Stojimo uz Ukrajinu

Mogu li tražiti naknadu za let?

Možda ćete imati pravo na naknadu za let do 600 eura za vaš prekinut let. Ispod popunite podatke o vašem letu i zatražite odmah!

Koja su pravila EU o nadoknadi leta?

Skycop primjenjuje Uredbu (EC) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. februara 2004. Uredba EC 261/2004 uspostavlja zajednička pravila o kompenzaciji i pomoći putnicima u slučaju kašnjenja letova, otkazivanja i prebukiranja. Prema Uredbi, imate pravo na naknadu za let ako: 1. Doživjeli ste prekid leta; 2. Vaš let je bio za/iz/unutar EU; 3. Za prekid leta kriva je aviokompanija.

Vaš let je bio za/iz EU

Vaš prekinuti let je bio iz ili unutar EU ili je stigao u EU i njime je upravljala aviokompanija iz EU.

Prekid leta je bila greška aviokompanije

Najzad, let ispunjava uslove za naknadu samo u slučaju da je aviokompanija odgovorna za poremećaj leta! Spisak poremećaja leta uzrokovanih aviokompanijom obično uključuje operativne probleme, tehničke probleme sa avionom, probleme rotacije aviona i druge probleme vezane za aviokompaniju. Evo nekoliko primjera:

Koliko mogu dobiti naknadu za let?

Naknade za let se izdaju u iznosu od 250 eura, 400 eura ili 600 eura. Vaša naknada za let zavisi od udaljenosti vašeg leta - što je let duži, veća je kompenzacija.

Kada nemate pravo na naknadu za let?

Postoji nekoliko okolnosti pod kojima avio-kompanije nisu odgovorne za prekid leta - a let nema pravo na naknadu za let!

Kako zatražiti naknadu za let?

Da biste zatražili kompenzaciju za let putem Skycopa, slijedite jednostavan proces u tri koraka:

 1. 1

  Podnesite svoj zahtjev

  Treba vam samo par minuta da ga dovršite! Na taj način saznat ćete da li vaš let ispunjava uslove za naknadu kao i veličinu kompenzacije

 2. 2

  Borimo se za vaša prava

  Naši stručnjaci će detaljno provjeravati da li vaš let ispunjava uslove za naknadu, kontaktirati aviokompanije, raditi s nadležnim organima itd.

 3. 3

  Primite svoju naknadu

  Kada primimo nadoknadu, prenijet ćemo vam novac, umanjen za našu naknadu. Ne plaćate ako ne pobijedimo.

Koliko dugo traje kompenzacija leta?

Uredba (EZ) br. 261/2004 ne postavlja nikakva ograničenja ili rokove za proces, stoga može potrajati neko vrijeme da dobijete vašu nadoknadu u zavisnosti od avio kompanije, složenosti slučaja i internih propisa zemlje.

Nema pobjede - nema naknade

U Skycopu radimo u skladu sa politikom ako nema pobjede nema ni naknade. Dakle, ako ste doživjeli prekid leta, provjerite svoj let i saznajte imate li pravo na naknadu - besplatno je!

Često postavljena pitanja (FAQ)

Mogu li tražiti naknadu za let kada je moj let poletio izvan EU?

Možete dobiti naknadu za let čak i kada letite izvan EU. Da bi vaš let ispunjavao uslove za nadoknadu za prekid leta, vaš let mora polijetati iz EU – ili letjeti u EU i njime upravlja aviokompanija iz EU.

Je li naknada za let po osobi?

Da, naknada za let je po putniku koji je imao dodijeljeno sjedište.

Je li vam let bio poremećen?

Pretvorite svoj odgođeni, otkazani ili prebukirani let u kompenzaciju do 600 eura!