Just sellist mõju avaldab Brexit teie reisiplaanidele

Brexit on saabumas! Keegi ei tea täpselt millal või kuidas see täpselt aset leiab, kuid aset see leiab. Tõenäoliselt. Järgnevalt toome ära kõik asjaolud, mida teie kui lennureisija peaksite Brexiti ja selle mõju kohta lennureisidele teadma.

Ühendkuningriik peab 31. oktoobriks viima lõpule Euroopa Liidust lahkumise protsessid. Selleks on kaks võimalust: ELiga saavutatakse mingit laadi kokkulepe või toimub „kokkuleppeta” Brexit, mille puhul toimub lahendus nn isevoolu teed. Kiire pilguheit Ühendkuningriigi poliitikale keskenduvatele uudistesaitidele ütleb meile, et kellelgi pole aimu, kuidas kõik lõpuks toimuma hakkab.

Meil on aga laias laastus teada, millist mõju avaldavad mõlemad stsenaariumid reisimisele. Juhul, kui ÜK lahkub EList leppega, ei muutu riiki sisenemise tingimused enne aastat 2021. Leppeta stsenaariumi korral on tekkiv olukord aga mõnevõrra põnevam.

Iirimaa kodanikel on jätkuvalt võimalik siseneda, elada ja töötada ÜKs ilma viisata. ELi kodanikud, Euroopa Majanduspiirkonna elanikud ja Šveitsi kodanikud saavad siseneda riiki tavapärasel moel kuni 31. detsembrini 2020. Kõik teised, kel on soov külastada vana head Inglismaad, peavad hankima selleks viisa ja võtma kaasa passi.

Mida tuleks teha, kui soovite külastada ÜKd pärast 31. oktoobrit? Kui olete ELi liikmesriigi, Islandi, Norra, Lichtensteini või Šveitsi kodanik, tuleb teil kaasa võtta kas oma kehtiv pass või Id-kaart, kuid viisat pole teile vaja! Selline asjade seis kestab kuni 31. detsembrini 2020 tingimusel, et ÜK väljub ilma lepet saavutamata.

Pärast 2020. a EMÜ piirkonna ID-kaarte enam ei aktsepteerita – täpsema kuupäeva teatab ÜK valitsus millalgi tulevikus.

Kuidas aga jääb pagasiga? Teil tuleb jätkuvalt arvestada lennufirma poolt seatud piirangutega – need aga võivad igal ajal muutuda, nii Brexitiga kui Brexitita. Samal ajal pole ÜKl mingeid plaane kehtestada piiranguid või keelde reisikohvrites tavapäraselt veetavatele asjadele. Ainus suur erinevus puudutab neid, kes püüavad importida ohustatud liikide nimistusse kuuluvaid loomi, mis aga tavapärast reisijat ei peaks eriti puudutama. Vaadake, milliseid täiendavaid dokumente tuleb teil esitada!

Kas teate, mis on veel tavapärasest mõnevõrra erinev? Kõik, kel on ÜKsse sisenedes endaga kaasas rohkem kui 10 000 naela sularaha. Nüüd tuleb sellisel isikul see tollis deklareerida. Varemalt puudutas see vaid väljaspoolt ELi saabuvaid reisijaid.

Tõsisemate asjade poole pealt: telefoni- ja rändlustasud hakkavad olema sellised, nagu ÜK need määrab. Kui Ühendkuningriik lahkub euroliidust leppega, siis ei muutu midagi. Hinnad on määratud regulatsioonidega ja need jäävad kehtima. Leppeta Brexiti puhul olenevad hinnad aga konkreetsest operaatorist. Parim on guugeldada juba täna „free wifi spots London” (tasuta wifi kohad Londonis).

Mis aga juhtub, kui olete britt, kes soovib siseneda samasse ELi, millest te just välja astusite. Kõige pealt tuleb teil võtta endaga kaasa oma pass, mis peab kehtima vähemalt kuus kuud pärast sisenemise kuupäeva. Lisaks võib juhtuda, et ELi sisenev ÜK kodanik peab näitama tagasisõidupiletit ja kinnitust, et tal on piisavalt raha kuni planeeritud lahkumiseni ELis viibimiseks.

99% tõenäosusega tuleb ÜK kodanikel hankida endale ETIASist (Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem) viisavabastus olenemata, kas toimub leppega või leppeta lahkumine. ÜK kodanikud saavad koos veel 60 riigi kodanikega nautida viisavabalt ELi külastamist. ETIASi kasutamine peaks olema lihtne ja vormi täitmine ei peaks võtma rohkem aega kui 10 minutit.

Teie EHIC-kaardid enam ei toimi ja teil tuleb leida tervisekindlustuse jaoks mõni teine lahendus. Kui teil on krediitkaart, siis võiksite vaadata järele, kas sellega on seotud ka tervisekindlustus (või kas teil on võimalik seda saada, kui hetkel see puudub).

ELi reisivatel ÜK kodanikel tasuks meeles pidada, et tasuta mobiilsiderändlus lõppeb 31. oktoobrist. Edasi rakenduvad konkreetsete operaatorite kehtestatud tasud.

See võib lõpetada ka bussireisid riikidesse, mis ei kuulu ELi (st Šveits, Andorra jt). Seoses selliste riikide piiride ületamisega seotud asjaoludega võidakse selliste reiside korraldamine lõpetada.

Nüüd aga teema juurde, mis puudutab meid kõiki väga lähedalt: kuidas jääb lennukompensatsiooniga? Teil on võimalik nõuda lennukompensatsiooni lennukatkestuste eest, mis leidsid aset ÜKsse või ÜKst reisimisel. Kehtivad tavapärased piirangud.

Nii see ongi! Isegi, kui Brexiti tulevikus on paljutki ebaselget, võite olla kindel, et Skycop on alati valmis abistama seal asuvaid lennureisijaid. Kui sattute silmitsi lendude hilinemise, tühistatud lendude või ülebroneerimisega, saate meie kaudu alati nõude esitada! Minimaalsete jõupingutustega võib teile kuuluda kuni 600 € kompensatsiooni!

Kas Teie lend oli häiritud?

Saage oma hilinenud, tühistatud või ülebroneeritud lennu eest hüvitist kuni 600€!