Stojíme při Ukrajině

Členství Skycop Care

1. Obecná ustanovení

Všechny zde uvedené pojmy s velkými písmeny jsou podrobně popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Skycop.

2. Podmínky Členství ve Skycop Care

2.1. Klient se může připojit ke Skycop Care zakoupením Členství.

2.2. Cena za Členství ve Skycop Care bude klientovi sdělena v okamžiku nákupu a klient ji musí zaplatit, aby se stal členem a mohl využívat zde uvedené výhody. Cena Členství Skycop Care se hradí způsobem, který byl poskytnut a uveden v době nákupu.

2.3. Společnost Skycop nabízí členství Skycop Care jako i) předplatné za každou rezervaci nebo ii) měsíční, roční, pololetní nebo čtvrtletní předplatné. Členství Skycop Care se vztahuje na reklamace, které pocházejí z rezervace, pro kterou si Klient zakoupil Členství Skycop Care, nebo pocházejí z rezervací v daném časovém období.

2.4. Členství ve Skycop Care vzniká v den nákupu. Členství Skycop Care jako měsíční, roční, pololetní nebo čtvrtletní předplatné bude účtováno měsíčně, ročně, pololetně nebo čtvrtletně a bude automaticky obnovováno na jeden měsíc, jeden rok, šest měsíců nebo tři měsíce poté, dokud Člen nezruší Členství Skycop Care. Zrušené předplatné zůstane aktivní po dobu, na kterou Člen zaplatil. Pokud Člen zakoupí členství Skycop Care pro další osoby, bude vystavena jedna faktura pouze Členovi a pouze Členovi budou účtovány poplatky za členství Skycop Care a jeho automatické obnovování.

2.5. Po přijetí nákupu obdrží Člen potvrzení.

2.6. Společnost Skycop se v případě Členů vzdá své odměny (pokud se na ni vztahuje) za uplatnění nároku a vymáhání náhrady za let, na který se vztahuje členství Skycop Care.

2.7. Výhody jsou osobní a vztahují se pouze na Člena, což znamená, že Člen musí být v rezervaci uveden jako cestující a na určitý počet cestujících (jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu), pokud jsou zahrnuti do stejné rezervace jako Člen.

2.8. Odměna Skycop nebude Členovi vrácena za rezervace, které pocházejí z letů, které byly přerušeny před zahájením Členství Skycop Care.cestující (jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu), pokud jsou zahrnuti do stejné rezervace jako Člen.

2.9. Členství ve Skycop Care je nepřenosné. Člen je povinen neprodleně informovat společnost Skycop, jakmile se dozví o jakémkoli neoprávněném použití Členství.

2.10. Členové, kteří jsou podle předpisů EU o spotřebitelích považováni za spotřebitele, mohou své členství do 14 dnů od nákupu zrušit, aniž by museli uvádět důvody. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz v plné výši musí být odstoupení od smlouvy oznámeno do 14 dnů od nákupu a musí v něm být jasně uvedeno, že si Člen přeje odstoupit od Členství ve Skycop Care. Vzhledem k povaze služby poskytované Členovi nemůže Člen odstoupit od členství Skycop Care, pokud cestoval na některém z letů, na které se Členství vztahuje. Odstoupení lze zaslat na adresu: support@skycop.com.

2.11. Pokud společnost Skycop obdrží odstoupení od smlouvy později než 14 dní po zakoupení Členství Skycop Care, nemá člen nárok na vrácení ceny Členství Skycop Care.

2.12. Cena za členství v programu Skycop Care se nevrací, pokud nedošlo k přerušení letu člena, člen nevyužil služeb Skycop nebo z jakéhokoli důvodu nedošlo k obnovení náhrady za let.

2.13. Člen je povinen uplatnit nárok u společnosti Skycop do 12 měsíců od okamžiku letu, pro který bylo zakoupeno Členství Skycop Care. Platnost členství Skycop Care končí po uplynutí 12 měsíců od letu, pro který bylo Členství Skycop Care zakoupeno.

2.14. Po zrušení nebo vypršení Členství v programu Skycop Care se společnost Skycop již nebude vzdávat odměny.

2.15. Společnost Skycop si vyhrazuje právo odmítnout Členství v programu Skycop Care kterékoli osobě.

2.16. Při podání reklamace společnosti Skycop musí Člen předložit doklad o zakoupení Členství Skycop Care (např. potvrzení o rezervaci).

2.17. Shromažďování a používání jakýchkoli osobních údajů je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Skycop.

Aktualizováno – 2024-02-26