Skycop Care Членство

Updated - 2024-02-26

1. Општи Одредби

Сите изрази со големи букви наведени тука се детално опишани во Општите правила и услови на Skycop.

2. Правила и Услови за членство во Skycop Care

2.1. Клиентот може да се зачлени на Skycop Care со самото купување на истиот.

2.2. Цената за членство во Skycop Care ќе му биде објавена на клиентот во моментот на купувањето. Клиентот треба да ја плати цената за да стане член и да ги ужива придобивките наведени тука. Цената за членство во Skycop Care се плаќа со средства наведени и обезбедени во моментот на купувањето.

2.3. Skycop нуди Skycop Care Членство како i) претплата по резервација или ii) месечна, годишна, полугодишна или квартална претплата. Skycop Care Членството ќе ги покрие Барањата кои потекнуваат од резервацијата за која Клиентот купил Skycop Care Членство или потекнуваат од резервации во дадениот временски период.

2.4. Членството во Skycop Care започнува на денот на купувањето. Skycop Care Членството како месечна, годишна, полугодишна или квартална претплата соодветно ќе се наплаќа месечно, годишно, полугодишно или квартално, и автоматски ќе се обновува за еден месец, година, шест месеци или три месеци се додека Членот го откаже членството во Skycop Care. Откажаната претплата ќе остане активна за времетраењето на периодот за кој Членот платил. Ако Членот купи Skycop Care Членство за други лица, само на Членот ќе му се издаде една фактура и само на Членот ќе му се наплаќа за Skycop Care Членствата и нивното автоматско обновување.

2.5. По прифаќањето на купувањето, Членот ќе добие потврда.

2.6. За своите Членови, Skycop ќе се откаже од својата награда (доколку е можно) за следење на Барањето и враќање на надоместокот за лет за резервацијата што е покриена со Skycop Care Членството.

2.7. Поволностите се лични и важат само за Членот, што значи дека Членот треба да биде именуван како патник во резервацијата и за одреден број патници (како што е наведено во е-маилот за потврда) доколку се вклучени во истата резервација како и Членот.

2.8. Надоместокот на Skycop нема да му биде исплатен на Членот за резервациите кои потекнуваат од летови кои биле прекинати пред започнувањето на Skycop Care Членството.

2.9. Членството во Skycop Care не може да се пренесе. Членот мора веднаш да го извести Skycop кога ќе дознае за каква било неовластена употреба на Членството.

2.10. Членовите, кои се квалификуваат како потрошувачи во согласност со регулативите за потрошувачи на ЕУ, можат да го повлечат своето членство во рок од 14 дена од купувањето без потреба да наведат какви било причини. За да го искористите правото на повлекување и да добиете целосен поврат на средствата, повлекувањето мора да биде соопштено во рок од 14 дена од купувањето и мора јасно да наведе дека Членот сака да се повлече од Skycop Care Членството. Поради природата на услугата што му се дава на Членот, Членот не може да се повлече од Skycop Care Членството доколку тој патувал на било кој од летовите опфатени со Членството. Повлекувањето може да се испрати на: support@skycop.com.

2.11. Доколку Skycop го прими откажувањето после повеќе од 14 дена по купувањето на Skycop Care Membership, Членот нема да има право на никаков поврат на средствата за купување на Skycop Care Членството.

2.12. Цената за членство во Skycop Care не се враќа доколку летот на Членот не бил нарушен или Членот не ги користел услугите на Skycop или ако Надоместокот за летот не бил вратен поради која било причина.

2.13. Членот ќе го поднесе Барањето до Skycop во рок од 12 месеци од моментот на летот за кој е купен Skycop Care Членството. Skycop Care Членството истекува по 12 месеци од летот за кој е купено Skycop Care Членството.

2.14. Откако ќе се откаже или истече членството во Skycop Care, Skycop повеќе нема да се откаже од својата награда.

2.15. Skycop го задржува правото да го одбие членството во Skycop Care на кое било лице.

2.16. При поднесување на Барањето до Skycop, Членот ќе достави и доказ за купување на Skycop Care Членство (на пр. потврда за резервација).

2.17. Собирањето информации и користењето на какви било лични информации е наведено во Политиката за приватност на Skycop.

Дали вашиот лет беше нарушен?

Претворете го вашиот одложен, откажан или пребукиран лет во компензација до 600 евра!