Stojimo za Ukrajino

Članstvo v Skycop Care

1. Splošne določbe

Vsi tukaj navedeni izrazi z veliko začetnico so podrobno opisani v Splošnih Pogojih in Določilih Skycop.

2. Pogoji in Določila članstva v Skycop Care

2.1. Stranka se lahko pridruži Članstvu Skycop Care tako, da ga kupi.

2.2. Cena Članstva Skycop Care bo Stranki predstavljena ob nakupu, to ceno mora Stranka plačati, da postane Član in uživa ugodnosti, navedene tukaj. Cena Članstva Skycop Care se plača s sredstvi, ki so navedena ob nakupu.

2.3. Skycop ponuja Članstvo Skycop Care kot i) naročnino na rezervacijo ali ii) mesečno, letno, polletno ali četrtletno naročnino ali iii) družinsko naročnino do petih oseb. Članstvo Skycop Care bo krilo zahtevke, ki izvirajo iz rezervacije, za katero je stranka kupila Članstvo v Skycop Care, ali izhajajo iz rezervacij v danem časovnem obdobju.

2.4. Članstvo v Skycop Care začne veljati na dan nakupa. Članstvo v Skycop Care kot mesečna, letna, polletna ali četrtletna naročnina bo zaračunano mesečno, letno, polletno ali četrtletno in se bo samodejno obnovilo za en mesec , eno leto, šest mesecev ali tri mesece po tem, dokler in razen če Član ne prekliče Članstva v Skycop Care. Preklicana naročnina bo ostala aktivna za obdobje, za katero je Član plačal. Če Član kupi Članstvo v Skycop Care za druge osebe ali družinske naročnine se račun izstavi le Članu in le Članu se zaračunajo Članstva Skycop Care in njihovo samodejno podaljšanje. V primeru družinske naročnine je za plačilo in organizacijo naročnine, kot so dodajanje in odstranjevanje članov, podaljšanje in preklic naročnine, odgovoren organizator družinske naročnine.

2.5. Ob nakupu bo član prejel potrdilo.

2.6. Za Člane se bo Skycop odpovedal plačilu (če je primerno) za uveljavljanje Zahtevka in izterjavo nadomestila za let za rezervacijo, ki jo krije Članstvo v Skycop Care.

2.7. Ugodnosti so vezane na osebo in veljajo samo za Člana, kar pomeni, da mora biti član v rezervaciji naveden kot potnik, in za določeno število potnikov (kot je navedeno v potrditvenem elektronskem sporočilu), če so vključeni v isto rezervacijo kot Član.

2.8. Nadomestilo Skycop ne bo povrnjeno Članu za rezervacije, ki izhajajo iz letov, ki so bili prekinjeni pred začetkom Članstva Skycop Care.

2.9. Članstvo Skycop Care ni prenosljivo. Član mora nemudoma obvestiti Skycop, ko izve za vsako nepooblaščeno uporabo Članstva.

2.10. Člani, ki izpolnjujejo pogoje za potrošnike v skladu s potrošniškimi predpisi EU, lahko Članstvo prekličejo v 14 dneh od nakupa, ne da bi morali navesti razloge. Za uveljavljanje pravice do odstopa in prejem celotnega povračila mora biti odstop sporočen v 14 dneh od nakupa, jasno mora biti tudi navedeno, da želi član odstopiti od Članstva Skycop Care. Zaradi narave storitve, ki je zagotovljena Članu, le-ta ne more odstopiti od Članstva Skycop Care, če je potoval na katerem koli letu, ki ga krije Članstvo. Umik lahko pošljete na: support@skycop.com.

2.11. Če Skycop prejme preklic več kot 14 dni po nakupu Članstva Skycop Care, Član ne bo upravičen do vračila cene Članstva Skycop Care.

2.12. Cena Članstva Skycop Care se ne vrne, če Članov let ni bil moten, ali Član ni uporabljal storitev Skycop, ali če nadomestilo za let ni bilo vrnjeno iz katerega koli razloga.

2.13. Član mora Skycopu vložiti Zahtevek v 12 mesecih od trenutka leta, za katerega je bilo kupljeno Članstvo Skycop Care. Članstvo Skycop Care poteče po 12 mesecih od leta, za katerega je bilo kupljeno Članstvo Skycop Care.

2.14. Ko je Članstvo Skycop Care preklicano ali ko poteče, se Skycop ne bo več odpovedal plačilu.

2.15. Skycop si pridržuje pravico zavrniti Članstvo v Skycop Care kateri koli osebi.

2.16. Ob vložitvi Zahtevka Skycopu mora Član predložiti dokazilo o nakupu Članstva Skycop Care (npr. potrditev rezervacije).

2.17. Zbiranje informacij in uporaba kakršnih koli osebnih podatkov sta določeni v Politiki zasebnosti Skycop.

Posodobljeno – 2024-02-26