Potřebujete pomoc?

Náš zkušený tým vám pomůže najít všechny odpovědi na vaše otázky týkající se letového odškodnění! Předem varovaný je předem ozbrojený - a my vás vyzbrojíme znalostmi!

Byl váš let narušen?

Požádejte nyní!

Nejčastější otázky týkající se odškodnění za let

 • Co je to přerušený let?

  Let je považován za přerušený a můžete žádat o odškodnění, pokud:
  • Let měl zpoždění a do cílové destinace dorazil se zpožděním více než 3 hodiny.
  • Let byl zrušen méně než 14 dní před odletem.
  • Letecký dopravce vás odmítl přepravit, protože v letadle nebyla volná místa.
 • Jak zjistím, zda mám nárok na odškodnění za zmařený let?

  Na odškodnění máte nárok, pokud byl váš let přerušen vinou letecké společnosti a toto přerušení splňuje kritéria uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda můžete od letecké společnosti získat odškodnění, je vyplnit zdarma formulář žádosti na našich webových stránkách.
 • Jak dlouho trvá získání odškodnění za zpoždění letu?

  Nařízení (ES) č. 261/2004 nestanovuje pro tento proces žádné limity ani lhůty. Proto může získání odškodnění trvat určitou dobu v závislosti na letecké společnosti, složitosti případu a vnitřních předpisech dané země. V ojedinělých případech, kdy případ musí řešit úřady nebo se dostane k soudu, může proces vymáhání odškodnění trvat ještě déle. Budeme se však snažit získat odškodnění co nejrychleji. Toto platí i pro odškodnění za zrušený a přebukovaný let.
 • Jak vysoké odškodnění za zpožděný nebo zrušený let mohu získat?

  Odškodnění za zpožděný nebo zrušený let se pohybuje od 250 do 600 eur na cestujícího. Částka závisí na vzdálenosti letu - čím delší je vzdálenost, tím vyšší je částka odškodnění.
 • O jaké odškodnění za zpožděný let mám žádat?

  Typ odškodnění, které byste měli požadovat, závisí na typu narušení, které jste zažili - může jít o zpožděný let, zrušený let nebo přeplněný let. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, o jaké odškodnění byste měli žádat, je jednoduše vyplnit Formulář pro bezplatné odškodnění společnosti Skycop. My vám pomůžeme vyřešit zbytek.
 • Jaké poplatky si Skycop účtuje, pokud letecká společnost zamítne mou žádost o odškodnění za let?

  Nic - pokud se ukáže, že zákazník nemá na odškodnění nárok, nebudeme účtovat žádné poplatky.
 • Můj nárok byl již leteckou společností zamítnut. Mohu stále využívat služeb Skycop?

  Samozřejmě! Pokud jste žádali o odškodnění samostatně, ale letecká společnost vám ho zamítla, vyplňte náš formulář žádosti a uveďte všechny informace, které jste od letecké společnosti obdrželi - včetně důvodu, proč byla vaše žádost zamítnuta. Pokud zjistíme, že letecká společnost neměla žádný oprávněný důvod k zamítnutí vašeho nároku, podnikneme všechny potřebné kroky, abychom vám pomohli získat odškodnění.
 • Ztratil jsem letenku. Existuje způsob, jak zahájit proces uplatnění nároku bez ní?

  Ano, nejdůležitější údaje, které je třeba znát, jsou číslo letu, číslo rezervace, letiště odletu/příletu a přesné datum letu. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny v potvrzovacím e-mailu zaslaném leteckou společností. Ne všechny letecké společnosti se s tím však spokojí, proto bychom vás rádi požádali, abyste nám předložili také letové doklady (letenky, palubní vstupenky atd.). To je velmi důležité v případech, kdy letecké společnosti reklamaci zamítnou: bez dokumentace nebudeme moci věc eskalovat cestou úřadů nebo soudů.
 • Kolik stojí služby Skycop?

  Bez ohledu na čas a prostředky vynaložené na vaši žalobu nebudete muset platit, pokud nevyhrajeme. Pro více informací se prosím podívejte na Ceník společnosti Skycop.

Obecné informace o zpožděných, zrušených nebo přeplněných letech

 • Co je to přerušený let?

  Let je považován za přerušený a můžete žádat o odškodnění, pokud:
  • Let měl zpoždění a do cílové destinace dorazil se zpožděním více než 3 hodiny.
  • Let byl zrušen méně než 14 dní před odletem.
  • Letecký dopravce vás odmítl přepravit, protože v letadle nebyla volná místa.
 • Jak zjistím, zda mám nárok na odškodnění za zmařený let?

  Na odškodnění máte nárok, pokud byl váš let přerušen vinou letecké společnosti a toto přerušení splňuje kritéria uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda můžete od letecké společnosti získat odškodnění, je vyplnit zdarma formulář žádosti na našich webových stránkách.
 • Jak dlouho musí být let zpožděn, aby vznikl nárok na odškodnění?

  Aby měl let nárok na odškodnění za zpožděný let, musí se zpozdit o 3 hodiny nebo více.
 • Jakou výši odškodnění mohu očekávat za zpožděný nebo zrušený let?

  V závislosti na vzdálenosti, kterou jste plánovali urazit, můžete očekávat odškodnění v rozmezí od 250 do 600 eur.
 • Kdy můžete žádat o odškodnění za zpoždění letu?

  O odškodnění za zpoždění letu můžete požádat, pokud:
   1. Váš zpožděný let byl z/do EU - nebo přiletěl do EU a byl provozován leteckou společností z EU,
   2. Zpoždění letu zavinila letecká společnost,
   3. Váš let měl zpoždění 3 hodiny nebo více, než dorazil do cílové destinace.
  Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda můžete od letecké společnosti získat odškodnění za zpoždění letu, je vyplnit zdarma formulář žádosti na našich webových stránkách.
 • Jak žádat o odškodnění za zpoždění letu?

  Chcete-li požádat o odškodnění za zpoždění letu, stačí vyplnit náš online formulář žádosti. O zbytek se postaráme my.
 • Jak žádat o odškodnění za zrušený let?

  Chcete-li požádat o odškodnění za zrušený let, jednoduše vyplňte náš bezplatný online formulář. My se o celý proces postaráme za vás.
 • Jak brzy po přerušení letu bych měl/a dostat odškodnění?

  Nařízení (ES) č. 261/2004 nestanovilo pro tento proces žádná omezení ani lhůty. Proto může trvat déle nebo kratší dobu v závislosti na složitosti případu, letecké společnosti a vnitřních předpisech dané země.
 • Od letecké společnosti jsem již obdržel/a kompenzaci ve formě dárkových poukazů, hotovosti a/nebo doplňkových služeb. Mohu podat další žádost o odškodnění?

  Ano. Hodnota kompenzací navrhovaných leteckými společnostmi je obvykle nižší, než na jakou máte nárok podle nařízení (ES) č. 261/2004. I když jste již obdrželi dárkový kupón, slevu na cestu nebo peněžní částku navrženou leteckou společností apod., stále můžete mít nárok na další odškodnění podle nařízení (ES) č. 261/2004, které však může být sníženo v závislosti na hodnotě odškodnění, které jste již obdrželi. Pokud jste od letecké společnosti přijali jakoukoli formu odškodnění, informujte nás o tom co nejpřesněji, včetně informací o všech dokumentech, které jste museli při přijetí odškodnění podepsat.
 • Kdy nemám na odškodnění nárok?

  Na náhradu škody nemáte nárok, pokud je let přerušen z důvodu vyšší moci nebo z důvodů, které nesouvisejí s provozem letecké společnosti. Příklady zahrnují:
  • Počasí, které není vhodné pro let, přírodní katastrofy (např. výbuch sopky Ejafjadlojokudlio na Islandu v roce 2010)
  • Narušení provozu letiště
  • Teroristické činy nebo vojenské akce
  • Stávky odborů
  • Závady v továrnách na výrobu letadel
  Vaše finanční odškodnění může být sníženo, pokud jste souhlasili s přijetím jiných forem odškodnění navržených leteckou společností - např. dárkových kupónů nebo slev na jiný let. Pokud jste již podobné formy kompenzace od letecké společnosti přijali, je důležité, abyste nás o tom informovali.
 • Na které země se vztahuje nařízení (ES) č. 261/2004?

  Nařízení platí ve všech zemích EU. V tomto případě se EU rozumí 28 členských států EU a Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin (Francouzské Antily), Azory, Madeira, Kanárské ostrovy, Island, Norsko a Švýcarsko.
 • Jak dlouho platí nároky na odškodnění?

  Obecně platí, že v případě letů z EU mají cestující právo žádat o odškodnění za zpoždění nebo zrušení letu do dvou nebo tří let od data letu, i když se to může v jednotlivých zemích lišit.
 • Co jsou to "mimořádné okolnosti"?

  "Mimořádné okolnosti" jsou události, které letecká společnost nemůže ovlivnit - například špatné povětrnostní podmínky, bezpečnostní rizika, stávky letištního personálu nebo nepředvídané technické problémy s letadlem.
 • Odškodnění za zpoždění letu - jak se počítá zpoždění letu?

  Doba zpoždění, která se bere v úvahu při určování náhrady škody, je doba zpoždění při příletu, nikoliv při odletu. Abyste měli nárok na odškodnění, musí váš let dorazit do cílové destinace nejméně o 3 hodiny později, než bylo plánováno.
 • Právo na péči: Stravování, občerstvení a ubytování

  Podle práv na odškodnění za zpoždění letu máte nárok na bezplatné jídlo, občerstvení a ubytování od letecké společnosti, pokud je váš let zpožděn o určitou dobu. To má pomoci pokrýt dodatečné výdaje, které mohou vzniknout v důsledku zpoždění.

Jak Skycop funguje

 • Co když letecká společnost odmítne vyplatit odškodnění?

  Pokud letecká společnost odmítne vyplatit náhradu za zpožděný let apod., prověříme všechny vaše materiály týkající se letu a v případě potřeby podnikneme právní kroky.
 • Můj nárok byl již leteckou společností zamítnut. Mohu stále využívat služeb Skycop?

  Samozřejmě! Pokud jste žádali o odškodnění samostatně, ale letecká společnost vám ho zamítla, vyplňte náš formulář žádosti a uveďte všechny informace, které jste od letecké společnosti obdrželi - včetně důvodu, proč byla vaše žádost zamítnuta. Pokud zjistíme, že letecká společnost neměla žádný oprávněný důvod k zamítnutí vašeho nároku, podnikneme všechny potřebné kroky, abychom vám pomohli získat odškodnění.
 • Vyplnil jsem formulář žádosti a obdržel jsem odpověď, že moje žádost o odškodnění za let nebude uplatněna. Co mohu dělat dál?

  Pokud jste v systému vyplnili formulář žádosti o odškodnění a obdrželi jste oznámení, že žádost nemůžeme uplatnit, je nejpravděpodobnější, že přerušení letu bylo způsobeno něčím, co podle nařízení (ES) č. 261/2004 nezakládá nárok na odškodnění.
 • Jak dlouho trvá proces vymáhání odškodnění?

  Nařízení (ES) č. 261/2004 nestanovilo pro tento proces žádná omezení ani lhůty. Proto může trvat déle nebo kratší dobu v závislosti na složitosti případu, letecké společnosti a vnitřních předpisech dané země. Pokud se reklamační řízení dostane k úřadům nebo soudům, můžete očekávat, že bude trvat ještě déle.
 • Můžete mi pomoci s odškodněním za ztracené zavazadlo?

  Společnost Skycop vám může pomoci s uplatněním nároku na náhradu škody za ztracená nebo poškozená zavazadla. Kontaktujte prosím náš podpůrný tým.
 • Mohu sledovat úkony, které specialisté společnosti Skycop na odškodnění provádějí, abych věděl, jak můj nárok postupuje?

  Ano. Stačí se přihlásit ke svému uživatelskému účtu, abyste viděli celý proces, zkontrolovali, zda nechybí nějaké požadované informace, a zobrazili další důležité informace.
 • Jaký druh dohody je uzavřen se společností Skycop?

  Se společností Skycop se uzavírá smlouva o postoupení pohledávky, na jejímž základě převádíte svá práva na pohledávku na společnost Skycop, nebo v některých případech smlouva o poskytování služeb pro vymáhání náhrady škody.
 • Co mám dělat, pokud chci ukončit smlouvu uzavřenou se společností Skycop?

  Máte právo smlouvu vypovědět do 14 dnů od uzavření smlouvy. Společnost Skycop zahájí příslušné práce s vymáháním náhrady ihned po uzavření smlouvy, což může mít vliv na ukončení smlouvy. Více informací o této problematice naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Informace o nařízení (ES) č. 261/2004 a právech cestujících v letecké dopravě

 • Mohu získat odškodnění za odepření nástupu na palubu z důvodu overbookingu? Jaká jsou má další práva?

  V tomto případě můžete očekávat:
  • Vrácení plné ceny letenky do 7 dnů od data události
  • Získat letenku na další letadlo do cílové destinace za podobných podmínek
  • Vybrat si pozdější let za podobných podmínek
  Pokud se rozhodnete cestovat jinou trasou a budete muset čekat, dopravce je povinen vám poskytnout bezplatné jídlo a nápoje, přístup ke dvěma bezplatným hovorům, umožnit vám používat e-mail nebo poslat bezplatný fax. Pokud musíte čekat na let jednu nebo více nocí - musí vám být poskytnuto bezplatné ubytování v hotelu, včetně dopravy z/na letiště.
 • Jsem občanem země, která není členem EU. Mohu očekávat odškodnění za zrušený nebo zpožděný let?

  Ano. Bez ohledu na státní příslušnost cestujícího se nařízení vztahuje na všechny cestující, kteří odletěli z kteréhokoli letiště v EU nebo přiletěli do EU leteckou společností registrovanou v Evropské unii.
 • Letenku jsem si nekoupil/a přímo u letecké společnosti, ale prostřednictvím zprostředkovatele. Mohu přesto podat žádost o odškodnění?

  Bez ohledu na to, kde nebo jak jste si letenku zakoupili, pokud jste se chystali cestovat/cestovali jste tímto letem a máte letenku se svým jménem - můžete žádat o odškodnění. Pokud je přerušení letu považováno za nárokovatelné, jsou letecké společnosti považovány za odpovědné za přerušení letu a nároky se uplatňují u nich.
 • Letěl jsem ze země, která není členem EU. Mohu očekávat odškodnění, pokud byl let narušen?

  Ano. Podle nařízení EU můžete očekávat odškodnění, ale je důležité, abyste cestovali s leteckou společností registrovanou v EU. Pokud jste letěli ze země EU s mezipřistáním mimo EU, můžete očekávat odškodnění, pokud jste do cílové destinace dorazili se zpožděním více než 3 hodiny.
 • Můj let byl zrušen a letecká společnost mi nabídla přesměrování jiným letem, který měl odletět o dva dny později. To neodpovídalo mým plánům, a proto jsem si zakoupil nové letenky u jiného dopravce. Budou mi za tyto nové letenky vráceny peníze?

  Podle nařízení (ES) č. 261/2004 platí, že pokud cestující odmítne náhradní let, ubytování nebo jídlo a pití, které mu letecká společnost nabídla, není letecká společnost povinna vrátit peníze za letenky, které si cestující sám zakoupil, ani uhradit jakékoli jiné náklady, které cestujícímu vznikly tím, že odmítl pomoc letecké společnosti. Cestující však stále může získat nárok na odškodnění za let a získat náhradu za zrušený let.
 • Můj let měl zpoždění a zmeškal jsem přípoj. Hájí nařízení v tomto případě moje práva?

  Pokud jste si zakoupili letenky v rámci jedné rezervace u stejné letecké společnosti a zaplatili je jedním bankovním převodem (jinými slovy - vaše navazující lety mají stejné referenční číslo), máte nárok na odškodnění, pokud jste do cílové destinace dorazili o více než 3 hodiny později, než jste očekávali. Pokud však byly letenky zakoupeny samostatně a mají různá referenční čísla od různých leteckých společností, nepovažuje se to za navazující let a narušení každého letu se posuzuje samostatně. V takovém případě můžete mít nárok na odškodnění pouze za lety, které se zpozdily o více než tři hodiny.
 • Můj let byl zpožděn o více než 3 hodiny. Jaká mám další práva?

  Dopravce vám musí poskytnout bezplatné jídlo a nápoje, přístup ke dvěma bezplatným hovorům, umožnit vám používat e-mail nebo posílat bezplatný fax. Pokud musíte čekat na let jednu nebo více nocí, musí vám být poskytnuto bezplatné ubytování v hotelu včetně dopravy na letiště nebo z letiště.
 • Můj let byl s leteckou společností mimo EU. Mohu očekávat odškodnění, pokud byl let narušen?

  Ano, můžete očekávat odškodnění, pokud let odlétal z kteréhokoli letiště na území EU.
 • Letenku pro mě koupil někdo jiný. Kdo by měl v tomto případě podat žádost a jaký je postup?

  Ve všech případech je příjemcem osoba, která cestovala/měla cestovat. Proto i když vám letenku zaplatil např. zaměstnavatel, který vás vyslal na služební cestu, nebo jste letenku dostali darem od rodičů či ji vyhráli v loterii - jste osobou, která zažila nepříjemnosti spojené s přerušením letu, a proto musíte vyplnit formulář žádosti.
 • Jaký zákon upravuje vyplácení odškodnění za zpožděné nebo zrušené lety?

  Práva cestujících v letecké dopravě a povinnosti leteckých společností jsou v právu EU stanoveny nařízením (ES) č. 261/2004. Dokument podrobně upravuje pravidla pro odškodnění a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu a zrušení nebo velkého zpoždění letu.

Vyplácení náhrad za let a daně

 • Kolik stojí bankovní převod?

  Peníze jsou standardně převáděny na poskytnutý bankovní účet bez jakýchkoli nákladů. Neneseme však odpovědnost a nehradíme žádné poplatky ani administrativní poplatky uložené vaší bankou.
 • Jak dostanu své peníze za kompenzovaný let?

  Finanční prostředky vám budou zaslány bankovním převodem. K tomu budeme potřebovat údaje o vašem osobním účtu, které můžete zadat po přihlášení do vašeho účtu.
 • V jaké měně obdržím své peníze?

  Peníze budou převedeny ve vámi preferované měně na poskytnutý bankovní účet. Pokud si přejete obdržet odškodnění v jiné měně než v eurech, může být účtován poplatek za převod měny.
 • Jaké poplatky si Skycop účtuje, pokud letecká společnost zamítne mou žádost o odškodnění za let?

  Nic - pokud se ukáže, že zákazník nemá na odškodnění nárok, nebudeme účtovat žádné poplatky.
 • Kolik stojí služby Skycop?

  Bez ohledu na čas a prostředky vynaložené na vaši žalobu nebudete muset platit, pokud nevyhrajeme. Pro více informací se prosím podívejte na Ceník společnosti Skycop.

Požadované dokumenty

 • Jaké je číslo rezervace letu a kde ho najdu?

  Jedná se o jedinečnou kombinaci 6 symbolů - písmen a číslic -, kterou najdete na elektronické letence nebo na dokladu potvrzujícím rezervaci letu. Pokud již letenku nemáte, doporučujeme vám důkladně zkontrolovat doručenou poštu, včetně složky s nevyžádanou poštou, zda v ní nejsou e-maily, které mohou obsahovat potvrzení o zaplacení letenky, upomínky o termínu cesty apod - často tyto dopisy obsahují také číslo rezervace.
 • Ztratil jsem letenku. Existuje způsob, jak zahájit proces uplatnění nároku bez ní?

  Ano, nejdůležitější údaje, které je třeba znát, jsou číslo letu, číslo rezervace, letiště odletu/příletu a přesné datum letu. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny v potvrzovacím e-mailu zaslaném leteckou společností. Ne všechny letecké společnosti se s tím však spokojí, proto bychom vás rádi požádali, abyste nám předložili také letové doklady (letenky, palubní vstupenky atd.). To je velmi důležité v případech, kdy letecké společnosti reklamaci zamítnou: bez dokumentace nebudeme moci věc eskalovat cestou úřadů nebo soudů.

Další otázky týkající se náhrady za let

 • V jakých případech mám nárok pouze na 50 % odškodnění?

  Pokud cestující souhlasil s tím, že si místo zrušeného letu vybere jiný let, mohou letecké společnosti snížit výši náhrady až o 50 %, ale pouze v případě, že rozdíl mezi časem, kdy měl cestující dorazit do cílové destinace, a kdy do ní skutečně dorazil, je menší než 3 hodiny.
 • Podal jsem žádost o odškodnění a letecká společnost mě kontaktovala s nabídkou vypořádání odškodnění. Měl bych ji přijmout?

  Když si letecká společnost všimne, že cestující vyřizuje reklamaci přes zprostředkovatele, často ho kontaktuje přímo a nabídne mu uzavření případu zaplacením určité částky. Částka nabízená leteckou společností může být výrazně nižší, než na jakou máte nárok. Proto doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na poradce společnosti Skycop, než přijmete jakoukoli nabídku.
 • Abych se dostal do cíle, musel jsem si koupit letenku od jiné letecké společnosti. Mohu požadovat náhradu dodatečných nákladů?

  Veškeré dodatečné výdaje související se zpožděním a uvedené v nařízení - hotely, jídlo, nápoje v přiměřených mezích (tedy žádné šampaňské nebo kaviár) - musí letecká společnost uhradit na základě účtenek. Každá letecká společnost to však řeší jinak.
 • Důvody přerušení mého letu nejsou v těchto často kladených dotazech uvedeny. Na koho se mohu obrátit?

  Pokud si nejste jisti, zda máte nárok na odškodnění - vyplňte žádost v našem systému nebo nám napište na claim@skycop.com a my vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Členství v programu Skycop Care

 • Jaký je rozdíl mezi zakoupením členství Skycop Care a uplatněním nároku na náhradu za narušený let vyplněním formuláře prostřednictvím webových stránek Skycop?

  Členství ve službě Skycop Care je určeno k ochraně vašich letů v předstihu. Stále můžete žádat o odškodnění za zmařený let, který se uskutečnil předtím, než jste se stali členy Skycop Care, a my uděláme vše pro to, abychom vám peníze od letecké společnosti vyplatili. Platí se obvyklý poplatek, a pokud nevyhrajeme, stále nebudete muset nic platit. Neplatíme ani žádné platby předem. Když se po zakoupení členství ve Skycop Care setkáte s narušením letu, budete muset vyplnit formulář žádosti o odškodnění obvyklým způsobem. Na vaší reklamaci však začneme pracovat okamžitě, protože členové Skycop Care jsou pro nás prioritou. A pokud má váš let nárok na kompenzaci, získáme ji bez dalších poplatků - až do výše 600 EUR za každý let. Ano, je to tak: budeme pracovat s neomezeným počtem nároků zdarma - pokud jste členem Skycop Care.
 • Jak si mohu zakoupit členství Skycop Care? Jak často mám platit za jeho obnovení?

  Kliknutím na tlačítko "Koupit nyní" budete přesměrováni na stránku pro nákup Skycop Care, kde budete muset zadat své platební údaje pouze jednou - po dokončení nákupu vyčkejte na potvrzení, že jste se stali členy Skycop Care. Členství ve Skycop Care jako roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční předplatné bude účtováno ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, resp. bude automaticky obnovováno na jeden rok, šest měsíců, tři měsíce nebo měsíc - dokud se nerozhodnete své členství zrušit. Zrušené předplatné zůstane aktivní po dobu trvání období, za které jste již zaplatili. Více informací naleznete v Podmínky členství Skycop Care.
 • Mohu zakoupit členství Skycop Care pro svého přítele nebo člena rodiny?

  Ano, můžete! Speciálně pro tyto případy máme rodinné členství Skycop Care. Na stránce nákupu vyberte možnost "Rodina" a přidejte do své rodiny až 4 další členy. Vytvořte si tolik rodin, kolik potřebujete. Rodinné členství lze zakoupit na základě ročního, pololetního, čtvrtletního nebo měsíčního předplatného.
 • Členství Skycop Care jsem si již zakoupil/a při rezervaci dovolené prostřednictvím cestovní kanceláře. Mám stále nárok na všechny jeho výhody?

  Ano, členství Skycop Care lze zakoupit buď přímo u společnosti Skycop, nebo prostřednictvím některého z našich partnerů. V druhém případě jsou všechny vaše lety stále pokryty naší službou za stejných podmínek.
 • Po zakoupení ročního předplatného Skycop Care jsem změnil/a názor. Mohu jej zrušit a získat zpět své peníze?

  Pokud nejste s nákupem spokojeni, můžete od předplatného odstoupit, pokud splňujete podmínky pro spotřebitele podle předpisů EU o ochraně spotřebitele. V takovém případě tak můžete učinit do 14 dnů od nákupu, aniž byste museli uvádět důvody. Chcete-li odstoupit od svého členství a získat zpět peníze v plné výši, musíte nás kontaktovat do 14 dnů od nákupu (nejlépe zasláním e-mailu na support@skycop.com) a jasně uvést svůj záměr.
 • Mohu ještě odstoupit od členství ve 14denní lhůtě, pokud jsem již absolvoval cestu letadlem?

  Vzhledem k povaze služby Skycop Care bohužel nemůžete odstoupit od členství ve Skycop Care, pokud jste již cestovali některým z letů, na které se služba vztahuje.

Koronavirus (COVID-19)

 • Mohu získat odškodnění za narušení letu v souvislosti s COVID-19?

  Podle nařízení (ES) č. 261/2004 nemají cestující nárok na odškodnění za lety, které byly zrušeny v důsledku cestovních omezení a výluk vyhlášených některými zeměmi v souvislosti s pokračující pandemií. Důvodem zrušení letu je okolnost, kterou nemůže žádná letecká společnost ovlivnit, a proto jí žádné odškodnění nenáleží. Přesto však můžete uplatnit nárok na všechny ostatní zrušené lety a získat odškodnění. Přečtěte si více
 • Může mi Skycop pomoci získat zpět peníze, pokud byla moje cesta zrušena nebo odložena cestovní kanceláří?

  Ne, protože se jedná téměř výhradně o letecké společnosti. Nicméně i v takovém případě se na nás můžete obrátit, protože vám vždy rádi osobně poradíme s našimi odborníky ohledně jakýchkoli otázek souvisejících s právy cestujících v letecké dopravě.
 • Jak dlouho mohu čekat s žádostí o odškodnění poté, co došlo k narušení letu?

  Pro všechny země, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 261/2004, neexistuje žádná konkrétní lhůta, takže každá z nich zavedla do svého vnitrostátního práva jinou lhůtu. V každém případě je však lepší nečekat příliš dlouho. Proč nevyplnit přerušený formulář žádosti o odškodnění právě teď?
 • Letecký dopravce mi po zrušení letu nabídl cestovní poukaz. Mohu ještě požádat o náhradu?

  Pokud jste cestovní poukaz ještě nepřevzali, můžete vždy požádat o vrácení peněz. Z právního hlediska vám letecká společnost může místo vrácení peněz nebo přesměrování poskytnout cestovní poukaz pouze v případě, že tuto možnost přijmete. Pokud jste již poukaz přijali, je na rozhodnutí leteckého dopravce, zda jej můžete proplatit, či nikoli.

Nemůžete najít odpověď na svou otázku?

Zadejte prosím svůj dotaz a my vás budeme brzy kontaktovat.

Děkujeme! Váš dotaz byl úspěšně přijat.