Ние сме со Украина

Откажување на летови: надомест за откажани летови

Барајте до 600 евра надомест за вашиот откажан лет!

Што е откажување на лет?

Откажување на лет се случува кога планираниот лет не се реализира поради различни причини, како што се лоши временски услови, технички проблеми, безбедносни проблеми или штрајкови на аеродромот.

Кога имате право на надомест за откажан лет?

Имате право на компензација за откажан лет доколку прекинот ги исполнува овие 3 услови:

Вашиот откажан лет беше од или внатре во ЕУ

Вашиот лет тргал од аеродром во земја на ЕУ и слетал на кое било друго место во светот или бил управуван од авиопревозник регистриран во ЕУ и слетал на аеродром во ЕУ.

Откажаниот лет беше по вина на авиокомпанијата

На крајот, летот е подобен за надомест како откажан лет само ако авиокомпанијата била одговорна за тоа, на пример:

Колкав надомест може да добиете за откажан лет?

Надоместокот за откажан лет зависи од растојанието на летот - колку е подолг летот, толку е поголем надоместокот.

Како функционира сето тоа со Skycop?

Барањето на вашиот надомест преку Skycop е лесен процес во три чекори.

 1. 1

  Поднесете го вашето барање

  Потребни се само неколку минути за да се заврши! На тој начин ќе ја дознаете вашата прелиминарна подобност - и висината на надоместокот.

 2. 2

  Ние се бориме за вашите права

  Нашите експерти темелно ќе ја проверуваат вашата подобност, ќе контактираат со авиокомпаниите, ќе работат со властите и така натаму.

 3. 3

  Добијте го вашиот надоместок

  Откако ќе го добиеме надоместокот, ќе ви ги префрлиме парите, минус нашиот надомест. Не плаќате ако не победиме.

Најчесто поставувани прашања

Дали има временско ограничување за поднесување на моето барање?

Временскиот рок за поднесување барање за надомест за откажан лет варира во зависност од земјата и околностите на откажувањето. Во принцип, се препорачува да се поднесе барање што е можно поскоро, бидејќи некои авиокомпании може да имаат поставено краен рок.

Во кои случаи имам право на само 50% од надоместокот?

Доколку патникот се согласил да избере друг лет наместо откажаниот лет, авиокомпаниите можат да го намалат износот на надоместокот до 50%, но само ако разликата помеѓу времето кога патникот требало да стигне до својата дестинација и кога тој всушност стигнал, е помалку од 3 часа.

Мојот лет беше откажан и авиокомпанијата ми понуди да ме пренасочи преку друг лет, кој требаше да полета два дена подоцна. Ова не одговараше на моите планови и купив нови билети со друг превозник. Дали ќе ми се вратат парите за овие нови билети?

“Според Регулативата (ЕЗ) 261/2004, ако патникот го одбие алтернативниот лет, сместувањето или храната и пијалокот што ги понудила авиокомпанијата, авиокомпанијата не е обврзана да ги рефундира билетите што патникот ги купил сам – или да му ги врати сите други трошоци што патникот го доживеал одбивајќи помош од авиокомпанијата.

Сепак, патникот се уште може да добие надомест за лет и да добие поврат на средства за откажаниот лет“.

Јас сум граѓанин кој не е член на ЕУ. Може ли да очекувам надомест за откажан или одложен лет?

Да. Без разлика на националноста на патникот, регулативата се однесува на сите патници кои тргнале од кој било аеродром во ЕУ или пристигнале во ЕУ со авиокомпанија регистрирана во Европската унија.

Со кој закон се регулира плаќањето на надоместокот за одложени или откажани летови?

Правата на патниците во авионите и обврските на авиокомпаниите се наведени во правото на ЕУ со Регулативата (ЕЗ) бр. 261/2004. Документот ги детализира правилата за надомест и помош на патниците во случај на забрана за влегување во авион и откажување или долго доцнење на летовите.

Колкав надомест може да очекувам за одложен или откажан лет?

Во зависност од растојанието што планиравте да го поминете на патувањето, може да очекувате надомест од 250 до 600 евра.

Дали вашиот лет беше нарушен?

Претворете го вашиот одложен, откажан или пререзервиран лет во паричен надомест до 600 евра!