Politika zasebnosti

Updated - 2021-07-27

Pravilnik o zasebnosti

V tem pravilniku o zasebnosti mi, Skycop, pojasnjujemo, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete našo spletno stran in uporabljate naše storitve.

Ko boste prvič obiskali našo spletno stran, vas bomo prosili, da privolite v našo uporabo piškotkov v skladu s pogoji tega pravilnika.

Naše spletno mesto vključuje nadzor zasebnosti, ki vam omogoča nadzor nad odločanjem, kako bomo obdelali vaše osebne podatke. Z uporabo nadzora zasebnosti lahko določite, ali želite prejemati neposredna marketinška sporočila, in omejite količino informacij, ki jih prejmemo prek piškotkov.

V tem pravilniku boste našli odgovore na naslednja vprašanja:

 • kako uporabljamo vaše podatke;
 • kdaj posredujemo vaše podatke drugim;
 • kako dolgo hranimo vaše podatke;
 • kakšna je naša marketinška politika;
 • katere pravice v zvezi z osebnimi podatki imate;
 • kako uporabljamo piškotke;
 • druge problematike, ki jih morate upoštevati.

V primeru kakršnih koli poizvedb ali če bi radi uveljavljali katero od svojih pravic, navedenih v tem pravilniku, jih lahko oddate na načine, navedene v razdelku Kontakti.

Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete po elektronski pošti: privacy@skycop.com.

1. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

1.1. Ta razdelek vsebuje naslednje informacije:

 • kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • v primeru osebnih podatkov, ki jih nismo pridobili neposredno od vas, vir in posebne kategorije teh podatkov;
 • namene, za katere lahko obdelujemo vaše osebne podatke;
 • pravne podlage obdelave.

1.2. Obdelujemo podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in storitev podatki o uporabi«). Podatki o uporabi lahko vključujejo vaš IP naslov, geografsko lokacijo, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem, referenčni vir, dolžino obiska, oglede strani in navigacijske poti spletnega mesta ter informacije o času, pogostosti in vzorcu vaše uporabe storitve. Takšne podatke pridobivamo z uporabo piškotkov in podobnih tehnologij. Takšne podatke obdelujemo, da bi bolje razumeli, kako uporabljate naše spletno mesto in storitve. Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakoniti interes, in sicer spremljanje in izboljšanje naše spletne strani in storitev.

1.3. Obdelujemo podatke o vašem uporabniškem računu podatki o računu«). Podatki o uporabniškem računu lahko vključujejo vaše ime in e-poštni naslov, telefonsko številko, datum rojstva in druge podatke, ki jih navedete ob registraciji. Takšne podatke pridobimo neposredno od vas. Podatke o računu obdelujemo za namene delovanja našega spletnega mesta, zagotavljanja naših storitev, zagotavljanja varnosti našega spletnega mesta in storitev ter komuniciranja z vami. Pravna podlaga za to obdelavo je izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali na vašo pobudo sklenitev takšne pogodbe, kot tudi naš zakoniti interes, in sicer spremljanje in izboljšanje naše spletne strani in storitev.

1.4. Obdelujemo informacije v zvezi z našim zagotavljanjem storitev za vas podatki o zagotavljanju storitev«). Podatki o izvajanju storitev lahko vključujejo vaše kontaktne podatke, podatke o plačilu in informacije, povezane s storitvami (podatki o letu, dokumenti, potrebni za reklamacijo, komunikacija za namene izvajanja storitve in podobno). Podatki o zagotavljanju storitev se obdelujejo za zagotavljanje storitev in vodenje ustrezne evidence teh transakcij. Pravna podlaga za to obdelavo je izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali na vašo pobudo sklenitev takšne pogodbe in naši zakoniti interesi, in sicer pravilno upravljanje našega spletnega mesta in poslovanja.

1.5. Podatke, ki nam jih posredujete , lahko obdelujemo za namene naročanja na naša e-poštna sporočila in glasila podatki o sporočilih«). Podatki o sporočilih se obdelujejo za pošiljanje ustreznih sporočil in glasil. Pravna podlaga za to obdelavo je vaše soglasje. Poleg tega lahko v primeru, da smo vam že nudili storitve na našem spletnem mestu in ne nasprotujete, podatke o sporočilih obdelujemo tudi na podlagi našega zakonitega interesa, in sicer zaradi prizadevanja za ohranitev in izboljšanje odnosov s strankami.

1.6. Obdelujemo lahko podatke v zvezi s katero koli komunikacijo, ki nam jo pošljete podatki korespondence«). Podatki korespondence lahko vključujejo komunikacijsko vsebino in metapodatke, povezane s komunikacijo. V primeru komunikacije prek našega spletnega mesta bo spletno mesto ustvarilo metapodatke, povezane s komunikacijo, opravljeno z uporabo kontaktnih obrazcev spletnega mesta. Korespondenčni podatki se obdelujejo za namene komuniciranja z vami in vodenja evidenc. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja, zagotavljanje enotne in visokokakovostne svetovalne prakse ter za preiskovanje sporov med vami in našimi zaposlenimi.

1.7. Obdelujemo lahko katere koli vaše osebne podatke, opredeljene v tem obvestilu, kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnem postopku bodisi v upravnem ali izvensodnem postopku. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer zaščita in uveljavljanje naših zakonskih pravic, vaših zakonskih pravic in zakonskih pravic drugih.

1.8. Obdelujemo lahko katere koli vaše osebne podatke, navedene v tem obvestilu, kadar je to potrebno za pridobitev ali ohranitev zavarovalnega kritja, obvladovanje tveganj ali pridobitev strokovnega svetovanja. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer ustrezna zaščita našega poslovanja pred tveganji.

1.9. Poleg posebnih namenov, za katere lahko obdelujemo vaše osebne podatke, določene v tem razdelku, lahko obdelujemo tudi katere koli vaše osebne podatke, kadar je taka obdelava potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za nas, ali za namene varovati vaše vitalne interese ali vitalne interese druge fizične osebe.

2. KDAJ VAŠE PODATKE POSREDUJEMO DRUGIM?

2.1. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo kateremu koli članu naše skupine podjetij (vključno z našimi hčerinskimi družbami, našo končno holding družbo in vsemi njenimi hčerinskimi družbami), če je to razumno potrebno za namene, določene v tem obvestilu.

2.2. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim zavarovateljem in/ali strokovnim svetovalcem, če je to razumno potrebno za namene pridobitve ali ohranjanja zavarovalnega kritja, obvladovanja tveganj, pridobitve strokovnega svetovanja ali vzpostavitve, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih. ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

2.3. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim ponudnikom plačilnih storitev. Podatke o zagotavljanju storitev bomo delili z našimi ponudniki plačilnih storitev samo v obsegu, ki je potreben za namene obdelave vaših plačil, prenosa sredstev ter obravnavanja pritožb in poizvedb v zvezi s takimi plačili in prenosi].

2.4. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo drugim ponudnikom storitev, če je to razumno potrebno za zagotavljanje določenih storitev (vključno s ponudniki storitev gostovanja spletnih strani, ponudniki kurirskih storitev, ponudniki strežnikov in njihovega vzdrževanja, ponudniki e-poštnih storitev). Izvajamo vse potrebne ukrepe, da bi taki podizvajalci izvajali ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe za zagotavljanje varnosti in zasebnosti vaših osebnih podatkov.

2.5. Poleg posebnih razkritij osebnih podatkov, določenih v tem razdelku, lahko razkrijemo vaše osebne podatke, kadar je tako razkritje potrebno zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, ki velja za nas, ali da bi zaščitili vaše vitalne interese ali vitalne interese druge fizične osebe.

2.6. Osebe, navedene v tem razdelku, imajo lahko sedež zunaj Litve, Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. V primeru, da bomo vaše osebne podatke posredovali tem osebam, bomo sprejeli vse potrebne in v zakonskih aktih navedene ukrepe, da zagotovimo, da bo vaša zasebnost ostala ustrezno varovana.

3. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE?

3.1. Vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo za kateri koli namen ali namene, ne bomo hranili dlje, kot je potrebno za ta namen ali te namene. V vsakem primeru ne bojo hranjeni dlje kot:

 • podatki o dostopu bodo hranjeni največ 3 (tri) leta po vaši zadnji posodobitvi računa ali 10 (deset) let po koncu zagotavljanja storitev (kar je kasneje);
 • podatki o izvajanju storitev se bodo hranili največ 10 (deset) let po prenehanju opravljanja storitev;
 • podatki o sporočilih bodo hranjeni največ 2 (dve) leti po podaji soglasja ali, v primeru, da se podatki o sporočilih pošiljajo trenutnim strankam z namenom vzdrževanja in izboljšanja odnosov s strankami, največ 2 (dve) leti po koncu opravljanja ustreznih storitev;
 • podatki o komunikaciji bodo hranjeni največ 2 (dva) meseca po koncu takšne komunikacije.

3.2. V nekaterih primerih ne moremo vnaprej določiti obdobij, za katera bomo hranili vaše osebne podatke. Npr. podatki o uporabi se bodo hranili toliko časa, kolikor bo potrebno za ustrezne namene obdelave.

3.3. Ne glede na druge določbe tega razdelka lahko obdržimo vaše osebne podatke, kadar je taka hramba potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za nas, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

4. MARKETINŠKA SPOROČILA

4.1. Če se strinjate, vam bomo pošiljali marketinška sporočila po e-pošti in/ali SMS-u, da vas obvestimo o kakršnih koli pomembnih informacijah, povezanih s tem, kar vas zanima.

4.2. Poleg tega, vas bomo obveščali o naših drugih izdelkih, ki bi vas lahko zanimali, vključno z drugimi informacijami v zvezi s tem, če smo vam že zagotovili storitve in temu ne nasprotujete.

4.3. Od prejemanja marketinških sporočil se lahko kadar koli odjavite.

4.4. To lahko storite tako da:

 • kliknete ustrezne povezave v katerem koli od naših marketinških sporočil;
 • stopite v stik z nami prek kanalov, navedenih v razdelku Kontakti.

5. VAŠE PRAVICE

5.1. V tem razdelku smo povzeli pravice, ki jih imate v skladu z zakoni o varstvu podatkov. Nekatere pravice so zapletene, zato ponujamo le glavne vidike teh pravic. V skladu s tem bi morali prebrati ustrezne zakone in smernice regulativnih organov za popolno razlago teh pravic.

5.2. Vaše glavne pravice po zakonu o varstvu podatkov so naslednje:

 • pravica do dostopa do podatkov;
 • pravica do popravka (upoštevajte, da lahko večino te pravice uveljavite tako, da se prijavite v svoj račun tukaj);
 • pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov;
 • pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov;
 • pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • pravica do prenosljivosti podatkov;
 • pravica do pritožbe pri nadzornem organu; in
 • pravica do preklica soglasja.

5.3. Pravica do dostopa do podatkov. Imate pravico do potrditve, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in, če jih obdelujemo, dostopa do osebnih podatkov, skupaj z nekaterimi dodatnimi informacijami. Te dodatne informacije vključujejo podrobnosti o namenu obdelave, kategorijah zadevnih osebnih podatkov in prejemnikih osebnih podatkov. Če pravice in svoboščine drugih niso prizadete, vam bomo posredovali kopijo vaših osebnih podatkov. Prva kopija bo na voljo brezplačno, za dodatne kopije pa boste morda morali plačati razumno pristojbino.

5.4. Pravica do popravka. Imate pravico do popravka morebitnih netočnih osebnih podatkov o vas in ob upoštevanju namenov obdelave do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov o vas.

5.5. V nekaterih okoliščinah imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Te okoliščine vključujejo primere, ko: (i) osebni podatki niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani; (ii) prekličete soglasje za obdelavo na podlagi privolitve in ni druge pravne podlage za obdelavo podatkov; (iii) ugovarjate obdelavi v skladu z določenimi pravili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov; (iv) je obdelava namenjena neposrednemu marketingu; ali (v) so bili osebni podatki nezakonito obdelani. Vendar obstajajo izključitve pravice do izbrisa. Take izključitve vključujejo primere, ko je obdelava potrebna: (i) za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informacij; (ii) za skladnost z našo zakonsko obveznostjo; ali (iii) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

5.6. V nekaterih okoliščinah imate pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov. Te okoliščine so, kadar: (i) izpodbijate točnost osebnih podatkov; (ii) je obdelava nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu; (iii) osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene naše obdelave, vi pa potrebujete osebne podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; in (iv) ste ugovarjali obdelavi do preverjanja tega ugovora. Če je bila obdelava na tej podlagi omejena, lahko še naprej hranimo vaše osebne podatke, vendar bomo te podatke nadalje obdelovali na drug način: (i) z vašim soglasjem; (ii) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (iii) za zaščito pravic druge osebe; ali (iv) zaradi pomembnega javnega interesa.

5.7. Imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, povezanih z vašo situacijo, vendar le v obsegu, v katerem je pravna podlaga za obdelavo, da je obdelava potrebna za: izvajanje naloge, ki se izvaja v javni interes ali namene zakonitih interesov, ki jih zasledujemo mi ali tretja oseba. Če ugovarjate, bomo prenehali obdelovati osebne podatke, razen, če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava namenjena vzpostavitvi, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

5.8. Imate pravico do ugovora naši obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega marketinga (vključno s profiliranjem za namene neposrednega marketinga). Če ugovarjate, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za ta namen.

5.9. Imate pravico ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali statistične namene na podlagi razlogov, povezanih z vašo situacijo, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

5.10. Pravico do prenosljivosti podatkov. V kolikor je pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov:

 • soglasje; oz
 • izvajanje pogodbe ali korakov, ki jih je treba izvesti na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe, za sklenitev le-te,

imate pravico, da od nas prejmete svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Ta pravica ne velja, če bi negativno vplivala na pravice in svoboščine drugih.

5.11. Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakone o varstvu podatkov, imate zakonsko pravico do pritožbe pri nadzornem organu, pristojnem za varstvo podatkov. To lahko storite v državi članici EU, kjer imate stalno prebivališče, v kraju kjer delate ali v kraju domnevne kršitve. Našo obdelavo podatkov nadzoruje Državni inšpektorat za varstvo podatkov Litve, sedež na naslovu A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. V kolikor je pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov soglasje, imate pravico do preklica soglasja. Umik ne vpliva na zakonitost obdelave pred umikom.

5.13. Poleg posebnih ukrepov, navedenih v tem razdelku ali na spletnem mestu, lahko uveljavljate tudi katero koli od tukaj navedenih pravic, tako da stopite v stik z nami prek Stikov.

6. O PIŠKOTKIH

6.1. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki vsebujejo identifikator, ki ga spletni strežnik pošlje vašemu spletnemu brskalniku in ga brskalnik shrani. Identifikator se nato pošlje nazaj strežniku vsakič, ko brskalnik od strežnika zahteva stran.

6.2. Piškotki običajno ne vsebujejo nobenih informacij, ki bi osebno identificirale uporabnika, vendar so lahko osebni podatki, ki jih hranimo o vas, povezani s podatki, shranjenimi v piškotkih in pridobljenimi iz njih.

7. PIŠKOTKI, KI JIH UPORABLJAMO

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke treh glavnih vrst za naslednje namene:

 • Obvezni piškotki – uporabljajo se za zagotavljanje pravilnega delovanja spletnega mesta, varnosti strank in njihovih podatkov, zagotavljanje visokokakovostnih storitev in enostavno vzpostavitev računa;
 • Funkcionalni piškotki – uporabljajo se za izboljšanje uporabniške izkušnje spletne strani, analizo uporabe sistema in v skladu s tem izboljšanje zagotavljanja storitev;
 • Oglaševalski piškotki – uporabljajo se za opazovanje spletnega vedenja uporabnika in optimizacijo marketinških kampanj glede na takšne informacije.

8. PIŠKOTKI, KI JIH UPORABLJAJO NAŠI PONUDNIKI STORITEV

8.1. Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke in ti piškotki se lahko shranijo v vaš računalnik, ko obiščete našo spletno stran.

8.2. Uporabljamo:

 • Piškotki Zopim omogočajo uporabnikom spletne strani, ki imajo težave, da nas kontaktirajo v živo. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo pospešiti zagotavljanje storitev za naše stranke. Politiko zasebnosti Zopim si lahko ogledate tukaj;
 • Piškotki Cloudflare za identifikacijo uporabnikov, ki obiščejo spletno stran, in prilagoditev varnostnih nastavitev. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo zaščititi naše spletno mesto in njegove uporabnike. Politiko zasebnosti Cloudflare si lahko ogledate tukaj;
 • Google Analytics piškotki za spremljanje prometa na naši spletni strani. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo odkrivati napake na spletnem mestu in meriti pasovno širino spletnega mesta. Politiko zasebnosti storitve Google Analytics si lahko ogledate tukaj;
 • Facebook (prijava), ki uporabnikom omogočajo ustvarjanje računa na naši spletni strani. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo zagotoviti alternativni način za registracijo računa. Politiko zasebnosti družbe Facebook si lahko ogledate tukaj;
 • Googlovi (prijavni) piškotki, ki uporabnikom omogočajo ustvarjanje računa na naši spletni strani. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo zagotoviti alternativni način za registracijo računa. Googlov pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate tukaj;
 • Youtube piškotki za prikaz posnetkov naloženih na Youtube na naši strani. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo ohranjati celovitost, ustvarjati informativno in dinamično spletno stran. Politiko zasebnosti Youtube si lahko ogledate tukaj;
 • Twitter piškotki za prikaz vsebini objavljenih na strani Twitter na našem spletnem mestu. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo ohranjati celovitost, ustvariti informativno in dinamično spletno stran. Politiko zasebnosti, ki jo ima Twitter si lahko ogledate tukaj;
 • Piškotki Hotjar za opazovanje, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo opazovati delovanje spletnega mesta in analizirati, kako lahko izboljšamo naše spletno mesto. Politiko zasebnosti podjetja Hotjar si lahko ogledate tukaj;
 • Piškotki Yandex za identifikacijo naprave, ki jo uporablja uporabnik, kot tudi uporabnikovega obnašanja na naši spletni strani. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo prilagoditi nastavitve našega spletnega mesta določenemu uporabniku/napravi in analizirati, kako lahko izboljšamo našo platformo. Politiko zasebnosti Yandex si lahko ogledate tukaj;
 • Piškotki Google Maps za določanje lokacije uporabnika, če uporabnik dovoli. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo prilagoditi nastavitve spletne strani glede na lokacijo uporabnika in izboljšati uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Tukaj si lahko ogledate politiko zasebnosti Google Maps;
 • Doubleclick piškotki za nadzor prikaza oglasov našim uporabnikom. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo razlikovati uporabnike, ki že uporabljajo naše storitve, in zmanjšati ali prenehati prikazovati naše oglase tem uporabnikom. Tukaj si lahko ogledate politiko zasebnosti Doubleclick;
 • Facebook piškotki za upravljanje prikaza oglasov našim uporabnikom. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo razlikovati uporabnike, ki že uporabljajo naše storitve, in zmanjšati ali prenehati prikazovati naše oglase tem uporabnikom. Politiko zasebnosti družbe Facebook si lahko ogledate tukaj;
 • Piškotki Google Tag Manager za nadzor oglaševalskih piškotkov. Piškotki, ki se uporabljajo v ta namen, nam pomagajo pravilno distribuirati oglase uporabnikom. Tukaj si lahko ogledate pravilnik o zasebnosti Google Tag Manager.

9. KAKO LAHKO UPRAVLJATE S PIŠKOTKI?

9.1. Večina brskalnikov omogoča zavrnitev sprejema piškotkov in brisanje piškotkov. Metode za to se razlikujejo od brskalnika do brskalnika in od različice do različice. Lahko pa pridobite najnovejše informacije o blokiranju in brisanju piškotkov, na ustreznem spletnem mestu brskalnika, na primer Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Blokiranje vseh piškotkov bo negativno vplivalo na uporabnost številnih spletnih mest.

9.3. Če blokirate piškotke, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na naši spletni strani.

10. NASTAVITVE PIŠKOTKOV

Svoje nastavitve v zvezi z uporabo piškotkov na naši spletni strani lahko upravljate tako, da kliknete tukaj.

11. SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB

Na spletnem mestu lahko najdete povezave do partnerskih spletnih mest, virov informacij in spletnih mest povezanih strank. Upoštevajte, da imajo takšna spletna mesta tretjih oseb, ki jih boste obiskali s klikom na povezave, svoje pravilnike o zasebnosti in za njih ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s pravilniki o zasebnosti. Priporočamo, da se seznanite s politiko zasebnosti teh spletnih mest, preden jim posredujete kakršne koli osebne podatke.

12. OSEBNI PODATKI OTROK

12.1. Naše spletno mesto in storitve so namenjene osebam, starejšim od 16 let.

12.2. Osebne podatke mlajših od zgoraj navedenih oseb obdelujemo samo ob privolitvi imetnika starševskih pravic.

12.3. Če imamo razlog za domnevo, da v naših zbirkah podatkov hranimo osebne podatke osebe, mlajše od te starosti, brez soglasja imetnika starševskih pravic, bomo te osebne podatke izbrisali.

13. POSODOBITEV VAŠIH PODATKOV

Sporočite nam, če je treba osebne podatke, ki jih imamo o vas, popraviti ali posodobiti.

14. SPREMEMBE PRAVILNIKA

Morebitne spremembe tega pravilnika bodo objavljene na spletni strani, v primeru bistvenih sprememb pa vas lahko o tem obvestimo po elektronski pošti.

Je bil vaš let moten?

Zamujeni, odpovedani ali preveč rezerviran let spremenite v odškodnino do 600 €!