ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას

მგზავრების უფლებები

იცოდე შენი უფლებები - არ მისცეთ ავიახაზებს ტყუილის საშუალება. გამოყავით დრო და წაიკითხეთ ევროპული რეგულაცია (EC) No. 261/2004 და გაიგეთ რისი უფლება გაქვთ, მათ შორის კომპენსაციის მიღება, აეროპორტში უფასო მომსახურების მიღება და ბილეთის საფასურის დაბრუნება.

გაეცანით თქვენს უფლებებს

EC 261/2004 რეგულაციის თანახმად, თქვენ გაქვთ სამი ძირითადი უფლება ფრენის შეფერხებისას:

ფრენის სრული კომპენსაციის უფლება

დაგვიანებული, გაუქმებული ან ზედმეტად დაჯავშნილი ფრენის შემთხვევაში შეგიძლიათ მიიღოთ კომპენსაცია 250 ევროდან 600 ევრომდე.

შეფერხებული ფრენის კომპენსაცია

დრო ფულია – თუ თქვენმა რეისმა 3+ საათით დააგვიანა საბოლოო დანიშნულების ადგილზე მისვლა, თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ კომპენსაცია.

შეფერხებული ფრენის კომპენსაცია

შეტყობინება აუცილებელია - თუ ფრენის გაუქმების შესახებ არ მიიღეთ შეტყობინება 14 დღით ადრე მაინც, უფლება გაქვთ მიიღოთ კომპენსაცია. კომპენსაციის გარდა, თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება მიიღოთ ბილეთის საფასური გაუქმებული ფრენისთვის.

ზედმეტად დაჯავშნილი ფრენის კომპენსაცია

ადგილი გარანტირებული უნდა იყოს - თუ თქვენ უარი მიიღეთ ჩასხდომაზე ადგილების არ არსებობის გამო, თქვენ ასევე გაქვთ კომპენსაციის მიღების უფლება.

ზრუნვის უფლება, როდესაც თქვენი ფრენა დაგვიანებულია 2 საათზე მეტი ხნით, გაუქმებულია ან ზედმეტად დაჯავშნილია

EC 261/2004 რეგულაცია ავალდებულებს ავიაკომპანიებს, იზრუნონ თქვენზე ფრენის შეფერხების დროს, კერძოდ:

ორი უფასო სატელეფონო ზარი

ელ-ფოსტა ან უფასო ფაქსი

უფასო საკვები და სასმელი

სასტუმროში დაბინავება

ტრანსპორტირება აეროპორტიდან/აეროპორტისკენ

გარდა ამისა, თქვენი ხარჯები აგინაზღაურდებათ, თუ ავიაკომპანია არ უზრუნველყოფს ამ ყოველივეს.

თუ თქვენ მოგიწიათ დამატებითი ხარჯების გადახდა იმის გამო, რომ ავიაკომპანია შესაბამისად არ ზრუნავს, თქვენ გაქვთ უფლება დაიბრუნოთ ეს თანხა, გონივრული ხარჯების მხრივ - შამპანური ან ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები არ ითვლება.

ფრენა შეფერხდა, მაგრამ შემოგთავაზეს სხვა რეისი

ფრენა შეფერხდა, მაგრამ შემოგთავაზეს ბილეთის საფასურის ანაზღაურება

ფრენა გაუქმდა, მაგრამ შემოგთავაზეს სხვა რეისი

ფრენა გაუქმდა, მაგრამ შემოგთავაზეს ბილეთს საფასურის ანაზღაურება

ჩასხდომაზე უარი მიიღეთ, მაგრამ ეს იყო ავიახაზის ბრალი

ჩასხდმაზე უარი მიიღეთ, მაგრამ თქვენი ბრალი იყო (დააგვიანეთ, პასპორტთან დაკავშირებული პრობლემა, ა.შ)

ხშირად დასმული კითხვები

ავიახაზს უფლება აქვს, ჩასხდომაზე უარი მითხრას გადაჯავშნილი ფრენის გამო? სხვა რა უფლებები მაქვს?

ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ:

  • აღადგინოთ ბილეთის სრული საფასური შეფერხების დღიდან 7 დღის განმავლობაში
  • მიიღოთ ბილეთი შემდეგი რეისისთვის საბოლოო დანიშნულების ადგილისზე მისასვლელად, მსგავსი პირობებით
  • აირჩოეთ სხვა რეისი უფრო გვიან დროს, მსგავსი პირობებით.

თუ გადაწყვეტთ სხვა მარშრუტით მგზავრობას და მოგიწევთ ლოდინი, ავიაკომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს უფასო კვება და სასმელი, ორი უფასო ზარი, ელ-ფოსტის გამოყენება ან უფასო ფაქსის გაგზავნა. თუ ერთი ან მეტი ღამის განმავლობაში გიწევთ ლოდინი – ავიახაზმა უნდა უზრუნველყოს დაბინავება სასტუმროში, ასევე ტრანსპორტირება აეროპორტიდან/აეროპორტამდე.

მე არ ვარ ევროკავშირის მოქალაქე. შემიძლია კომპენსაციის მიღება გაუქმებული ან შეფერხებული ფრენის გამო?

დიახ. რეგულაცია ვრცელდება ყველა მგზავრზე, რომელიც გაემგზავრა ევროკავშირის რომელიმე აეროპორტიდან ან ჩავიდა ევროკავშირში და ფრენა განხორციელდა ევროკავშირში რეგისტრირებული ავიაკომპანიით, მათი ეროვნების მიუხედავად.

რომელი კანონი არეგულირებს შეფერხებული ან გაუქმებული ფრენების კომპენსაციას?

მგზავრთა უფლებები და ავიაკომპანიების ვალდებულებები ასახულია ევროკავშირის (EC) No. 261/2004 რეგულაციაში. დოკუმენტი დეტალურად აღწერს მგზავრების კომპენსაციისა და დახმარების წესებს ჩასხდომაზე უარის თქმის და ფრენის გაუქმების ან ხანგრძლივი დაგვიანების შემთხვევაში.

ფრენა შეგიფერხდათ?

მიიღეთ 600 ევრომდე კომპენსაცია დაგვიანებული, გაუქმებული ან ზედმეტად დაჯავშნილი ფრენის შედეგად!