש צורך בעיבוד: (i) למימוש הזכות לחופש הביטוי והמידע; (ii) לצורך עמידה בחובתנו החוקית; או (iii) לביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות.

.5.6 בנסיבות מסוימות יש לך את הזכות להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך. נסיבות אלה הן כאשר: (i) אתה מערער על דיוק הנתונים האישיים; (ii) העיבוד אינו חוקי אך אתה מתנגד למחיקה; (iii) איננו זקוקים עוד לנתונים האישיים למטרות העיבוד שלנו, אך אתה זקוק לנתונים אישיים לצורך ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות; וכן (iv) התנגדת לעיבוד, עד לאימות התנגדות זו. כאשר העיבוד הוגבל על בסיס זה, אנו עשויים להמשיך לאחסן את הנתונים האישיים שלך, עם זאת, אנו נמשיך לעבד נתונים אלה רק בכל דרך אחרת: (i) בהסכמתך; (2) לצורך ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות; (3) להגנה על זכויותיו של אדם אחר; או (4) מטעמים בעלי עניין ציבורי חשוב.

.5.7 יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו מטעמים הקשורים למצבך הספציפי, אך רק במידה שהבסיס החוקי לעיבוד הוא שהעיבוד נחוץ עבור: ביצוע משימה שבוצעה לטובת הציבור או למטרות האינטרסים הלגיטימיים שאנו או צד שלישי רודפים אחריהם. אם תגיש התנגדות כזו, נפסיק לעבד את המידע האישי אלא אם כן נוכל להוכיח עילות לגיטימיות משכנעות לעיבוד העוקפות את האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך, או שהעיבוד נועד לביסוס, מימוש או הגנה על תביעות משפטיות.

5.8  .יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ישיר (כולל יצירת פרופילים למטרות שיווק ישיר). אם תגיש התנגדות כזו, נפסיק לעבד את הנתונים האישיים שלך למטרה זו.

.5.9 יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות מטעמים הקשורים למצבך הספציפי, אלא אם כן העיבוד נחוץ לביצוע משימה שבוצעה מסיבות של עניין ציבורי.

.5.10 הזכות לניידות נתונים. במידה שהבסיס החוקי לעיבוד הנתונים האישיים שלך הוא:

– הסכמה; או

– ביצוע חוזה או צעדים שיש לנקוט לבקשתך לפני ההתקשרות בחוזה, הדרושים כדי להתקשר בו,

יש לך את הזכות לקבל מאיתנו את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ וקריא במכונה. עם זאת, זכות זו אינה חלה כאשר היא תשפיע לרעה על זכויותיהם וחירויותיהם של אחרים.

.5.11 אם אתה סבור שהעיבוד שלנו של המידע האישי שלך מפר את חוקי הגנת הנתונים, יש לך זכות חוקית להגיש תלונה לרשות מפקחת האחראית להגנה על נתונים. אתה רשאי לעשות זאת במדינה החברה באיחוד האירופי במקום מגוריך הרגיל, במקום עבודתך או במקום ההפרה לכאורה. עיבוד הנתונים שלנו מפוקח על ידי הפיקוח על הגנת הנתונים של ליטא, המשרד הרשום בכתובת A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

.5.12 ככל שהבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי שלך הוא הסכמה, יש לך את הזכות לבטל הסכמה זו בכל עת. משיכה לא תשפיע על חוקיות העיבוד לפני הנסיגה.

5.13 . בנוסף לאמצעים ספציפיים המפורטים בסעיף זה או באתר, תוכל גם לממש כל אחת מהזכויות המצוינות כאן על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות אנשי קשר.

.6 אודות קובצי COOKIE

.6.1 עוגיות הן קבצים טקסטואליים קטנים המכילים מזהה שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן האינטרנט שלך ומאוחסן על ידי הדפדפן. לאחר מכן, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.

6.2  .קובצי Cookie אינם מכילים בדרך כלל מידע המזהה משתמש באופן אישי, אך מידע אישי שאנו מאחסנים אודותיך עשוי להיות מקושר למידע המאוחסן בקובצי Cookie ומתקבל מהם.

.7 קובצי COOKIE שבהם אנו משתמשים

באתר האינטרנט שלנו אנו משתמשים בקובצי Cookie משלושה סוגים עיקריים, למטרות הבאות:

– קובצי Cookie נדרשים – המשמשים להבטחת ביצועים נאותים של האתר, אבטחת הלקוחות והנתונים שלהם, מתן שירותים באיכות גבוהה והגדרת חשבון ללא מאמץ;

– עוגיות פונקציונליות – המשמשות לשיפור חוויית המשתמש באתר, ניתוח השימוש במערכת ובהתאם לכך שיפור מתן השירותים;

– קובצי Cookie לפרסום – משמשים לצפייה בהתנהגות המשתמשים ברשת ולאופטימיזציה של קמפיינים שיווקיים בהתאם למידע זה.

8  .קובצי COOKIE המשמשים את ספקי השירות שלנו

 .8.1 ספקי השירות שלנו משתמשים בקובצי Cookie וקובצי Cookie אלה עשויים להיות מאוחסנים במחשב שלך כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו.

.8.2 אנו משתמשים:

 • קובצי Cookie של Zopim כדי לאפשר למשתמשי האתר החווים בעיות ליצור איתנו קשר בזמן אמת. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו מסייעים לנו להאיץ את מתן שירות הלקוחות ללקוחותינו. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות של זופים כאן;
 • קובצי Cookie של Cloudflare כדי לזהות משתמשים המבקרים באתר ולהתאים את הגדרות האבטחה. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו להגן הן על האתר שלנו והן על המשתמשים בו. תוכל לצפות במדיניות הפרטיות של Cloudflare כאן;
 • קובצי Cookie של Google Analytics כדי לצפות בתנועה באתר שלנו. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו לזהות שגיאות באתר וכן למדוד את רוחב הפס של האתר. תוכל לצפות במדיניות הפרטיות של Google Analytics כאן;
 • עוגיות פייסבוק (התחברות) כדי לאפשר למשתמשים ליצור חשבון באתר שלנו. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו לספק דרך חלופית להגדרת חשבון. תוכל לצפות במדיניות הפרטיות של פייסבוק כאן;
 • קובצי Cookie של Google (התחברות) כדי לאפשר למשתמשים ליצור חשבון באתר שלנו. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו לספק דרך חלופית להגדרת חשבון. תוכל לצפות במדיניות הפרטיות של Google כאן;
 • קובצי Cookie של Youtube להצגה באתר שלנו תוכן שהועלה ב- Youtube. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו לשמור על שלמות, ליצור אתר אינפורמטיבי ודינמי. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות של Youtube כאן;
 • קובצי Cookie של טוויטר להצגה באתר שלנו תוכן שפורסם בטוויטר. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו לשמור על שלמות, ליצור אתר אינפורמטיבי ודינמי. תוכל לצפות במדיניות הפרטיות של טוויטר כאן;
 • קובצי Cookie של Hotjar כדי לבחון כיצד משתמשים משתמשים באתר שלנו. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו לבחון את ביצועי האתר ולנתח כיצד אנו יכולים לשפר את האתר שלנו. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות של Hotjar כאן;
 • קובצי Cookie של Yandex כדי לזהות את המכשיר המשמש את המשתמש וכן את התנהגות המשתמש באתר שלנו. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו להתאים את הגדרות האתר שלנו למשתמש/מכשיר ספציפי ולנתח כיצד אנו יכולים לשפר את הפלטפורמה שלנו. תוכל להציג את מדיניות הפרטיות של Yandex כאן;
 • קובצי Cookie של מפות Google כדי, אם המשתמש מרשה זאת, לקבוע את מיקום המשתמשים. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו מסייעים לנו להתאים את הגדרות האתר בהתאם למיקום המשתמש ולשפר את חוויית המשתמש באתר שלנו. תוכל להציג את מדיניות הפרטיות של מפות Google כאן;
 • לחץ פעמיים על קובצי Cookie כדי לשלוט בהצגת המודעות למשתמשים שלנו. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו להבחין בין משתמשים שכבר משתמשים בשירותים שלנו ולהפחית או להפסיק להציג את המודעות שלנו למשתמשים כאלה. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות של Doubleclick כאן;
 • קובצי Cookie של פייסבוק לניהול הצגת המודעות למשתמשים שלנו. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו עוזרים לנו להבחין בין משתמשים שכבר משתמשים בשירותים שלנו ולהפחית או להפסיק להציג את המודעות שלנו למשתמשים כאלה. תוכל לצפות במדיניות הפרטיות של פייסבוק כאן;
 • קובצי Cookie של Google Tag Manager כדי לשלוט בקובצי Cookie של פרסום. קובצי Cookie המשמשים למטרה זו מסייעים לנו להפיץ כראוי מודעות למשתמשים. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות של Google Tag Manager כאן.

.9 כיצד ניתן לנהל קובצי COOKIE?

.9.1 רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל עוגיות ולמחוק עוגיות. השיטות לעשות זאת משתנות מדפדפן לדפדפן, ומגרסה לגרסה. עם זאת, תוכל לקבל מידע עדכני על חסימה ומחיקה של קובצי Cookie באמצעות מידע המסופק באתר הדפדפן הרלוונטי, לדוגמה Chrome; פיירפוקס; אינטרנט אקספלורר; ספארי.

.9.2 חסימת כל קובצי ה-Cookie תשפיע לרעה על השימושיות של אתרים רבים.

.9.3 אם תחסום קובצי Cookie, לא תוכל להשתמש בכל התכונות באתר שלנו.

.10 העדפות קובצי COOKIE

תוכל לנהל את העדפותיך הקשורות לשימוש בקובצי Cookie באתר שלנו על ידי ביקור כאן.

11. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

באתר האינטרנט תוכל למצוא קישורים אל ומאתרי שותפים, מקורות מידע ואתרי אינטרנט של צדדים קשורים. שים לב שלאתרי צד שלישי שבהם תבקר על ידי לחיצה על קישורים יש מדיניות פרטיות משלהם ואנחנו לא לוקחים אחריות לגבי מדיניות פרטיות כזו. אנו ממליצים להכיר את מדיניות הפרטיות של אתרים כאלה לפני שתספק נתונים אישיים כלשהם לאתרים כאלה.

.12 נתונים אישיים של ילדים

.12.1 האתר והשירותים שלנו מיועדים לאנשים מעל גיל 16.

12.2  .אנו מעבדים נתונים אישיים של אנשים צעירים יותר מאלה שנמסרו לעיל רק לאחר שבעל זכויות ההורה נתן את הסכמתו לכך.

.12.3 אם יש לנו סיבה להאמין שאנו מחזיקים נתונים אישיים של אדם מתחת לגיל זה במאגרי המידע שלנו ללא הסכמת בעל זכויות ההורה, אנו נמחק נתונים אישיים אלה.

.13 עדכון הנתונים שלך

אנא הודע לנו אם יש לתקן או לעדכן את המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך.

.14 שינויים בהודעה

כל שינוי בהודעה זו יפורסם באתר, ובמקרה של שינויים מהותיים, אנו עשויים להודיע לך על כך באמצעות דואר אלקטרוני.

עודכן – 27-07-2021