Барајте надомест за доцнење на лет

Можеби ќе имате право на надомест за доцнење на вашиот лет до 600 евра. Пополнете ги деталите за вашиот лет подолу и барајте веднаш!

Кога имате право на надомест за доцнење на летот во ЕУ?

Skycop работи според Регулативата (ЕЗ) бр. 261/2004 која воспоставува заеднички правила за надомест и помош на патниците кои имаат доцнење на летот. Според регулативата на ЕУ, имате право на компензација за доцнење на летот ако вашиот лет бил одложен, ако вашиот лет бил до или од ЕУ, ако доцнењето на летот е вина на авиокомпанијата.

Вашиот одложен лет беше за/од ЕУ

Вашиот одложен лет беше од или во рамките на ЕУ или пристигна во ЕУ и беше спроведен од авиокомпанија на ЕУ.

Одложениот лет беше по вина на авиокомпанијата

Колку надомест може да добиете за одложен лет?

Се исплаќаат надоместоци за одложен лет во износ од 250, 400 и 600 евра. Надоместокот за вашиот лет зависи од растојанието на летот - колку е подолг летот, толку е поголема компензацијата.

Како да добиете надомест за одложен лет?

 1. 1

  Поднесете го вашето барање

  Потребни се само неколку минути за да се заврши! На тој начин ќе ја дознаете вашата прелиминарна подобност - и висината на надоместокот.

 2. 2

  Ние се бориме за вашите права

  Нашиот најдобар тим од експерти ќе ја проверува подобноста на вашето барање за доцнење на летот, ќе контактира со авиокомпаниите, ќе работи со властите и така натаму.

 3. 3

  Добијте го вашиот надоместок

  Откако ќе го добиеме надоместокот, ќе ви ги префрлиме парите, минус нашиот надомест. Не плаќате ако не победиме.

Најчесто поставувани прашања

Право на грижа: храна, освежување и сместување

Според вашите права за доцнење на летот, имате право да добиете бесплатна храна, освежување и сместување од авиокомпанијата доколку вашиот лет доцни одреден временски период. Ова е наменето да помогне да се покријат дополнителните трошоци што може да настанат како резултат на доцнењето.

Правила за надомест за доцнење на летот – Како се пресметува доцнењето на летот?

Времето на доцнење кое се зема предвид при определувањето на надоместокот е доцнењето при пристигнување, а не при поаѓање. За да ги исполнувате условите за надомест, вашиот лет мора да пристигне на својата крајна дестинација најмалку 3 часа подоцна од планираното.

Што се „Вонредни околности“?

„Вонредни околности“ се настани кои не се во контрола на авиокомпанијата – на пример, лоши временски услови, безбедносни ризици, штрајкови на аеродромскиот персонал или непредвидени технички проблеми со авионот.

Колку долго се валидни барањата за надомест?

Општо земено, за летовите што поаѓаат од ЕУ, патниците имаат право да бараат надомест за доцнење или откажување на летот во рок од 2 или 3 години од датумот на летот, иако тоа може се разликуваат од земја до земја.

Колку брзо по прекинот на мојот лет треба да барам надомест?

Можете да поднесете барање за надомест за одложување на летот секогаш кога е погодно по прекинот на летот – идеално во рок од една година, иако овој период може да биде подолг, во зависност од земјата. Според регулативата (ЕЗ) 261/2004, не постои универзална временска рамка за поднесување барања за надомест бидејќи тоа го остава на сопствените услови на секоја земја. Ова може да варира од 1 година во Белгија до 10 години во Луксембург. Но, зошто да чекате кога можете да барате надомест сега?

Колку наплаќа Skycop за одбиено барање за надомест?

Не наплаќаме ништо за одбиено барање за надомест.

Може ли граѓаните кои не се членки на ЕУ да бараат надомест за задоцнет лет?

Да, граѓаните кои не се членки на ЕУ можат да бараат надомест за задоцнет лет. Регулативата на Европската комисија (ЕЗ) 261/2004 се однесува на сите патници кои тргнале од кој било аеродром во ЕУ или пристигнале во ЕУ со авиокомпанија регистрирана во Европската унија.

Дали вашиот лет беше нарушен?

Претворете го вашиот одложен, откажан или пререзервиран лет во паричен надомест до 600 евра!